لینک مستقیم(تحقیق تعيين دوره هاي هيدرولوژيكي حوزه آبخيز كوشك آباد خراسان رضوي با استفاده از سامانه اطلاعات جغراف)

تحقیق تعيين دوره هاي هيدرولوژيكي حوزه آبخيز كوشك آباد خراسان رضوي با استفاده از سامانه اطلاعات جغراف|لینک مستقیم|اِل کِی|39021174|هيدرولوژيكي , دانلود تحقیق هيدرولوژيكي , پاورپوینت هيدرولوژيكي , تحقیق در مورد هيدرولوژيكي , تحقیق درباره هيدرولوژيكي , تحقیق راجع به هيدرولوژيكي , تحقیق آماده هيدرولوژيكي , پاورپوینت در مورد هيدرولوژيكي , جغرافیا , دانش آموزی , درس
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان تحقیق تعيين دوره هاي هيدرولوژيكي حوزه آبخيز كوشك آباد خراسان رضوي با استفاده از سامانه اطلاعات جغراف را مشاهده می نمایید.

دانلود تحقیق با موضوع تعيين دوره¬هاي هيدرولوژيكي حوزه آبخيز كوشك¬آباد خراسان رضوي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي،
در قالب Word و در 32 صفحه قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق :
چکيده:
يكي از مسائل مهم در طراحي سازه¬هاي آبي، معيارهاي هيدرولوژيكي مي¬باشد لذا توجه به دوره¬هاي هيدرولوژيكي حوزه¬ها، امري ضروري به نظر مي¬رسد. تحقيق حاضر به تعيين دوره¬هاي هيدرولوژيكي موجود در حوزه آبخيز كوشك¬آباد خراسان رضوي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)، پرداخته است. بدين منظور پس از جمع¬آوري داده¬هاي ماهانه بارش، دما و دبي اوج لحظه¬اي ايستگاههاي موجود در منطقه مورد مطالعه، اقدام به انتخاب پايه زماني مشترك آماري، و كنترل كيفيت و همگني آمارهاي موجود براي هر ماه از سال بطور جداگانه از روش منحني جرم مضاعف گرديد. آنگاه پس از بازسازي و تكميل آمار ايستگاههاي ناقص به روش همبستگي و نسبت نرمال، مقادير متوسط بارندگي و دماي حوزه مورد مطالعه به روش ترسيم خطوط همباران و همدما در نرم¬افزار Arcviewبراي ماههاي مختلف سال محاسبه گرديد. از تنها ايستگاه هيدرومتري حوزه مورد مطالعه بنام كوشك¬آباد، مقادير دبي متوسط در ماههاي مختلف سال بصورت ميانگين حسابي محاسبه شد. به اين ترتيب، نتايج حاصله، بصورت دو منحني تغييرات بارش-دبي و بارش-دما (منحني آمبروترميك) در طول سال رسم گرديد. نتايج تحقيق با تحليل روند تغيير شيب منحني¬هاي مذكور نشان داد كه در حوزه آبخيز كوشك¬آباد سه دوره هيدرولوژيكي بهاره (فروردين تا تير)، تابستان-پاييزه (مرداد تا دي) و زمستانه (بهمن تا اسفند) قابل تشخيص مي¬باشد. لذا با تمركز عمليات مديريتي، سازه¬اي و بيولوژيكي بر اساس دوره¬هاي هيدرولوژيكي تعيين شده، ضمن دسترسي به اهداف پروژه¬هاي مختلف آبخيزداري، مهندسي رودخانه و كنترل سيلاب، مديريت منابع آب، مسائل بهداشتي، فاضلاب شهري و صنعتي، زمينه¬هاي زيست محيطي و غيره، افزايش قابل توجهي در مديريت بهينه آنها پيش¬بيني مي¬گردد.
واژگان کليدی: دوره¬هاي هيدرولوژيكي, بارش-دبي، بارش-دما، سامانه اطلاعات جغرافيايي، كوشك¬آباد، خراسان رضوی....


مطالب دیگر:
📃تحقیق درباره مفهوم اتحاد📃تحقیق درباره مقایسه انواع انیمیشن در ایران و آمریکا📃تحقیق درباره موسیقی ایلیاد و ادیسه هومریونان باستان📃تحقیق درباره مولکول📃تحقیق درباره ميان افزود ها، بدل يا معترضه 📃تحقیق درباره میرزا تقی امیر کبیر📃تحقیق درباره تاریخچه نجوم 📃تحقیق درباره نظارت و كنترل در مديريت 📃تحقیق درباره كنترل در مديريت📃تحقیق درباره نقش اخلاق و عرفان در نظام سياسى اسلام📃تحقیق درباره نقش درآمدهاي نفتي در بودجه📃تحقیق درباره هاكي روي چمن روي يخ 📃تحقیق درباره هلال احمر📃تحقیق درباره هنرهاي سنتي📃تحقیق درباره ورزش و سلامت 📃تحقیق درباره وظايف كارگردان 📃تحقیق درباره اصول سرپرستی📃تحقیق درباره اصول طراحی فضاهای داخلی کتابخانه📃تحقیق درباره اصول و مباني مدل تعالي ( سرآمدي ) سازماني EFQM📃تحقیق درباره اضطراب📃تحقیق درباره اعتدال و ميانه روي و جهاد با نفس 📃تحقیق درباره بیان قرآن📃تحقیق درباره اعداد p📃تحقیق درباره اعلام اصول ششگانه انقلاب سفيد📃تحقیق درباره افزایش بهره‌وری شخصی و مدیریت استرس