لینک مستقیم(دانلود تحقیق مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است 17 ص)

دانلود تحقیق مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است 17 ص|لینک مستقیم|اِل کِی|40108861|دانلود مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است 17 ص,تحقیق مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است 17 ص,مقاله مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است 17 ص,مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است 17 ص
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان دانلود تحقیق مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است 17 ص را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 20 صفحه

سیستم حسابداری دولتی : مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است.
از میان اطلاعات گوناگونی كه مدیران برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه ای دارد، چرا كه اكثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته و یا بطور غیر مستقیم وضعیت مالی موسسه را تحت تاثیر قرار می دهند.
اطلاعات مالی و حسابداری ابزار ارزشمندی جهت تصمیمات مربوط به تامین، تخصیص و كنترل منابع اقتصادی در اختیار مدیران قرار می دهد.
هر یك از دستگاههای اجرایی كشور عهده دار انجام برخی از وظایف دولت هستند و لذا برای ایفای وظایف محوله، بودجه ای در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه كل كشور در اختیار آنها گذاشته می شود تا پس از تخصیص اعتبار و دریافت وجه از خزانه براساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معین دستگاه آن را به مصرف برسانند.
حسابداری فقط با وقایعی كه بتوان آن را با پول اندازه گیری كرد، سروكار دارد.
باین ترتیب بسیاری از رویدادها و واقعیتهای مهم یك سازمان كه قابل بیان به زبان پول نیستند در دفاتر مالی آن ثبت و ضبط نمی شوند.
حسابداری یك نظام اطلاعاتی مالی است: این نظام اطلاعات مالی مجموعه ای از روشها و قواعدی است كه از طریق آن اطلاعات مالی مربوط به یك موسسه، جمع آوری، طبقه بندی و به نحو قابل فهم و ساده ای در قالب گزارشهای مالی خلاصه و گزارش می شود تا بتواند در تصمیم گیریهای مدیران و در تحقق اهداف موسسه مورد استفاده قرار گیرند.
نتیجه آنكه حسابداری ابزار تصمیم گیری و مدیریت است و نظام حسابداری هر سازمان تابع نیازهای اطلاعاتی آن سازمان می باشد.
تعریف حسابداری دولتی: حسابداری دولتی نظامی است كه اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بمنظور تصمیم گیری صحیح مالی و كنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارش می نماید.
در تعریف بالا تاكید بر برنامه های مصوب سالانه و منابع مالی دولت شده است به دلیل آنكه كنترل بودجه و منابع مالی دولت از اصول بنیادین حساباری دولتی است.
در حسابداری دولتی مراحل حسابداری برای كنترل برنامه مصوب سالانه و نیز جلوگیری از تداخل منابع مالی مورد استفاده به كار گرفته می شود.
پس كنترل بودجه از اصول بنیادی حسابداری دولتی است .
مشخصات یك موسسه دولتی: موسسه دولتی بایستی حتما همه مشخصات ذیل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتی نیست: 1-تشكیلات و سازمان مشخصی داشته باشد.
2-به موجب قانون تشكیل شده باشد.
3-زیر نظر یكی از قوا باشد.
4-عنوان وزارتخانه نداشته باشد.
شركت دولتی : به واحد سازمانی مشخصی گفته می شود كه با اجازه قانون تشكیل شده و بیش از پنجاه درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
تفاوت سازمانهای انتفاعی و بازرگانی با سازمانهای غیر انتفاعی دولتی: 1-انگیزه: هدف اصلی تشكیل سازمانهای بازرگانی عموما سود است اما سازمانهای دولتی بنا به ضرورتهای اجتماعی و قانونی تاسیس می شوند و سود نمی تواند انگیزه ای برای تشكیل آنان باشد.
2-مالكیت: مالكیت سازمانهای دولتی اصولا عمومی است و سهامداران آن همه مردم كشور


مطالب دیگر:
🔗پاورپوینت مفاهیم کلی و اندازه گیری عملکرد یک سیستم کامپیوتری🔗پاورپوینت و تحقیق اندازه گیری عمومی سیستم های کامپیوتری🔗پاورپوینت بهایابی کیفیت و مدیریت کیفیت جامع🔗پاورپوینت و تحقیق مدل های محدود (Finite Models)🔗پاورپوینت حسابداری سرقفلی🔗پاورپوینت شناسایی درآمد🔗پاورپوینت و تحقیق ارزیابی عملکرد و پیش بینی سیستم های کامپیوتری🔗پاورپوینت و تحقیق مدل های صف بندی سیستم های کامپیوتری🔗پاورپوینت و تحقیق شبیه سازی سیستم های کامپیوتری🔗پاورپوینت مکانیک خاک و ژئوتکنیک🔗پاورپوینت استخراج داده ها، تجزیه و تحلیل و اندازه گیری سیستم های کامپیوتری🔗پاورپوینت انتخاب ابزار ارزیابی کارایی سیستم و استفاده از آن🔗پاورپوینت و تحقیق آنالیز معماری سیستم های کامپیوتری🔗تحقیق ترانسفورماتور جرقه و مشعل و سوخت پاش🔗تحقیق دیود و سیلیکن🔗جزوه مشخصات ساختمان، نگهداري و اگاهي در مورد ربات HHI (H120)🔗تحقیق ربات خط یاب با کنترل فازی🔗تحقیق رباتیک🔗پاورپوینت و تحقیق تجزیه و تحلیل سیستم عامل ها🔗پاورپوینت ارگونومي و مهندسي انساني🔗تحقیق بررسی نحوه انتخاب Data Storage در شبکه های حسگر🔗پاورپوینت ارگونومی و آنتروپومتری در تناسب انسان و کار🔗پکیج مقالات ترانسفورماتور🔗مدارهای الکتریکی🔗تحقیق ميكروكنترلرها