لینک مستقیم(اسلاید کامل سیستم های اطلاعات سازمانی EIS)

اسلاید کامل سیستم های اطلاعات سازمانی EIS|لینک مستقیم|اِل کِی|41005977|Full slide enterprise information systems EIS,مقدمه ای بر سیستم پشتیبانی از تصمیم DSS(Decision Support System), پیوند داده های اطلاعاتی و مدلها,یاری دادن مدیران که با مسائل غیر ساختیافته روبهرو هستند,پشتیبانی قضاوتهای مدیریتی به جای جایگزینی,هدف، بهبود اثربخشی تصمیمات بوده و ملاک کار این نیست ,اطلاعات مورد نیاز حتی پس از شناسایی توسط مدیر با
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان اسلاید کامل سیستم های اطلاعات سازمانی EIS را مشاهده می نمایید.

مقدمه ای بر سیستم پشتیبانی از تصمیم DSS(Decision Support System)

این سیستمها جهت اجرای مدلهای پیچیدهی آماری و ریاضی، تحلیل دادهها و پشتیبانی از تصمیم مورد استفاده قرار میگیرند.

ورودی این سیستمها حجم دادههای کم، پردازش همراه با تعامل با کاربر، خروجی تحلیل تصمیم و کاربران آن پرسنل حرفهای سازمان میباشند.

انواع سیستم های اطلاعات

سیستم های اطلاعات دارای انواع و اقسام مختلفی هستند و از وجوه متفاوت می توان آنها را دسته بندی کرد. مقاله «نوع شناسی سیستم های اطلاعات» یک دسته بندی از سیستم های اطلاعات ارایه می کند. سیستم های اطلاعات سازمانی عبارتند از:

¨سیستم های پردازش مبادلات

سیستم های اطلاعات مدیریت

سیستم های اطلاعات اجرایی

سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

سیستم های پشتیبان اجرایی

سیستم های خبره

سیستم های اتوماسیون اداری

سیستم های دانش ورزی

مقدمه ای بر EIS (سیستم اطلاعات اجرایی)


مطالب دیگر:
🔗مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و دیدگاه های بازارگرایی🔗مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و دیدگاه های مدیریت دانش🔗فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش تعاریف و دیدگاه های سرمایه در گردش🔗فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش تعاریف و دیدگاه های سیاست های ارزیابی عملکرد🔗فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش تعاریف و دیدگاه های حاکمیت شرکتی🔗فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش تعاریف و دیدگاه های تغییر حسابرس🔗فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش تعاریف و دیدگاه های مدیریت سود و هزینه🔗فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش تعاریف و دیدگاه های دانش ضمنی🔗فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش تعاریف و اهمیت مدیریت سرمایه درگردش🔗مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های سکوت سازمانی🔗مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های ارزیابی عملکرد کارکنان🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های فرسودگي شغلي🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های كيفيت زندگي كاري🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های جریانات نقدی🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های مدیریت دانش🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و نظریه های سرمایه فکری🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و مدل های بازارگرایی🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و مدل های سرمایه فکری و رویکردهای آن🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و مدل های صنعت بانکداری🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و مدل های مدیریت فرآیند کسب و کار🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و نظریه های کیفیت گزارشگری مالی🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و نظریه های مسولیت اجتماعی🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و نظریه های چسبندگی هزینه و مدیریت سود🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق فلسفه و نظریه های پیدایش سرمایه فکری🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و نظریه های پیدایش حسابداری مدیریت