لینک مستقیم(مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش،آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش،آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان|لینک مستقیم|اِل کِی|32037964|مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش،آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش،آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان را مشاهده می نمایید. مبانی نظری وپیشینه تحقیق آموزش ، آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان آموزش مقدمه آموزش و پرورش از دیر باز ، نقش اساسی در تداوم و بقای جوامع بشری ایفا کرده است . آداب و رسوم ، اعتقادات و ارزشها ، نگرشها و رفتارها ، دانشها و مها رتهای جامعه از طریق فرا گردهای پرورش و آموزش قابل انتقال ودوام بوده اند . در جوامع ابتدایی ، عوامل اصلی آموزش و پرورش عبارت بودند از : زندگی خا نوادگی ، کار گروهی ومراسم دینی . در جوامع امروز جریان پرورش کودکان در خانواده آغاز می شود ، ولی بزودی یک سازمان اختصاصی ، یعنی مدرسه ایفای این مسئو لیت را رسماً بر عهده می گیرد و ادامه امر آموزش و پرورش وامر یاد گیری ، عمدتاً در شرایط و وضعیت های سازمان یا فته ، طبق برنامه های مشخص و به منظور تحقق اهداف معین صورت می گیرد . ( علاقه بند ، ص8 ) بسیاری از سازمانهای موفق بخش عمده ای از در آمدهای خود را در جهت بهسازی و آموزش منابع انسانی انسانی هزینه می کنند و به این امر بعنوان یک نوع سرمایه گذاری می نگرند زیرا می دانند وبه خوبی این مسئله را درک کرده اند که این انسانهای فرهیخته هستند که سرنوشت سازمانها را در دنیای سرسام آور امروز رقم می زنند . تحولات و دگر گونیها یی که در سراسر جهان را آرایشی تازه داده است ، سر آمد بودن جایگاه و ارزش منا بع انسانی کار آمد را نسبت به سایر منا بع مادی به اثبات رسانیده است . تجربه های تلخ و شیرین گذشته مدیریت که با اصول مدیریت علمی آغاز شد به جایی رسیده است که در سالهای پایانی قرن حاضر انسان را در شمار گرانبهاترین دارایی یک سازمان قرار داده وبرای وی ارزشی فراتر از همه عنا صر ضروری برای اداره سازمان قایل می گردد . بنا بر این آموزش وپرورش کارکنان ومدیران بر اساس یک فرایند علمی ومنطبق با اهداف سازمان تنها راه حفظ ، رشد و تو سعه این دارایی مهم و باارزش تلقی می شود .( نقل از ویژه نامه شماره 11 هفته بهره وری سال 1373 ) 5 - 2 تعریف آموزش آموزش دارای تعاریف مختلفی است که به چند مورد آن در زیر اشاره می گردد : آموزش به معنی ساخت تعریفی که برای این واژه شده است ، عبارت است از کلیه فعالیتهایی که به منظور ایجادیادگیری در یاد گیرنده ، از جانب معلم طرح ریزی می شود وبین آموزگار و یک یا چند یاد گیرنده به صورت کنشی متقابل جریان می یابد .( سیف ، ص14 ) این تعریف به آموزش رودرروی کلاسی محدود می شود ، زیرا به کنش متقابل بین یادگیرنده تاکید شده است . لذا انواع دیگر آموزش مانند آموزش از طریق کتاب ، رادیو ، تلویزیون و از این قبیل آموزشها که در آنها کنشی متقابل یا رابطه دوجانبه رودررو بین معلم و دانش آموز وجو ندارد شامل می شود .

مطالب دیگر:
📌دانلود طرح توجیهی: تولید اجزاي سیستم ترمز خودرو📌دانلود طرح توجیهی: تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو📌دانلود طرح توجیهی: تولید آفتابگير، عايق سقف و رودري خودرو📌دانلود طرح توجیهی: تولید ظروف تفلون📌دانلود طرح توجیهی: تولید يخچال خانگي📌دانلود طرح توجیهی: تولید كولرهاي آبي📌دانلود طرح توجیهی: تولید ترانسفورماتور📌دانلود طرح توجیهی: تولید ترانس مهتابي📌دانلود طرح توجیهی: تولید ترانس جرقه مشعل و سوخت پاش📌دانلود طرح توجیهی: تولید ترانس تقويت📌دانلود طرح توجیهی: تولید تونر چاپگر📌دانلود طرح توجیهی: تولید ترموستات سماور📌دانلود طرح توجیهی: تولید ترموستات الكترونيكي📌دانلود طرح توجیهی: تولید تلفن روميزي📌دانلود طرح توجیهی: تولید تابلوهاي برق📌دانلود طرح توجیهی: تولید استارت مهتابي📌دانلود طرح توجیهی: تولید سيستم هاي هوشمند توزيع برق📌دانلود طرح توجیهی: تولید سشوار دستي📌دانلود طرح توجیهی: تولید فاصله ياب ليزري📌دانلود طرح توجیهی: تولید سيم شار لاكدار مسي📌دانلود طرح توجیهی: تولید سكسيونر📌دانلود طرح توجیهی: تولید سماور برقي و گازي📌دانلود طرح توجیهی: تولید كولرهاي گازي📌دانلود طرح توجیهی: رله مشعل گازي و گازوئيل📌دانلود طرح توجیهی: تولید راديو