لینک مستقیم(پیشینه و مبانی نظری نقش مشارکت های مردمی در توسعه شهری)

پیشینه و مبانی نظری نقش مشارکت های مردمی در توسعه شهری|لینک مستقیم|اِل کِی|40205245|مبانی نظری و پیشینه نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پیشینه و مبانی نظری نقش مشارکت های مردمی در توسعه شهری را مشاهده می نمایید.

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- بررسی تحقیقات انجام شده: 15

2-2- مبانی نظری: 22

2-2-1- توسعه: 22

2-2-2- مفهوم توسعه: 23

2-2-3- سیر تاریخی مفهوم توسعه: 25

2-2-4- توسعه از منظر صاحب نظران: 27

2-2-4-1- رستو: 27

2-2-4-2- دادلی سیرز: 27

2-2-4-3- مایکل تودارو: 28

2-2-5- توسعه شهری: 29

2-3- مشارکت: 30

2-3-1- مفهوم و معنای مشاركت.. 30

2-3-2- تاریخچه مشارکت: 33

2-3-3- طبقه بندی الگو های مشاركت: 37

2-3-4- سطوح و تكنیك های مشاركت.. 41

2-3-5- مراحل مشاركت.. 43

2-3-6- اشكال مشاركت: 44

2-3-7- گونه های مشاركت شهروندان: 46

2-3-8- مراحل تحول تاریخی مشاركت.. 49

2-3-9- الگوهای مشاركتی تجربه شده در دو دهه اخیر. 50

2-3-10- مزایای مشارکت.. 52

2-3-11- موانع مشارکت: 53

2-3-12- ابعاد نظری مشارکت: 55

2-3-12-1- پارادایم واقعیت اجتماعی: 55

2-3-12-2- پارادایم تعریف اجتماعی: 56

2-3-12-3- پارادایم رفتار اجتماعی: 56

2-3-12-3- پارادایم ترکیبی: 57

2-3- 13- نظریه های مشارکت پذیری: 58

2-3-13-1- نظریه هانتیگتون ونلسون: 58

2-3-13-2- نظریه مشاركتی جان ترنر: 59

2-3-13-3- نظریه مشاركتی جیمز میجلی: 61

2-3-13-4- نظریه مشاركتی اسكات دیوید سون: 62

2-3-13-5- نظریه مشاركتی دیوید دریسكل: 63

2-3-14- ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و توسعه ﺷﻬﺮی: 64

2-3-15- جمع بندی: 68

2-3-16- مدل مفهومی تحقیق: 69


مطالب دیگر:
📝تحقیق تعریف و معیارهای نظریه علمی📝تحقیق چارچوب آناليز عملياتي براي آموزش سازماندهي و آمادگي📝تحقیق اصول شركت نيران اصول سرپرستی📝تحقیق اصول و مباني مديريت اسلامي📝تحقیق اندازه گيري عملكرد سازمان ها (با استفاده از مدل تعالي كانجي)📝تحقیق آموزش مشارکتی📝تحقیق پروژه مديريتي مربوط به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای📝تحقیق تحول در شناخت درآمد📝تحقیق داده كاوي چيست و چرا آنرا به كارمي بريم؟📝تحقیق بررسی روانشناسی در صنعت📝تحقیق مديريت و ارتباطات در سازمان📝تحقیق آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارآیی نیروی انسانی در بخش دولتی📝تحقیق مديريت منابع انساني در شركت جهان گستران نوانديش📝تحقیق مدیریت سازمان غيردولتي📝تحقیق مديريت طرح به همراه تصاویر و جداول📝تحقیق CPFR📝تحقیق تاثیر فناوري اطلاعات در روابط مدیریت صنعتي📝تحقیق مدیریت سازمانی📝تحقیق مديريت در قرن 21📝تحقیق روانشناسي صنعتي📝تحقیق عدالت،‌ معيشت، فرهنگيان📝تحقیق سبک های سرپرستی📝تحقیق كاربرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي در برقراري سيستم هاي مديريت📝تحقیق مدیر مشارکتی📝تحقیق نظارت و بازرسی در سازمان