لینک مستقیم(پرسشنامه بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان)

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان|لینک مستقیم|اِل کِی|42053852|سرمایه اجتماعی,سرمایه ساختاری,سرمایه شناختی,سرمایه ارتباطی,مدیریت دانش,عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش,دانلود پرسشنامه بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پرسشنامه بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان را مشاهده می نمایید.

هدف از این پرسشنامه، بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات14حجم0/207 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانیبررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان

پرسشنامه شامل 66 گویه می باشد. 28 گویه برای سنجش سرمایه اجتماعی و 38 گویه برای ارزیابی فرایندهای مدیریت دانش طراحی شده است. گویه تنظیم شده براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (خیلی موافقم = 5، موافقم= 4، نظری ندارم = 3، مخالفم= 2 و خیلی مخالفم= 1) ساخته شده است (سکاان، اوما، 1391: ص221). گویه های مربوط به سرمایه اجتماعی بر اساس پرسشنامه طراحی شده توسط ناهاپیت و گوشال (1998) با تعدیلاتی برای سنجش سه بعد سرمایه اجتماعی شامل شناختی، ساختاری و ارتباطی طراحی شده اند. که هفت خرده مقیاس شبکه ها، اعتماد، همکاری، فهم متقابل، روابط، ارزش ها، تعهد را مورد بررسی قرار می دهد که عبارتند از:

- بعدساختاری: موارد 1تا 8 که دارای خرده مقیاس شبکه ها ( موارد 1، 2، 3، 4) و روابط (موارد 5، 6، 7، 8 ) می باشد.
- بعد شناختی: موارد 9تا 15 که دارای خرده مقیاس همکاری (موارد9 ،10، 11 ، 12) و ارزش ها (موارد 13، 14 ،15) می باشد.
- بعد ارتباطی: موارد 16تا 28 که دارای خرده مقیاس اعتماد ( موارد 16، 17، 18،19، 20)، فهم متقابل (موارد 21، 22، 23 و 24) و تعهد (موارد 25، 26، 27 و 28) می باشد.
و گویه های مربوط به فرایندهای مدیریت دانش بر اساس پرسشنامه طراحی شده توسط پاتریك فونگ و همكاران(2009) و با انجام تعدیلاتی طراحی شده اند. این پرسشنامه بر اساس پنج بعد مدیریت دانش شامل: اکتساب دانش، ایجاد دانش، ذخیره دانش، توزیع کردن دانش و نگهداری از دانش طراحی شده است و مورد بررسی قرار می دهد که عبارتند از:

- اکتساب دانش: موارد 29 تا 34
- ایجاد دانش: موارد35 تا 40
- ذخیره کردن دانش: موارد 41 تا 50
- توزیع دانش: موارد 51 تا 61
- نگهداری از دانش: موارد 62 تا 66 می باشد."

مطالب دیگر:
🔍تحقیق درباره هنر معماري، تاريخچه معماري و سبك‎هاي مربوط به معماري 🔍تحقیق درباره هنر نگارگري كهن ايران 🔍تحقیق درباره ژیمناستیک🔍تحقیق درباره چيدمان آشپزخانه🔍تحقیق درباره گیاه باريجه 🔍تحقیق درباره گياه كرامب🔍تحقیق درباره چلچراغ انتظار🔍تحقیق درباره چهارشنبه سوري 🔍تحقیق درباره ضرورت كود آبياري🔍تحقیق درباره چاپگر جوهر افشان 🔍تحقیق درباره تاریخچه استفاده از اطلاعات خاص🔍تحقیق درباره تاريخچه صنعت گاز طبيعي🔍تحقیق درباره تاريخچه صنعت آسانسور در ايران🔍تحقیق درباره تاريخچه نفت 🔍تحقیق درباره تاريخچه و سيرتحول مخابرات در ايران 🔍تحقیق درباره تامين آب كشاورزي 🔍تحقیق درباره تجزيه و تحليل و طراحى سيستمها 🔍تحقیق درباره تحصيلات والدين در پيشرفت دانش آموزان🔍تحقیق درباره تحصیلات والدین، زیربنای پیشرفت فرزندان 🔍تحقیق درباره تحولات فرهنگی حجاب از آغاز تا کنون🔍تحقیق درباره تربیت🔍تحقیق درباره تربيت از نظر اسلام 🔍تحقیق درباره ترومپت داوطلبانه🔍تحقیق درباره تعريف يادگيري🔍تحقیق درباره تفسير قرآن