لینک مستقیم(شناخت، آسیب شناسی همراه نقشه های کامل بنا و تصاویر سه بعدی، طرح مرمت و احیاء خانه شعرباف گرگان)

شناخت، آسیب شناسی همراه نقشه های کامل بنا و تصاویر سه بعدی، طرح مرمت و احیاء خانه شعرباف گرگان|لینک مستقیم|اِل کِی|40278495|خانه شعرباف گرگان,دانلود خانه شعرباف گرگان,طرح مرمت خانه شعرباف گرگان,آسیب شناسی طرح مرمت و احیا خانه شعرباف گرگان
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان شناخت، آسیب شناسی همراه نقشه های کامل بنا و تصاویر سه بعدی، طرح مرمت و احیاء خانه شعرباف گرگان را مشاهده می نمایید.

شناخت،آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه شعرباف گرگان در قالب pdf در 102 صفحه به همراه نقشه های کامل بنا و تصاویر سه بعدی از احیاء بنا

خانه شعربافاندر استان گلستان، شهرستان گرگان، بافت تاریخی استراباد، محله سرچشمه، کوچه علیمی انتهای کوچهریحانی واقع شده است.قدمت این بنا مربو به دوران قاجار است. این خانه متعلق به آقای صادق گلدسته می باشد که بعد از فوت ایشان به پسرش محمد زکی می رسد. این خانه به دلیل شغل آقای صادق گلدسته که طاقه فروشی بوده که توسط دستگاه شعربافی که درآن موقع موجود بوده به خانه شعرباف مشهور شده است.پلان ساده خانه شعرباف الگوی نسبتاً مشخصی دارد که اکثر بناهای خطه شمال از آن پیروی می کنند.

خانه مذکور فرمی مستطیل شکل و کشیده دارد که جداره آن منطبق بر بافت منطقه است. این خانه با کاربری مسکونی متشکل از دوبنای مجزا می باشد. بخش تاریخی آن شامل عمارت شمالی و عمارت جنوبی می باشد که احتمال می رود عمارت جنوبی هم عصر و یا قدیمی تر از عمارت شمالی بوده است. فضای داخل عمارت شمالی همه آنها راست گوشه است...

اینپروژه یک مجموعه جامع و کامل دربارهشناخت،آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه شعرباف گرگان به همراه تاریخچه، تصاویر،نقشههای کامل بنا و تصاویر سه بعدی از احیاء بنا و ... می باشد.

فهرست مطالب

چکیده

پیشگفتار

مطالعات بستر شکل گیری سوژه

1 . 1. شناخت شهر گرگان

۱ . ۱ . ۱ . بستر طبیعی

۲ . ۱ . ۱ . جغرافیای تاریخی

۳ . ۱ . ۱ . توپوگرافی

۴۰۱۰۱. پوشش گیاهی

. ۱ . ۱ .۵ منابع آب

۶۰۱۰۱ اقلیم

۱ . ۱ .۷ بارندگی

۱ . ۱ .۸ باد

۲ . ۱. تحولات تاریخی شهر

۱ . ۲ . ۱ . زمان پیدایش شهر

۲ . ۲ . ۱ . وجه تسمیه

۳۰۱. ساختار اجتماعی فرهنگی

۱ . ۳۰۱. روابط اجتماعی خرد و کلان

۲ . ۳ . ۱ . زبان

۳ . ۳ . ۱ . مذهب

۴ . ۱. شناخت ساختار شهر

۱ . ۴۰۱. تحولات کالبدی تا دورة شهرسازی معاصر

۲ . ۴۰۱. ساختار محله ها

۵ . ۱. محله سرچشمه

۶۰۱ موقعیت محله سرچشمه

۷ . ۱. پیشینه تاریخی محله سرچشمه

۸ . ۱. وجه تسمیه محله سرچشمه

۹ . ۱. ساختار محله سرچشمه

۱۰۰.۱ارزش های فرهنگی و مذهبی محله سرچشمه

۱۱۰۱. ابنیه و آثار تاریخی و ارزشمند محله سرچشمه

۱۲ . ۱. مشاهیر محله سرچشمه

مطالعه و شناخت سوژه

۱۰۱. پیشینه تاریخی و وجه تسمیه

۲ . ۲. شناخت وضع موجود

۳۰۲. سیر تحول و شکل گیری خانه شعربافان

آسیب شناسی

مقدمه

۱۰۳. آسیب های هویتی

۲ . ۳. آسیب های کالبدی

۳۰۳. جمع بندی مبحث آسیب شناسی

طرح مرمت

۱۰۴. مبانی نظری طرح مرمت

۲ . ۴. مداخلات لازم الاجرا در طرح مرمت

۱ . ۲ . ۴ . آماده سازی کارگاه

۲ . ۲ . ۴ . تخریب الحاقات و عناصر فاقد ارزش تاریخی و معماری

۳ . ۲ . ۴ . استحکام بخشی و تقویت پی

طرح احیاء

۱ . ۵. مبانی نظری طرح احیاء

۲ . ۵. طرح احیاء ساختار معماری و کالبد اصیل خانهشعربافان

منابع و مأخذ منابع


مطالب دیگر:
📗تحقیق تغذيه ورزشی📗تحقیق تاريخچه زورخانه در ايران📗تحقیق ورزش و آرتروز📗تحقیق ورزش در آمریکا📗تحقیق ورزش، تربيت بدني و اهميت آن در اسلام📗تحقیق چرا باید ورزش کنیم؟📗تحقیق بررسی حركات اصلاحي📗تحقیق حركات كششي قبل از تمرين تنيس📗تحقیق بررسی ورزش شطرنج📗تحقیق شنا در دریا📗تحقیق تاریخچه ورزش در ایران📗تحقیق تاريخچه پيدايش كونگ فوتوا📗تحقیق ورزش و زندگی📗تحقیق ورزش و سلامت📗تحقیق دوپينگ چيست؟📗تحقیق دوهاي سرعت📗تحقیق ورزش براي زندگي📗تحقیق روان شناسي در ورزش📗تحقیق علوم ورزش📗تحقیق شناخت غواصی📗تحقیق فوائد ورزش📗تحقیق شناخت رشته فوتبال در جهان📗تحقیق صافي كف پا📗تحقیق بررسی قوانین رشته فوتبال📗تحقیق فنون کشتی کج