لینک مستقیم(بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي فرزندان -تعداد صفحات 128 ص)

بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي فرزندان -تعداد صفحات 128 ص|لینک مستقیم|اِل کِی|50075891|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي فرزندان -تعداد صفحات 128 ص را مشاهده می نمایید.

پایان نامه و تحقیق پیرامون بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي فرزندان -تعداد صفحات 128 ص


چكيده:


هدف از اين تحقيق بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت ورزي و خودكارآمدي فرزندان آنها در بين دانش‌آموزان دختر دبيرستان‌هاي منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي 86- 85 است. بدين منظور تعداد 130 نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران به شيوه نمونه گيري خوشه‌اي انتخاب شدند. نوع پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود.


فهرست مطالب


عنوان


فصل اول: كليات پژوهش


مقدمه


بيان مسأله


اهميت و ضرورت مسأله


اهداف پژوهش


فرضيه‌هاي پژوهش


متغیر‌هاي پژوهش


تعاريف نظري و عملياتي


فصل دوم: گستره نظري مسأله مورد بررسي و پژوهش‌هاي مربوط به آن


كمال‌گرايي


نظريه‌هاي كمال‌گرايي


كمال‌گرايي از ديدگاه اسلام


انواع كمال‌گرايي


ابعاد كمال‌گرايي


ويژگي افراد كمال‌گرا


كمال‌گرايي والدين


عزت‌نفس


اهميت عزت‌نفس


علل پيدايش عزت‌نفس


جرأت‌ورزي


ويژگي‌هاي شخصيتي جرأت ورزانه


خودكارآمدي


مؤلفه‌هاي خودكارآمدي


منابع خودكارآمدي


مروري بر پژوهش‌هاي انجام شده


فصل سوم: روش پژوهش


طرح پژوهش


جامعه آماري


نمونه آماري


روش نمونه‌گيري


ابزارهاي اندازه‌گيري


مقياس كمال‌گرايي اهواز


پايايي مقياس كمال‌گرايي اهواز


اعتبار مقياس كمال‌گرايي اهواز


شيوه نمره‌گذاري مقياس كمال‌گرايي اهواز


آزمون عزت‌نفس كوپر اسميت


اعتبار آزمون عزت‌نفس كوپر اسميت


پايايي آزمون عزت‌نفس كوپر اسميت


شيوه نمره‌گذاري آزمون عزت‌نفس كوپر اسميت


پرسشنامه جرأت‌ورزي گمبريل وريچي


پايايي پرسشنامه جرأت‌ورزي گمبريل وريچي


اعتبار پرسشنامه جرأت‌ورزي گمبريل وريچي


شيوه نمره‌گذاري پرسشنامه جرأت‌ورزي گمبريل وريچي


مقياس خودكارآمدي عمومي


پايايي مقياس خودكارآمدي عمومي


اعتبار مقياس خودكارآمدي عمومي


شيوه نمره‌گذاري مقياس خودكارآمدي عمومي


روند اجراء و جمع‌آوري اطلاعات


روش‌هاي آماري در تحليل داده‌ها


فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري


داده‌هاي توصيفي پژوهش


ارزيابي فرضيه‌هاي پژوهش


فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري


خلاصه و نتيجه‌گيري


بحث و جمع‌بندي


محدوديت‌هاي تحقيق


پيشنهادها


فهرست منابع فارسي


فهرست منابع انگليسي


پيوست‌هامطالب دیگر:
📜تحقیق درباره روش تعیین و اندازه گیری COD📜تحقیق درباره روش نامگذاری و فرمول نویسی ترکیبات دوتایی📜تحقیق درباره روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی📜تحقیق درباره بررسي موج شكنهاي قائم و مايل📜تحقیق درباره رهنمودهاي مقام معظم رهبري به زوج هاي جوان📜تحقیق درباره رياضي و انواع شاخه هاي آن📜تحقیق درباره ریاضی و راز 📜تحقیق درباره ريجستري كردن كامپيوتر 📜تحقیق درباره زباله های جامد و بازيافت آن📜تحقیق درباره کارخانه پوشاک📜تحقیق درباره زرشک 📜تحقیق درباره زغال‌سنگ📜تحقیق درباره زمين📜تحقیق درباره زمينه هاي بنيادي مديريت تحول📜تحقیق درباره زن و نظام خانواده از ديدگاه اسلام📜تحقیق درباره زنان در عرصه مديريت📜تحقیق درباره زنبور عسل 📜تحقیق درباره زندگي شهري چگونه شكل گرفت 📜تحقیق درباره ابن سینا📜تحقیق درباره ماکارونی📜تحقیق درباره زیتون 📜تحقیق درباره زيره سبز📜تحقیق درباره سازمان و مدیریت📜تحقیق درباره سازمانها📜تحقیق درباره سال نوآوري و شكوفايي نويد بخش فردايي بهتر