لینک مستقیم(بررسي عيوب ناشي از روشهاي مختلف جوشكاري)

بررسي عيوب ناشي از روشهاي مختلف جوشكاري|لینک مستقیم|اِل کِی|31007234|آماده سازي سطح نمونه ها,انواع روش هاي جوشكاري,بالا بودن استحكام,شناسايي آلياژ Al,10% Mg 44,مكانيزم رسوب سختي,وشكاري روش MIG 47
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسي عيوب ناشي از روشهاي مختلف جوشكاري را مشاهده می نمایید.

دانلود فایل
در قالب word و متشکل از 130 صفحه قابل ویرایش

فهرست مطالب

فصل اول (مقدمه)
1-1-آلومينيم و كاربردهاي آن 1
1-1-1-وزن مخصوص كم 3
1-1-2-بالا بودن استحكام 3
1-1-3-مقاومت در برابر خوردگي 4
1-1-4-هدايت الكتريكي و حرارتي 4
1-1-5-غيرسمي بودن آلومينيم 4
1-1-6-قابليت شكل پذيري 5
1-1-7-قابليت بازيافت 5
1-1-8-قابليت جوشكاري 6
1-2-تقسيم بندي آلياژهاي آلومينيم 6
1-2-1-ساختار(ساختمان) آلياژهاي كارپذير آلومينيم نوردي 6
فصل دوم (مروري بر منابع)
2-1-تعريف جوش و رده بندي فرآيندهاي جوشكاري 12
2-2-انواع روش هاي جوشكاري 12
2-2-1-جوشكاري به روش TIG 12
2-2-1-1-تجهيزات جوشكاري TIG 14
2-2-2-جوشكاري به روش MIG با گاز محافظ خنثي 16

2-2-2-1-تجهيزات و انتقال قطرات از مفتول در فرآيند جوشكاري MIG 17
2-2-3-جوشكاري با گاز استيلن 19
2-2-3-1-تجهيزات جوشكاري با گاز استيلن 22
2-2-3-2-منبع انرژي يا انبار گاز 23
2-2-4-جوشكاري با الكترود دستي 26
2-3-مكانيزم رسوب سختي 27
2-4-مراحل رسوب سختي 29
2-4-1-عمليات انحلال 29
2-4-2-دماي عمليات انحلال 29
2-4-3-زمان عمليات انحلال 30
فصل سوم (نحوة آزمايش)
3-1-تركيب شيميايي نمونه ها 32
3-2-سيستم هاي جوشكاري بكار رفته در اين آزمايش 32
3-2-1-سيستم جوشكاري الكترود دستي در آزمايش 32
3-2-2-جوشكاري با گاز استيلن در آزمايش 35
3-2-3-جوشكاري تحت فرآيند MIG در اين آزمايش 38
3-2-4-فرآيند جوشكاري به روش TIG در اين آزمايش 40
3-3-آماده سازي سطح نمونه ها 41
3-3-1-طرز تهيه محلول اچ 42
فصل چهارم (بحث و نتيجه گيري)
4-1-شناسايي آلياژ Al-10% Mg 44

4-2-شناسايي آلياژ Al-12%Si 44
4-3-جوشكاري روش گازي 45
4-4-جوشكاري روش برقي يا قوسي 46
4-5-جوشكاري روش MIG 47
4-6-جوشكاري روش TIG 48
4-7-نتيجه گيري كلي 49
عكس هاي متالوگرافي گرفته شده در اين آزمايش 51
فصل پنجم
رشد دانه در منطقه 52
منابع و مراجع .


مطالب دیگر:
📖تحقیق در مورد تاريخ خراسان📖تحقیق در موردتاريخ دره نيل📖تحقیق در موردتاريخ زبان فارسي📖تحقیق در موردتاريخ زردشت📖تحقیق در موردتاريخ فرش و فرشبافي📖تحقیق در مورد تاريخ قاجار📖تحقیق در مورد تاريخ قدرتهاي بزرگ اروپا📖تحقیق در مورد تاريخ قرآن📖تحقیق در مورد تاريخ ملي كردن صنعت نفت📖تحقیق در مورد تاريخ موسيقي📖تحقیق در مورد تاريخ هنر ايران📖تحقیق در موردتاريخ هنر طراحي📖تحقیق در مورد تاريخ هنر و اقسام علوم اسلامي📖تحقیق در مورد تاريخچة ضرب سكه📖تحقیق در مورد تاريخچه ابريشم📖تحقیق در مورد تاريخچه استاندارهاي كيفيت📖تحقیق در مورد تاريخچه اسلحه تك تير انداز📖تحقیق در موردتاريخچه امپرسيونيسم📖تحقیق در موردتاريخچه آموزشي📖تحقیق در موردتاريخچه ايجاد تشكيلات اداري در ايران باستان📖تحقیق در موردتاريخچه برنامه ريزي📖تحقیق در مورد تاريخچه بيماري ايدز📖تاريخچه پست درايران📖تحقیق در موردتاريخچه تاج محل📖تاريخچه تامين اجتماعي