لینک مستقیم(تحقیق بررسي اختلالات گفتاري دانش آموزان ابتدايي)

تحقیق بررسي اختلالات گفتاري دانش آموزان ابتدايي|لینک مستقیم|اِل کِی|39012397|زبان,زبان و گفتار كودك,اختلالات گفتار,ختلال روان,مشكلات گویایی برای دانش آموزان,لكنت و انواع آن,تحقیق در مورد اختلالات گفتاری,مقاله در مورد اختلالات گفتار,تحقیق بررسي اختلالات گفتاري ,گفتار درمانی,گفتار درمانی کودکان,تحقیق در مورد گفتار در
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان تحقیق بررسي اختلالات گفتاري دانش آموزان ابتدايي را مشاهده می نمایید.

چكیده:
تحقیق حاضر با هدف مطالعه میزان اختلالات گفتاری در دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر نیشابور انجام شده است كه جامعه آماری این پژوهش را كلیه دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر نیشابور تشكیل می دهند كه به روش نمونه گیری تصادفی از 10 مدرسه مختلف نمونه ای به حجم 30 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه مربوط به اختلالات گفتاری را كه باید توسط والدین كودكان پاسخ داده می شد تكمیل كردند . این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است كه با هدف بررسی یك فرضیه و سه سئوال انجام شده است . پس از استخراج نتایج پرسشنامه زمینه و سئوالات به این ترتیب مشخص شده اند كه در نمونه مورد مطالعه لكنت زبان شایعترین اختلال گفتاری در دانش آموزان بوده است و دو زبانگی در ایجاد اختلالات زبانی كودكان تاثیری نداشته است همچنین لكنت زبان در نمونه مورد مطالعه ریشه ارثی ندارد و ترس و اضطراب نیز در ایجاد اختلال زبان كمترین نقش را دارد .

فهرست:
طرح تحقیق
فصل اول
1 ـ 1 ـ مقدمه
2 ـ 1 ـ بیان مساله
3 ـ 1 ـ اهمیت و ضرورت تحقیق
4 ـ 1 ـ اهداف پژوهش
5 ـ 1 ـ فرضیه و سئوالات تحقیق
سئوالات تحقیق
6 ـ 1 ـ تعاریف مفهومی و عملیاتی
فصل دوم
پیشینه تحقیق
1 ـ 2 ـ پیشینه نظری تحقیق
1 ـ 1 ـ 2 ـ كلیاتی درباره زبان
2 ـ 1 ـ 2 ـ رشد زبان و گفتار كودك
عوامل موثر در رشد طبیعی گفتار
علت ایجاد مشكلات گویایی برای دانش آموزان چیست ؟
زیر و بمی
4 ـ 1 ـ 2 ـ طرح ریزی و تولید گفتار
5 ـ 1 ـ 2 ـ مراحل اختلالات گفتاری :
6 ـ 1 ـ 2 ـ برآورد مربوط به اختلال صوت
علل بوجود آورنده اختلال صوت
7 ـ 1 ـ 2 ـ اختلال تولید گفتار
علل به وجود آورنده اختلال تولید گفتار
8 ـ 1 ـ 2 ـ اختلال مربوط به روانی
9 ـ 1 ـ 2 ـ اختلال روان بریدگی
10 ـ 1 ـ 2 ـ بریده گویی و لكنت
11 ـ 1 ‌ 2 لكنت و انواع آن
12 ـ 1 ـ 2ـ گیرهای طبیعی در مقابل لكنت
13 ـ 1 ـ 2 ـ انواع مكثهای زمانی
لغزش زبانی
زبان پریشی
2 ـ 2 پیشینه عملی
1 ـ 2 ـ 2 : تحقیقات داخلی
سئوالهای پژوهش
2 ـ 2 ـ 2 تحقیقات خارجی
فصل سوم
1 ـ 3 ـ روش تحقیق
2 ـ 3 ـ جامعه تحقیق
3 ـ 3 ـ نمونه تحقیق
4 ـ 3 ـ روش نمونه گیری
5 ـ 3 ـ ابزار تحقیق
6 ـ 3 ـ روش جمع آوری اطلاعات و اجراء
7 ـ 3 ـ تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم
1 ـ 4 ـ تجزیه و تحلیل داده ها
داده های آماری جامعه مورد مطالعه
فصل پنجم
1 ـ 5 ـ بحث و نتیجه گیری


مطالب دیگر:
📗ریسک اعتباری و مطالبات معوق و الگو برای وصول آن📗تبلیغات تلویزیون و ساختار بندی عناصر آن📗شناسایی دلایل انحراف در مصرف تسهیلات و مطالبات معوق📗مطالعه مقایسه ای موتورها و ابرموتورهای کاوش منتخب به منظور سنجش مانعیت،جامعیت و همپوشانی📗تشریح کامل مولفه ها و ابعاد فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی📗بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمان📗پروپوزال نقش تلفیق در برنامه‌های درسی پایه اول ابتدائی و ارائه یك الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر رویكرد تلفیقی📗مبانی نظری نقش تلفیق در برنامه‌های درسی پایه اول ابتدائی و ارائه یك الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر رویكرد تلفیقی📗الگوی برنامه درسی تلفیقی و جایگاه آن در برنامه درسی ابتدایی ایران📗تلفیق علم و فناوری در برنامه درسی با تاکید بر دوره ابتدایی📗نظام مندی محتوای درسی با روش تلفیقی📗نگاه متخصصین به رویکرد تلفیقی در برنامه درسی تربیت بدنی مقطع ابتدایی📗طراحی و ارائه رویکرد جامع تلفیق برنامه‌های درسی📗رویکرد تلفیقی میان رشته ای در آموزش📗الگوی برنامه درسی تلفیقی و ضررورت و موانع آن در برنامه درسی ابتدایی📗پروپوزال بررسی افزایش مطالبات معوق انواع بانکها و ارائه راه حلهای مناسب📗مبانی نظری بررسی افزایش مطالبات معوق انواع بانکها و ارائه راه حلهای مناسب📗علل شکلگیری مطالبات معوق بانک صادرات و ارائه الگو برای وصول آن📗پروپوزال تقسیم بندی مشتریان و یافتن الگویی برای آنها برای بهبود وصول مطالبات معوق بانک📗مبانی نظری تقسیم بندی مشتریان و یافتن الگویی برای آنها برای بهبود وصول مطالبات معوق بانک📗مدیریت ریسک اعتباری در بانکها در اعطای تسهیلات به مشتریان با الگوبرداری از شرکتهای بیمه📗تزیینات معماری در فضای مسکونی قدیم📗مرور زمان در فقه‌ اسلامی‌📗بررسی استثنائات لزوم رفع ابهام در مورد معامله📗بررسی صور ابهام در مورد معامله و مبانی و مستندات لزوم رفع آن