لینک مستقیم(پاورپوینت آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS))

پاورپوینت آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)|لینک مستقیم|اِل کِی|34044704|سیستم های اطلاعات جغرافیایی,سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS,سیستم های اطلاعات جغرافیایی آرونوف,کتاب سیستم های اطلاعات جغرافیایی,درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی,کتاب درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پاورپوینت آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) را مشاهده می نمایید.

دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)،
در قالب ppt و در 208 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:
تعریف سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS
کابردهای سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS

بخش اول: آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS
نقشه های عمومی
نقشه موضوعی
تجزیه و تحلیل و ترسیم نقشه با کامپیوتر
بزرگ ترین مشکل روش گشتالت
نظریۀ ادگارام.هاروود
سی مپ SYMAP
دلائل قانع کننده ریند جهت استفاده از کامپیوتر برای نقشه کشی
سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS
اجزای سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS
اجزای نرم افزاری GIS
اجزای اصلی نرم افزاری GIS
سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتیDBMS
اجزای پایگاه اطلاعات جغرافیایی
جنبه های سازمانی سیستم اطلاعات جغرافیایی
روند آتی و آیندۀ GIS

بخش دوم: آشنایی با ساختار داده ها در سیستم های اطلاعات جغرافیاییساختار داده ها در نقشه های موضوعی
سیستم مختصات شبکه جهانی مرکاتور(UTM)
نقاط، خطوط و سطوح
تعریف نقشه
راهنمای نقشه یا لژاند
داده های جغرافیایی در کامپیوتر
ساختار پایگاه اطلاعاتی: سازماندهی داده ها در کامپیوتر
سیستمهای مؤثر مدیریت پایگاه های اطلاعاتی
بایگانی و دسترسی به داده ها
فهرستهای ساده
فهرستهای پی درپی و مرتب
جداول اندیکس شده فایل های فهرست شده
ساختار پایگاه اطلاعاتی
ساختار سلسله مراتبی داده
مدلی از ساختار سلسله مراتبی داده
محدودیت های ساختار سلسله مراتبی داده
ساختار سیستم های شبکه ای
مدلی از ساختار شبکه ای داده
معایب ساختار شبکه ای
ساختار رابطه ای پایگاه اطلاعاتی
مدلی از ساختار رابطه ای پایگاه اطلاعاتی
مزایای ساختار شبکه ای داده
معایب ساختار شبکه ای داده
ساختارهای رکورد
مدلی از یک رکورد در فایل داده
مفهوم ساختارها و نمایش داده های جغرافیایی در کامپیوتر
روش صریح یا رستری یا سلولی
تعریف روش صریح، رستری، سلولی یا شبکه ای
روش ضمنی، برداری یا وکتوری
تعریف روش ضمنی، برداری یا وکتوری
مدلی از روش صریح (رستری) و ضمنی (برداری)
کاربرد ساختار شبکه داده ها
توزیع بارندگی سالانه
توزیع بارندگی در فصل تابستان
روش های فشرده ذخیره داده های شبکه ای
کدهای زنجیری
مدلی از کدهای زنجیره
کدهای رانش طولی
مدلی از کدهای رانش طولی
کدهای قطعه ای
مدلی از کدهای قطعه ای
کدهای چهارتایی
مدلی از کدهای چهارتایی
ساختارهای برداری داده های برای واحد های جغرافیایی
واحدهای نقطه ای
واحدهای خطی
واحدهای سطحی
چندضلعی های ساده
معایب چند ضلعی ها ی ساده
چندضلعی های دارای فهرست نقاط
سیستم های چند ضلعی و ساختارهای توپولوژیک صریح
سیستم کدگذاری نقشه به صورت مستقل دو سره
ساختار شبکه ای چندضلعی توپولوژیک کامل
کنترل بسته بودن چندضلعی ها
متصل کردن خطوط به چندضلعی ها
محاسبه چندضلعی ها
ارتباط دادن توصیفات غیر گرافیکی به چندضلعی ها
مزایای پایگاه اطلاعاتی ایجاد شده برای چندضلعی
ساختار داده ها برای نقشه های موضوعی: انتخابی بین شبکه و بردار
حل مشکل ساختار برداری و شبکه ای
تبدیل ساختار برداری و شبکه ای
مقایسۀ داده های توصیفی و توپولوژیک
مزایای مدل برداری
نواقص مدل برداری
مزایای مدل رستری
نواقص مدل رستری

بخش سوم: مدل رقومی ارتفاعتعاریفی از مدل رقومی ارتفاعی یاDEM
مراحل ایجاد مدل رقومی ارتفاعی یاDEM
کاربرد مدل رقومی ارتفاعی یا DEM
روش های ارائه مدل رقومی ارتفاعی یاDEM
مدل ارتفاعی گراز (مدل سرزمینی گریز)
مدل های نقطه ای
معایب سیستم شبکۀ منظم
شبکۀ نامنظم مثلث بندی (TIN)
مزایای شبکۀ نامنظم مثلث بندی (TIN)
معایب شبکۀ نامنظم مثلث بندی (TIN)
مدل ارتفاع ژئودتیک ناهمواری های جهانی (GENPR)
منابع داده در مدل های رقومی ارتفاع
روش های نمونه گیری در مدل های رقومی ارتفاع
نمونه برداری انتخابی و تطبیقی
نمونه برداری تصاعدی و هدفمند
ثبت داده ها و کدگذاری زمین
نتایج حاصل از یک مدل ارتفاعی رقومی
نمودارهای قطعه ای، نیمرخها و افقها
برآورد حجم در خاکبرداری ها و خاکریزی ها
نقشۀ خطوط تراز
نقشه های خط دید
نقشه های شیبها، برآمدگیها، گودیها و جهت
تعریف شیب و مؤلفه های آن
نقشه های ارتفاعی سایه دار و کاربردهای آن
تشخیص حوضه آبخیز و شبکه آبراهه ها

بخش چهارم: وارد کردن داده هاوارد کردن داده های فضایی
روش عملی وارد کردن داده ها
ورود داده های در یک سیستم برداری
ورود داده های در یک سیستم شبکه ای
روش ورود کدهای رانش طولی
مدلی از کدهای رانش طولی
نتیجه از مدل رانش طولی
رقومی کردن یعنی چه
رقومی سازی یا کسب غیر مستقیم داده
رقومی گر
نحوۀ ورود یک نقطه یا خط به کامپیوتر توسط رقومی ساز
مراحل رقومی کردن
رقومی سازی یک نقشه کاغذی
دو روش رقومی سازی خطوط
تبدیل داده بردار به شبکه
اسکن کردن خودکار
انواع اسکنر
اسکنرهای شبکه ای
انواع اسکنرهای شبکه ای
دستگاه تزویج بار
charge-coupeled devices (CCD)
تبدیل شبکه به بردار
اسکنرهای برداری برای تبدیل شبکه به بردار
داده های فضایی موجود به شکل رقومی شبکه ای
منابع دیگر داده های مکانی رقومی
وارد کردن توصیفات غیرمکانی مربوط
ارتباط داده های فضایی به داده های غیرفضایی
بازبینی، اصلاح و ذخیرۀ داده ها
اصلاح داده های مکانی
اصلاح داده های غیر مکانی
ویرایش داده ها
بهنگام کردن داده ها
ذخیره و نسخۀ پشتیبان داده ها
خروج داده ها
دستگاه های خروجی سخت افزاری
دستگاه های نمایش برداری
رسام های قلم دار
پرده های برداری یا نمایش ذخیره ها
دستگاههای نمایش شبکه ای
رسامهای شبکه ای
پرده ای نمایش شبکه ای
کارگاه گرافیک محاوره ای یا گارگاه گرافیک تعاملی
نرم افزارهای گرافیکی جهت خروجی
سیستم ترسیمی کرنل Graphic Kernel system(GKS)
مهمترین ویژگی سیستم ترسیمی کرنل (GKS)
ارائه داده ها
برنامۀ دات- مپ DOT-MAP داتون، 1978
مفسرهای زبان فرمانCommand Language Interperter(CLI)
مؤلفه های مفسرهای زبان فرمان

بخش پنجم: انتخاب یک سیستم اطلاعات جغرافیاییتعیین موارد نیاز به سیستم اطلاعات جغرافیایی
انتخاب فنی: برداری یا شبکه ای؟
موارد استفاده از مدل برداری
موارد استفاده از مدل شبکه ای
مشکلات سیستم اطلاعات جغرافیایی
قیمت اجزای GIS و نیازهای استخدامی
کامپیوترهای میزبان
روش برپا نمودن یک GIS
سیستم های آماده به کار یا turn-key system
آزمون نقطۀ نشان benchmark test


قسمتی از متن پاورپوینت:
GIS عبارت است از یک مجموعه کامپیوتری برای جمع آوری، ذخیره و تجزیه و تحلیل داده هایی استفاده می شود که موقعیت جغرافیایی آن ها، یک مشخصۀ اصلی و مهم محسوب می شود.

کابردهای سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS:
فتوگرامتری
کشاورزی و برنامه ریزی برای کاربری اراضی
جنگلداری و مدیریت حیات وحش
کاربردهای شهری
مطالعات بیولوژیکی و اکولوژیکی
نقشه سازی و مدیریت منابع طبیعی
برنامه ریزی توسعه
مطالعات محیطی و جغرافیایی
و ...

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه علائم و اصول نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و قالب آن را به راحتی می توان به دلخوه تغییر داد.


مطالب دیگر:
📃تحقیق درباره ويژگي قرآن در نهج البلاغه 📃دانلود تحقیق درباره يونجه📃تحقیق درباره سوره شمس📃تحقیق درباره سن گندم📃تحقیق درباره سن پيامبر(ص) و خديجه در هنگام ازدواج 📃تحقیق درباره يکسو کننده تمام موج📃سوالات تخصصی پرورش قارچ📃تحقیق درباره سوره جمعه📃تحقیق درباره سلاح‌هاي شيميايي📃تحقیق درباره سوالات درس بیوشیمی رشته ی کشاورزی📃تحقیق درباره سرمايه فكري شايستگان توسعه شايسته سالاري در سازمانها📃سوابق کشت و تولید مواد مخدر در جهان📃تحقیق درباره يکپارچه سازي هارد ديسک📃تحقیق درباره سوره فاتحه 📃تحقیق درباره سنگ هاي آذرين📃تحقیق درباره جوش آرگون یا تیگ(TIG)📃تحقیق درباره سنگ زني و ابزار تيزكني سيلندر پيكان 📃تحقیق درباره سلامت و بهداشت📃تحقیق درباره سوره ي حمد 📃تحقیق درباره سلول شناسی📃تحقیق درباره ماه رجب ، جویباری از بهشت📃تحقیق درباره محدودیت های فرایند جوش زیر پودری📃تحقیق درباره مدل كوجكترين ذرات طبيعت و بر همكنش بين آنها📃تحقیق درباره سلول های بنیادی📃تحقیق درباره مدیریت پروژه