لینک مستقیم(تحقیق تجزیه و تحلیل - آموزشگاه‌هاي آزاد كامپيوتر)

تحقیق تجزیه و تحلیل - آموزشگاه‌هاي آزاد كامپيوتر|لینک مستقیم|اِل کِی|31031961|تحقیق,,تجزیه,,و,,تحلیل,,,,,آموزشگاه‌هاي,,آزاد,,كامپيوتر,,تحقیق تجزیه و تحلیل , آموزشگاه‌هاي آزاد كامپيوتر,, تحقیق تجزیه و تحلیل , آموزشگاه‌هاي آزاد كامپيوتر ,,تحقیق تجزیه و تحلیل , آموزشگاه‌هاي آزاد كامپيوتر ,, تحقیق تجزیه و
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان تحقیق تجزیه و تحلیل - آموزشگاه‌هاي آزاد كامپيوتر را مشاهده می نمایید.


دانلود ورد با موضوع دارای 23 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.تعداد صفحه : 23 صفحه
فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانسقسمتی از متن نمونه:

فهرست مطالب

فرم تقاضای سیستم مکانیزه 3
برنامه ریزی 4
دامنه پروژه 4
وظایف تحت پوشش 4
فرم برنامه ریزی پروژه 5
نمودار گانت 5
امکان سنجی پروژه 6
ساختار سازمانی 7
متدولوژی انتخاب شده برای تشریح سیستم 8
مشکلات بر سر راه 15
وضعیت موجود سازمان 15
راه حل های پیشنهادی 15
ویژیگی ها و مشخصات فنی راه حل پیشنهادی 16
دامنه پروژه 16
وظایف اصلی سیستم 16
مشکلات موجود 17
بررسی اقتصادی پروژه، معایب و مزایا 17
نتیجه گیری 17
پیشنهادات 17
Glossary 18
نمودار موارد کاربرد U.C 19
لیست موارد کاربرد U.C 20 لیست بازیگرهاActor 27 کلاس دیاگرام 27
مرحله اول
1- فرم تقاضای سیستم مکانیزه
متقاضی :
واحد :
تلفن : تاریخ :
نوع تقاضا :
• سیستم جدید 
• توسعه سیستم
• ترمیم سیستم ضرورت :
• فوری
• عادی 
• متوسط
شرح مسئله :
با توجه به کندی کار امور دفتری خصوصا ایجاد مشکل هنگام تهیه فرم های سازمان فنی و حرفه ای و تعدد مراجعات هنگام اعلام نمرات خواهشمد است جهت تهیه سیستم مکانیزه اقدامات لازم را مبذول فرمایید..
تقاضا :
درخواست سیستم اتوماسین جهت امور مربوط به ثبت نام کاآموزان، مربیان و ... آموزشگاه جهت تسهیل در امور اداری، در خواست سیستم اعلام نمرات بصورت گویا.
تصمیم هیئت مدیره
• تقاضا پذیرفته شد 
• پیشنهاد و اصلاح
• رد تقاضا تاریخ شروع :
مسئول پروژه :
مرحله دوم
برنامه ریزی
دامنه پروژه :
سیستم جدید می تواند تمام اطلاعات مربوط به امور کارآموزان و مربیان و دوره ها (کلاس ها) را ذخیره کند و اقدام به تهیه گزارش های لازم جهت سازمان فنی و حرفه ای یا خود آموزشگاه نماید.
وظایف تحت پوشش
شرح مسئله :
این پروژه سعی دارد تا تمام امور مربوط به ثبت نام کاآموزان و مربیان و نیز کلاس ها را به صورت مکانیزه درآورد تا تهیه گزارش های لازم جهت سازمان فنی و حرفه ای و نیز خود آموزشگاه و نیز مدیریت مربوط به امور فوق الذکر تسهیل یابد. از دیگر قسمت های پروژه که به عنوان قسمت جانبی پروژه می باشد زیر سیستم اعلام نمرات امتحانی به کاآموز به صورت گویا و از طریق خطوط تلفن است.تا اینکه از تعدد مراجعات به آموزشگاه کاسته شود.

اهداف سیستم و نیز اطلاعاتی که باید فراهم شود :
سیستم جدید می تواند تمام اطلاعات مربوط به امور کارآموزان و مربیان و دوره ها (کلاس ها) را ذخیره کند و اقدام به تهیه گزارش های لازم جهت سازمان فنی و حرفه ای یا خود آموزشگاه و یا اطلاع کارآموز نماید.در این سیستم امکان اعلام نمرات امتحانی به کاآموز به صورت گویا و از طریق خطوط تلفن نیز پیش بینی شده است.تا اینکه از تعدد مراجعات به آموزشگاه کاسته شود.


مطالب دیگر:
📂بررسی اثر فاصله صفحات مستغرق در حفره آبشستگی موضعی اطراف آن در خم 180 درجه📂چگونگی استفاده از معادن قرضه و محلهای دپوی خاكریزی در پروژه های ساخت راه و راه آهن برای طرحهای آبخیز داری📂بررسی آزمایشگاهی خط جدایی جریان در آبگیرها و ارتباط آن با كنترل رسوب📂بررسی و مقایسه رفتار لرزه ای مخازن هوایی بتنی ذخیره آب با پایه های شافتی و قابی شكل📂ارزیابی و آنالیز حساسیت آسیب پذیری آبهای زیرزمینی حوضه آبریز زاینده روددر مقابل پارامتر تغذیه خالص به روش دراستیك📂مقایسه كارایی فرآیند انعقاد الكتریكی در حذف رنگهای اسید مشكی 172و اسید آبی 113 اس محلولهای آبی📂بررسی آزمایشگاهی تأثیرعمك پایاب و زاویه پرتاب جام بر ابعاد حفره آبشستگی در پاییندست سازه آرام كننده جامی مستغرق دندانهدار📂ارزیابی نیاز آبی دریاچه ارومیه با توجه به خشكسالیهای اخیر بر پایه وضعیت منابع آب سطحی و زیرزمینی📂بررسی اثر پوشش گیاهی دشت سیلابی بر آبشستگی تكیه گاه پل📂بررسی پارامترهای حجمی مخلوطهای آسفالت گرم اجرا شده دركشور طی 5 سال بهتفكیك شرایط آب و هوایی ایران📂ارزیببی دقت روش های مختلف محاسبه هدایت هیدرولیكی آبخوان آزاد بر اساس مرحله برگشت آزمون پمپاژ📂مكانیابی بهینه ایستگاه های پایش درشبكه های توزیع آب شهری با استفاد هاز الگوریتم جامعه مورچه ها📂ارزیابی و مدیریت منابع آبهای زیرزمینی آبخوان دشت مهیار شمالی📂مكانیابی بهینه چاهك های پایش آلودگی آب زیرزمینی و تعیین تعداد بهینه آنها به كمك مدل های رفع اختلاف📂برنامه ریزی تخصیص بهینه منابع آب با استفاده از مدل VENSIM ) مطالعه موردی سد علویان📂بررسی آزمایشگاهی اثرفاصله طول ابشكن طول تكیه گاه و دبی برمساحت گسترش تل و چاله آبشستگی📂تاثیر غلظت و نوع املاح آب منفذی بر ضرایب تحكیم خا ك های ریزدانه📂بررسی موانع قرار دادهای EPC درپروژه هایعمرانی مطالعه موردی احداث واحد فرآورش نفت نمكی آب تیمور اهواز📂ساخت مدلفازی با استفاد هاز داده های مدل بهره برداری شده سد و مقایسه این دو مدل با دیدگاه تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی📂بررسی اثرات وجود حفره های آبشستگی زیر سطحی روی پوشش نهایی تونل📂بررسی تغییرات تراز آب دریا برپاسخ تحلیل تاریخچه ی زمانی سكوی جاكتی📂مدلسازی و بررسی استانداردهای آلودگی آمونیاك غیریونیزه و نیترات و تاثیر آن برحیات آبزیان دررودخانه قزل اوزن و شاهرود📂مقایسه تأثیر ضرایب زبری در خطوط انتقال آب تر روی فشار ناشی از ضربه قوچ با كمك شبكه های عصبی📂بررسی آزمایشگاهی تاثیر گرادیان هیدرولیكی برعمق چاله ی آبشستگی ناشی از فرسایش نشتی درمجاورت سازه ی متقاطع دركناره ی رودخانه ها📂بررسی سینتیك جذب نیكل از محیط آبی توسط جاذبهای كربن فعال خاك اره پوسته فندق و پوسته بادام