لینک مستقیم(پاورپوینت (اسلاید) آموزش مقدماتی زبان ++c)

پاورپوینت (اسلاید) آموزش مقدماتی زبان ++c|لینک مستقیم|اِل کِی|41033756|پاورپوینت آموزش زبان آموزش زبان دانلود پاورپوینت پاورپوینت آموزش سی پلاس پلاس آموزش سی پلاس پلاس پاورپوینت سی پلاس پلاس زبان پاورپوینت زبان آموزش زبان زبان c
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پاورپوینت (اسلاید) آموزش مقدماتی زبان ++c را مشاهده می نمایید.

فهرست مطالب:

ساختار برنامه در ++C

نوع داده

اعلان ثابتها

اعلان متغییرها

دستورات اجرایی

انتساب

دستورات خروجی

دستورات ورودی

عملگرهای ریاضی

عملگرهای رابطه ای

عملگرهای منطقی

اولویت عملگرها

عملگرهای ترکیبی

عملگر کاما

عملگرهای بیتی انتقال

عملگر بیتی انتقال به چپ

نگاه دقیقتر به نوع داده

توصیف کننده نوع داده

قالب بندی نوع داده

تبدیل نوع داده درعبارتها

تبدیل نوع داده دردستورات انتساب

سرریز وپاریز

رفتار با ثابتها

عدد نویسی درمبنای 8و16

فایلهای سرایند

توابع ریاضی

توابع غیرمثلثاتی

توابع مثلثاتی


مطالب دیگر:
عوامل موثر بر ایجاد عزت نفسعزت نفس از دیدگاه قرآن و احادیثنقش والدین در شکل گیری عزت نفس فرزنداندانلود پاورپوینت سیستمهای پشتیبان تصمیم (DSS)مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت و تیپ شخصیتیمبانی نظری و پیشینه تحقیق تیپ های شخصیتی a b c dدانلود پاورپوینت نحوه شبکه بندی plcتوسط پروفیباسدانلود پاورپوینت تمرکز زدائیتحقیق در مورد تیپ های شخصیتیشخصیت و بررسی تیپ های شخصیتینظریه های شخصیت و تیپ شخصیتیبررسی نظریه صفات شخصیتیتیپ های شخصیتی و بررسی رویکردهای شخصیتتحقیق کامل درباره تیپ های شخصیتی a b c dدانلود پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیستپاورپوینت ارزشيابي آموزشيپاورپوینت ارزشیابی در علوم آموزشیپاورپوینت تحقیق علّی – مقایسه ایپاورپوینت (اسلاید) سلامت رواندانلود پاورپوینت آموزش نرم افزار MATLAB (فصل دوم)دانلود پاورپوینت آموزش نرم افزار MATLAB (فصل سوم) دانلود پاورپوینت آموزش نرم افزار MATLAB (فصل چهارم)دانلود پاورپوینت آموزش نرم افزار MATLAB (فصل پنجم)دانلود پاورپوینت آشنايی با شيوه جستجو در بانک اطلاعاتی اسمادانلود پاورپوینت رشد شناخت اجتماعی