لینک مستقیم(پیام های عاشورا)

پیام های عاشورا|لینک مستقیم|اِل کِی|31022393|تحقیق کامل پیام های عاشورا,تحقیق,پیام های عاشورا,عاشورا
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پیام های عاشورا را مشاهده می نمایید.

تحقیق کامل
دارای 13 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:
word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: 13 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::


یک واقعه تاریخی یک حادثه عظیم که بسیار پر نور و حرکت آفرین است اتفاق می افتد حرکتی که از درون در دل مردم رخنه کرده و نهادینه شده است. این حرکت عظیم چه دستاوردی می تواند برای من و برای اجتماع داشته باشد.
عاشورا یک نقطه عطف است از این جهت که در پس آن کاملاً صف ها جدا می شود و هرکس مسیر دنیا و آخرت خود را پیدا می کند.
از یک جهت عاشورا پیامد و نتیجه بی توجهی به پیام غدیر و ولایت و امامت است از یک جهت نشان دهنده این مطلب است که اگر ملتی صحنه سیاسی را خالی یگذارند و میدان را خالی کنند اراذل و اوباش چه به سر نیروهای اصیل و مکتبی می آورند و امروز صحنه سیاسی در همین آراء ملت و انتخابات مشخص می شود و نیروها و دشمن به خوبی همدیگر را ارزیابی می کنند.
حالا بیاییم ببینیم این حادثه عاشورا با همه عظمت و ماندگاری چه پیامی دارد. درستش این است که ماندگاری و عظمت عاشورا بخاطر پیام های اصیل و بزرگی است که در خود دارد.


مطالب دیگر:
📗شیپ فایل جاده های ارتباطی استان البرز📗شیپ فایل جاده های ارتباطی استان بوشهر📗شیپ فایل جاده های ارتباطی استان آذربایجان شرقی📗شیپ فایل جاده های ارتباطی استان آذربایجان غربی📗شبيه سازي و آموزش خط کش اندازه گیری میلیمتری با استفاده از Flash Player📗شبيه سازي و آموزش خط کش اندازه گیری اینچی اعشاری با استفاده از Flash Player📗شبيه سازي و آموزش خط کش اندازه گیری اینچی کسری با استفاده از Flash Player📗شبيه سازي و آموزش کولیس اندازه گیری 5 میلیمتری با استفاده از Flash Player📗شبيه سازي و آموزش کولیس اندازه گیری 1 میلیمتری با استفاده از Flash Player📗شبيه سازي و آموزش کولیس اندازه گیری با دقت 0.001 میلیمتر با استفاده از Flash Player📗شبيه سازي و آموزش ساعت اندازه گیری با دقت 1.64 اینچ با استفاده از Flash Player📗شبيه سازي و آموزش ساعت اندازه گیری با دقت 0.001 اینچ با استفاده از Flash Player📗شبيه سازي و آموزش کولیس ساعتی با دقت 0.01 میلیمتری با استفاده از Flash Player📗شبيه سازي و آموزش ساعت اندازه گیری با دقت 1- 0.001 اینچیی با استفاده از Flash Player📗شبيه سازي و آموزش ساعت اندازه گیری با دقت 10- 0.01 میلیمتری با استفاده از Flash Player📗شبيه سازي و آموزش ساعت اندازه گیری با دقت1- 0.001 اینچی با استفاده از Flash Player📗شبيه سازي و آموزش زاویه سنج 70-0 درجه ای با استفاده از Flash Player📗شبيه سازي و آموزش زاویه سنج 180-0 QDDFlash Player📗شبيه سازي و آموزش زاویه سنج 90-0 درجه ای با استفاده از Flash Player📗شبيه سازي و آموزش کولیس با استفاده از Flash Player📗شبيه سازي و آموزش کولیس دیجیتال با استفاده از Flash Player📗شبيه سازي و آموزش کولیس ساعتی 1.64 اینچی با استفاده از Flash Player📗شبيه سازي و آموزش کولیس ساعتی 0.001 اینچی با استفاده از Flash Player📗شبيه سازي و آموزش کولیس ساعتی 0.001 میلیمتری با استفاده از Flash Player📗شبيه سازي و آموزش میکرومتر 15-0 میلیمتری با دقت 0.01 میلی با استفاده از Flash Player