لینک مستقیم(7-تحلیل پایداری و تخمین سامانه نگهداری تونل انتقال آب بهشت آباد با روش VNIMI)

7-تحلیل پایداری و تخمین سامانه نگهداری تونل انتقال آب بهشت آباد با روش VNIMI|لینک مستقیم|اِل کِی|50061497|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان 7-تحلیل پایداری و تخمین سامانه نگهداری تونل انتقال آب بهشت آباد با روش VNIMI را مشاهده می نمایید.


خلاصه مقاله

تونل انتقال آب بهشت آباد با هدف انتقال آب از سرشاخه های رودخانه کارون به فلات مرکزی ایران مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. این تونل با طول تقریبی 64930 متر و قطر تمام شده 6 متر با آورد سالانه 1070 میلیون مترمکعب جهت رفع کمبودهای آبی بخش های شرب، صنعت، کشاورزی و غیره در فلات مرکزی ایران، بزرگترین تونل انتقال آب در کشور خواهد بود. در این مقاله با توجه به برداشت درزه های سطحی و نتایج حاصل از آزمایش بر روی مغزه های حاصل از گمانه ها، مسیر تونل به پهنه هایی تقسیم و با استفاده از طبقه بندی مهندسی مقدار پارامترهای RMR و Q برای هر پهنه تعیین شده است. سپس به بررسی وضعیت پایداری تونل مذکور به روش VNIMI پرداخته شده و پس از ارائه کلاس نگهداری لازم، این روش با روش های تجربی Qو RMR مورد مقایسه قرار گرفته است. روش تجربی VNIMI یکی از روش های جدید، جامع و مؤثر در تحلیل پایداری بوده که توسط موسسه تحقیقات معدن روسیه پیشنهاد شده و به جهت کسب موفقیت در طراحی و اجرای چندین سازه بزرگ زیرزمینی، در آیین نامه های معدنی و عمرانی نیز گنجانده شده است.

نویسندگان مقاله:
محمدجواد رحیم دل [ دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود ]


سعید مهدوری [ عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان ]


راحب باقرپور [ عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان ]مطالب دیگر:
تحقیق درباره زندگی امام جواد (ع)تحقیق درباره نيكي به پدر و مادرتحقیق نيم نگاهي پيرامون بهره وري واصلاح سيستمهاتحقیق درباره هجرت پيامبرتحقیق درباره هدف نُبوّتها و بعثتهاتحقیق درباره هدف هاى سياست خاورميانه اى امريكاتحقیق درباره هشدارهای ایمنی در خانوادهتحقیق همه كوچه ها بن بست نيستند دانلود تحقیق درباره هنر تحقیق درباره هنر زندگيتحقیق درباره هوش هيجاني ابزاري نوين در مديريت بازارتحقیق درباره هويت ديني و ملي و نقش آن در توسعه محبت و مهرورزي تحقیق درباره ژئوممبران – کاربرد – مزایاتحقیق درباره زیارت امام حسین در روز عاشوراتحقیق درباره ساختمان موشکتحقیق درباره ساختار دولت رضاشاهتحقیق درباره سالروز ازدواج امام علی و حضرت فاطمهتحقیق درباره زيبايي و آراستگي ظاهر از ديدگاه قرآنتحقیق درباره ساده انديشي در مورد فراگرد توسعه تحقیق درباره سازگاری یا ناسازگاری علم و دینتحقیق درباره سازه هاي موثر بر بروز رفتارهاي فحلي در گاوتحقیق درباره نقش COPOLCO (سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده) تحقیق درباره سامانه TCS ( کنترل کشش و چسبندگی ) یا ATC DTC تحقیق درباره سخن چينى تحقیق درباره نگاهی تطبیقی به عنصر ستون در معماری هخامنشی و یونان و مصر