لینک مستقیم(مقاله ترجمه شده تاثیر پیش بارگذاری بر روی مقاومت سیکلیک روانگرایی مخلوط ماسه و لای قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی)

مقاله ترجمه شده تاثیر پیش بارگذاری بر روی مقاومت سیکلیک روانگرایی مخلوط ماسه و لای قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی|لینک مستقیم|اِل کِی|40085718|تاثیر پیش بارگذاری , مقاومت سیکلیک, روانگرایی, مخلوط ماسه و لای
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مقاله ترجمه شده تاثیر پیش بارگذاری بر روی مقاومت سیکلیک روانگرایی مخلوط ماسه و لای قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی را مشاهده می نمایید.

چکیده

در این مقاله، تاثیر پیش بار گذاری بر روی مقاومت سیکلیک روانگرایی ماسه ی سیلتی را در شرایط میدان آزاد بررسی می کنیم. این تاثیر اولاًبه وسیله ی آزمون برشی سیکلیک در جایی که تنش برشی سیکلیک در متوسط مقدار صفر نوسان می کند؛ بررسی می شود. نمونه ها با تغییر مقدار ریزدانه ای و در نسبت پیش تنش متغیر، تراکم و تنش عمودی مورد آزمون قرار می گیرند. نتایج آزمایش نشان می دهد افزایش قابل ملاحظه ای در مقاومت چرخشی روانگرایی با نسبت پیش تنش وجود دارد. تاثیر بر روی آزمایشی با مقاومت چرخشی روانگرایی کمتر بدون پیش تنش برجسته تر است. با استفاده از مفاهیم مکانیک خاک حالت بحرانی؛ فاکتورهای شبیه سازی تاثیر پیش بارگذاری بر روی مقاومت سیکلیک روانگرایی شناسایی شده و بر اساس نتایج به دست آمده از آزمایشگاه یک نتیجه تجربی با پیش بینی افزایش در مقاومت سیکلیک روانگرایی ناشی از پیش تنش پیشنهاد می شود. این تئوری به وسیله ی شبیه سازی عددی از تست های آزمایشگاهی مربوطه با استفاده از یک مدل چند مکانیسمه elastoplastic مورد تایید قرار میگیرد. به علاوه، بر اساس اظهارات بیان شده؛ یک روش پیش بینی افزایش در مقاومت سیکلیک روانگرایی به عنوان نتیجه ای از پیش بارگذاری در زمین در شرایط میدان آزاد پیشنهاد شده است. این روش به وسیله ی مقایسه با اندازه گیری های میدانی در حساسیت روانگرایی خاک ها قبل و بعد از برنامه های میدانی از پیش بارگذاری اعتبار سنجی می شود. و در آخر و نه به صورت حداقل؛افزایش در مقاومت سیکلیک روانگرایی که روش پیشنهادی را برای پروفیل خاک معمولی و پیش بار گذاری خاکریزی پیش بینی کرده و مورد بحث قرار میدهد.

کلمات کلیدی: پیش بارگذاری روانگرایی، تست های آزمایشگاهی برشی سیکلیک، شن و ماسه، شن و ماسه سیلتی، لای، تجزیه و تحلیل عددی، حالت بحرانی


مطالب دیگر:
📝دانلود طراحی سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید📝دانلود طراحی قبل از شکل گیری در شکل دهی فلز 24 ص.DOC📝دانلود طرح اتوماسیون اداری 180 ص📝دانلود طرح ریزی توزیع نیازمندیها 34 ص📝دانلود عدم سستی (مدیریت)1📝جداول مشخصات پروفیلهای ساختمانی📝دانلود عصر اطلاعات 14 ص📝دانلود عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها 45 ص.DOC📝دانلود فاز برنامه ریزی 37 ص.DOC📝دانلود فرآیندهای حالت ناپایدار و batch (پخت در كوره) (نرم كردن با روغن داغ) 93 ص📝دانلود فرایند تولید📝دانلود فلسفه مدیریت بازاریابی 28 ص📝دانلود فیبر نوری 20 ص📝دانلود قوانین حیات در دنیای امروزی 70 ص📝دانلود كنترل در مدیریت 9 ص📝دانلود كنترل كیفیت در آنالیز كیفی 21 ص📝دانلود كنترل كیفیت محصولات با بهره‌گیری از شبكه ART غیر دقیق 34 ص📝دانلود كیفیت📝دانلود مأموریت ، فلسفه ، اهداف و طرح های مدیریت 50 ص.Doc📝دانلود مولفه های گزینش نیروی انسانی 17 ص📝دانلود مدل برترEFQM 31 ص📝دانلود مدل سازمانی📝دانلود مدیریت 69 ص📝دانلود مدیریت آموزشی 22 ص📝دانلود مدیریت استرایك در صنعت توریسم 40 ص