لینک مستقیم(پاورپوینت بررسي سبك اسناد (مكان كنترل) در عزت نفس دانشجویان)

پاورپوینت بررسي سبك اسناد (مكان كنترل) در عزت نفس دانشجویان|لینک مستقیم|اِل کِی|31018962|پاورپوینت بررسي سبك اسناد (مكان كنترل) در عزت نفس دانشجویان
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پاورپوینت بررسي سبك اسناد (مكان كنترل) در عزت نفس دانشجویان را مشاهده می نمایید.

دانلود پاورپوینت بررسي سبك اسناد (مكان كنترل) در عزت نفس دانشجویان
دارای 26 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.
اين پژوهش از نوع پژوهش هاي همبستگي و پس رويدادي (علّي) است كه به منظور بررسي رابطه سبك اسنادي و عزت نفس در دانشجويان صورت گرفته است. بدين منظور نمونه اي به حجم 50 نفر به صورت تصادفي طبقه اي از بين دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد نيشابور انتخاب شدند. سبك اسنادي آزمودني ها به وسيله پرسش نامه سبك اسنادي راتر و عزت نفس آن ها به وسيله پرسش نامه عزت نفس كوپر اسميت مورد بررسي قرار گرفت. نتايج پرسش نامه ها با استفاده از شيوه هاي آمار توصيفي و استنباطي (آزمونF ، t استودنت و r) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج پژوهش بيان گر اين بود كه بين سبك اسنادي دانشجويان و عزت نفس آن ها رابطه معني داري وجود ندارد. هم چنين، بين سبك اسنادي و ويژگي هاي دموگرافيك آزمودني ها (مانند سن، جنس، رشته تحصيلي، پايه تحصيلي و ترتيب تولد) تفاوت معناداري مشاهده نشد. نتايچ پژوهش هم چنين بيان گر اين بود كه بين عزت نفس دختران و پسران تفاوت معناداري وجود ندارد. به طور كلي، مي توان نتيجه گيري نمود كه عزت نفس آزمودني ها پايه ها و دلايل ديگري دارد


مطالب دیگر:
دانلود طرح توجیهی: بازیابی نقره از فیلم و محلول هاي ظهور فيلم عكاسي و راديولوژيدانلود طرح توجیهی: تولید سرنگدانلود طرح توجیهی: تولید آبکاری قطعات پلاستیکیدانلود طرح توجیهی: تولید پریفرم و بطریدانلود طرح توجیهی: بازیافت فیلترهای روغنی خودرودانلود طرح توجیهی: تولید الیاف پلی استردانلود طرح توجیهی: تولید بی کربنات آمونیومدانلود طرح توجیهی: تولید کاتالیست کانورتوردانلود طرح توجیهی: تولید باند و گاز پزشکیدانلود طرح توجیهی: تولید مایعات شویندهدانلود طرح توجیهی: تولید کارتن پلاستیکیدانلود طرح توجیهی: تولید چوب مصنوعیدانلود طرح توجیهی: تولید کارتن بسته بندی از ورق پلاستیکدانلود طرح توجیهی: تولید تری کلسیم فسفاتدانلود طرح توجیهی: تولید تانن از پوست گردودانلود طرح توجیهی: تولید زیپدانلود طرح توجیهی: تولید وت بلودانلود طرح توجیهی: تولید تور ماهیگیریدانلود طرح توجیهی: تولید تریکو کشبافدانلود طرح توجیهی: تولید شلوار جیندانلود طرح توجیهی: تولید ریسندگی ابریشمیدانلود طرح توجیهی: روبان بافیدانلود طرح توجیهی: تولید روفرشیدانلود طرح توجیهی: تولید سالامبوردانلود طرح توجیهی: رنگرزی و چاپ پارچه