لینک مستقیم(بررسي فني و اقتصادي طرح تولید سيستم دزدگير خودرو)

بررسي فني و اقتصادي طرح تولید سيستم دزدگير خودرو|لینک مستقیم|اِل کِی|30020548|بررسي فني و اقتصادي طرح تولید سيستم دزدگير خودرو
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسي فني و اقتصادي طرح تولید سيستم دزدگير خودرو را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 115

محصولي كه در اين طرح جهت بررسي هاي فني و اقتصادي مورد مطالعه قرار مي گيرد سيستم دزدگير خودرو نام دارد كه در خودروهاي سواري به منظور افزايش ضريب حفاظتي در مقابل سرقت از آن استفاده به عمل مي آيد. نحوة توليد محصول درداخل واحد، با توجه به ماهيت اجزاء تشكيل دهندة آن كه غالباً در برگيرندة قطعات الكترونيكي مي باشد، بر مبناي طراحي – مونتاژ برنامه ريزي خواهد شد. همچنين تجهيزات توليدي در برگيرندة امكانات ساده مونتاژ و كنترل كيفيت توام با آن خواهد بود.حجم توليد ساليانه محصول با توجه به بررسي بازار تقاضاي آن جهت تأمين از نياز داخلي، به ميزان 50000 دستگاه در نظر گرفته شده و مواد اوليه مصرفي اصلي كه شامل اجزاء الكترونيكي و برقي مي باشد، در عين حال خارجي بودن، از بازار قطعات در داخل قابل تهيه خواهد بود و نيز قطعات تزئيني مانند قاب برد اصلي و … براساس سفارش، از توليد كنندگان داخلي قابل تأمين مي باشد.در ادامه جدول 1-1 به طور خلاصه به ويژگيهاي سرمايه گذاري و اقتصادي طرح پرداخته است.جدول 1-1 جمع بندي مشخصات اصلي طرح توليد دزدگير خودرو1-1 مشخصه طرحظرفيت توليد ساليانه:نام محصول ظرفيت واحد

6-1 دستگاهها و تجهيزات خط توليد:بخش داخلي: %0/100 (4/58 ميليون ريال)بخش خارجي: %0/0 (0 هزار دلار)دزدگير خودرو 50000 عدد زمين و ساختمانها:مساحت زمين: 1000 متر مربعسطح زيربنا: 417 متر مربعسالن توليد: 120 متر مربعانبار: 65 متر مربعتاسيسات و تعميرگاه: 37 متر مربعاداري، رفاهي: 195 متر مربعفضاي باز: 0 متر مربع2-1 شاخصهاي عملياتيتعداد روز كاري: 270 روزتعداد نوبت كاري: 2زمان هر نوبت كاري: 8 ساعت7-1

3-1 درصد تامين مواد اوليهداخلي: % 100 (4/2871 ميليون ريال)خارجي: % 0/0 (0 هزار دلار)

8-1سرمايه گذاري:دارائيهاي ثابت: 4/846 ميليون ريالسرمايه در گردش: 8/654 ميليون ريالكل سرمايه گذاري: 2/1501 ميليون ريالسرمايه گذاري مجري طرح: 4/864 ميليون ريالوام كوتاه مدت: 8/523 ميليون ريال

4-1تعداد كاركنانمديريت: 1 نفرمهندس: 2 نفرتكنسين: 2 نفركارگر ماهر: 14 نفركارگر ساده: 2 نفركل پرسنل: 29 نفر9-1 هزينه هاي توليد:هزينه هاي ثابت: 2/685 ميليون ريالهزينه هاي متغير: 1/3144 ميليون ريالكل هزينه هاي ساليانه: 3/3829 ميليون ريال

5-1 تاسيسات عمومي:برق مصرفي ساليانه واحد (مگاوات ساعت) 0/48آب مصرفي ساليانه واحد (مترمكعب): 0/1323سوخت مصرفي ساليانه واحد:گاز طبيعي (هزار متر مكعب): 0/0گازوئيل (مترمكعب): 3/21بنزين (مترمكعب): 2/16برج خنك كننده (متر مكعب / ساعت): 0/0تصفيه شيميايي آب (متر مكعب / ساعت): 0/0ديگ بخار (تن ساعت): 0/0هواي فشرده: نداردباسكول: نداردتصفيه پساب: فاضلاب انسانياطفاء حريق: تعداد 5 كپسول آتش نشاني

10-1

شاخصهاي اقتصادي طرح:نرخ بازده داخلي طرح 7/26%درصد ارزش افزوده بر مبناي هزينه توليد 3/31%درصد سهم منابع داخلي 0/100%درصد توليد در نقسه سر به سر 0/62%سالهاي برگشت سرمايه 2 سال و 11 ماهسرمايه گذاري ثابت سرانه (ميليون ريال) 2/29%درصد كاركنان توليد به كل كاركنان 0/69%نسبت سود و زيان ويژه به سرمايه نقدي 4/52%مقدمههر محصول ويژگيها و مشخصات خاصي دارد كه پيش از هر گونه بررسي فني، مالي و اقتصادي طرح، لازم است اين خصوصيات به درستي شناخته شوند. شناخت صحيح مشخصات و انواع مختلف محصول، بدون ترديد، راهنماي مناسبي جهت تصميم گيريهاي لازم در انتخاب روش و عمليات توليد و محاسبات بعدي مورد نياز خواهد بود.در اين ارتباط يكي از مؤثرترين روشهاي قابل استفاده، به كارگيري استانداردهاي مدون ملي و جهاني هر يك از محصولات مي باشد. علاوه بر اين جهت بررسي بازار لازم است تا شماره تعرفه گمركي (نامگذاري بروكسل) محصولات نيز مشخص گردد تا درباره روند واردات و صادرات محصول و مقررات آن شناخت لازم حاصل شود.2-1 تعريف، ويژگيها و مشخصات فني محصولدر اين بخش نام و كاربرد، طبقه بندي، مشخصات فني، بسته بندي، شماره تعرفه گمركي و استانداردهاي محصول مورد بررسي قرار خواهد گرفت.1-1-2 نام و كاربرد محصولنام محصول دزدگير خودرو كاربرد آن به عنوان وسيله اي هوشمند جهت پيشگيري از سرقت خودرو از طريق اعلام صدا توسط آژير مخصوص يا بوق مي باشد.2-1-2 طبقه بندي محصولبه طور كلي طبقه بندي دزدگيرها براساس راه اندازي آن قابل تفكيك مي باشد كه از آن جمله سيستمهاي عملكردي كليد فشاري، سنسور مغناطيسي، سنسور نوري و نيز سنسورهاي ارتعاشي يا ضربه اي قابل ذكر خواهند بود كه سيستم مورد نظر در اين طرح شامل واحد مركزي و فرمان كنترل از راه دور جهت كاربري در نوع ارتعاشي (ضربه اي) مي باشد.3-1-2 مشخصات فني محصولسيستم دزدگير مورد نظر دراين طرح از نوع حساس در مقابل لرزش يا ضربه مي باشد كه در اثر تحريك شدن درب از طريق پمپهاي عمل كننده درب باز كن فعال مي گردد و داراي ويژگيهاي ذيل مي باشد:- برق مصرفي DC12V- مكانيزم عملكرد الكترونيكي- فرمان كنترل از راه دور جهت فعال يا غيرفعال نمودن سيستم4-1-2 بسته بندي محصولاين محصول به صورت تك واحدي در جعبه مقوايي به ابعاد 20×15×5 سانتيمتر با بستر داخلي از جنس يونوليت جهت محافظت از صدمات ناشي از ضربه و خطر سقوط درحمل و نقل و انبار محصول به بازار عرضه مي گردد.5-1-2 شماره تعرفه گمركي و مجوزهاي لازمدر داد و ستدهاي بين المللي جهت كد بندي كالاها امر صادرات و واردات و تعيين حقوق گمركي و سود بازرگاني، بيشتر از دو نوع طبقه بندي استفاده مي شود. يكي از اين طبقه بنديها نام گذاري بروكسل و ديگري طبقه بندي مركز استاندارد تجارت بين المللي مي باشد.روش طبقه بندي مورد استفاده در بازرگاني خارجي ايران، طبقه بندي بروكسل است كه بنابر نيازها و كاربردهاي خاص موجود، بعضاً تقسيم بنديهاي بيشتري در زير تعرفه ها انجام گرفته است.در جدول (1-2) شماره تعرفه گمركي، كد سيستم هماهنگ شده (زير تعرفه)، نوع كالا، حقوق گمركي، سود بازرگاني و شرايط ورود محصول درج گرديده است.جدول (1-2)شماره تعرفه كد سيستم هماهنگ شده نوع كالا حقوق گمركي سود بازرگاني شرايط ورود12/85 30/8512 دستگاههاي علامت دادن سمعي 10 105 12

ورود اين كالا موكول به موافقت وزارت خانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن مي باشد.6-1-2 استاندراد محصولبا مراجعه به استانداردهاي ملي و جهاني، در ارتباط با اين محصول استانداردي يافت نگرديد. ليكن به دليل لزوم وجود قابليت هاي خاص عملكردي، قطعاتي همچون سنسورها و مجموعة محصول، استانداردهاي كارخانه اي توسط توليد كنندگان، متناسب با ويژگيهاي هر محصول تدوين و ارزيابي كيفي لازم به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.2-2 كالاي قابل جانشينكالاي قابل جايگزين اين محصول علاوه بر انواع ديگر آن، قفلهاي مكانيكي مخصوص پدال يا فرمان خودرو مي باشد. ليكن به لحاظ امكان استفاده توام از اين سيستم در باز و بستن ضامن درب ها از راه دور كه نهايتاً منجر به سهولت كاربري و سرعت عمل بالاي آن گرديده، فرهنگ مصرف آن در بازار تقاضاي قطعات جانبي و تزئيني خودرو از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد.

3-2 بررسي بازار و قيمت فروشبررسي امكان فروش براي محصول توليد شده در هر واحد جديد صنعتي مي تواند عامل بسيار موثري در ارزيابي موقعيت اقتصادي و آينده اين گونه واحدها باشد. در اين ارتباط با در نظر گرفتن ويژگيهاي خاص هر صنعت، وضعيت توليد داخلي و ميزان مصارف و نيازهاي داخلي (برمنباي انواع كاربرد محصول) مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد و با تعيين ميزان كمبود توليد داخلي محصول، بايد سهم قابل كسب بازار براي واحدهاي جديد ارزيابي گردد.از سوي ديگر ويژگيهاي خاص هر صنعت، ممكن است امكانات ويژه اي را براي فروش و بازاريابي محصولات آن فراهم آورد كه در هر مورد بايد به طور جداگانه مورد بررسي قرار گيرد.در اين قسمت مسائل فوق الذكر در ارتباط با امكانات فروش محصول جهت ارزيابي نهايي شاخصهاي اقتصادي واحد مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد و قيمت فروش محصول مشابه بر مبناي نرخهاي رسمي بازار ارائه خواهد گرديد.1-3-2 بررسي روند مصرفبا در نظر گرفتن آمار توليد خودروهاي داخلي كه سالانه رقمي نزديك به 000/400 دستگاه را شامل مي گردد و نيز استقبال روزافزون دارندگان خودرو از اينگونه محصولات كه در بررسي هاي به عمل آمده از مراكز توزيع و فروش حجم تقاضاي انواع دزدگير خودرو بالغ بر 000/300 دستگاه را دربر مي گيرد. برآورد آتي نياز به اين محصول، از رشد چشمگيري برخوردار خواهد بود.

2-3-2 بررسي روند واردات و صادراتبر اساس آمارهاي منتشره از سوي گمركات كشور تاكنون صادراتي در اين خصوص صورت نگرفته است. ليكن ميانگين آمار واردات كالا طي سالهاي اخير بيانگر واردات حجم انبوهي از محصولات خارجي است كه از كشورهاي امارات، ژاپن،‌ تايوان و آلمان و … به ايران ارسال شده اند و رقمي بالغ بر 000/200 دستگاه را شامل مي گردد كه رقم واقعي واردات با عنايت به ورود كالاهاي همراه مسافر، بيش از اين مقدار برآورد مي گردد.3-3-2 بررسي قيمت فروشپارامترهاي مختلفي بر قيمت محصول موثر خواهند بود كه برخي از پارامترهاي مهم در ذيل شرح داده شده است:1- قيمت مواد اوليه مصرفي كه يكي از مهمترين هزينه هاي متغير توليد مي باشد و نقش عمده اي را در تعيين قيمت تمام شده محصول دارد.2- منطقه جغرافيايي احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسي به منابع تامي مواد اوليه و كانونهاي مصرف محصول، هزینه هاي مربوط را تحت تاثير قرار خواهد داد.3- نوع تكنولوژي مورد استفاده از طريق تأثير بر سرمايه گذاري، كيفيت محصول توليدي و ميزان ضايعات و … بر قيمت فروش محصول موثر خواهد بود.4- هزينه نيروي انساني مورد نياز تاثير مستقيم در هزينه هاي متغير توليد و قيمت تمام شده محصول دارد.5- ظرفيت توليد واحد بر روي قيمت فروش محصول موثر است، به اين ترتيب كه افزايش ظرفيت توليد از طريق سرشكن نمودن هزينه هاي سربار باعث كاهش قيمت تمام شده محصول مي گردد.با توجه به نكات فوق، قيمت فروش محصول توليد شده علاوه بر اينكه مي بايست هزينه هاي توليد را تامين نمايد، بايد در حدي باشد كه بتوان سهمي از بازار را به دست آورد.همچنين در صورتي كه صادرات محصول توليدي نيز مدنظر قرار گيرد، قيمت گذاري بايد به نحوي باشد كه رقابت با توليد كنندگان خارجي امكان پذير باشد.در مطالعة به عمل آمده از بازار فروش داخلي محصولات مشابه، ميانگين قيمت هر دستگاه دزدگير خودرو از نوع الكترونيكي كنترل از راه دور 000/320 ريال مي باشد.

مطالب دیگر:
📜دانلود پاورپوینت جوش مقاومتی و کاربرد های آن در صنعت📜پاورپوینت سیستمهای کش بستی یا ساختار کششی و فشردگی یا سازه تنسگریتی📜دانلود پاورپوینت معماری نئومدرن📜دانلود پاورپوینت پروژه چیست؟📜دانلود پاورپوینت اقلیم گلپایگان📜دانلود پاورپوینت تحلیل دانشگاه پردیس مازندران📜دانلود پاورپوینت موازنه زمان و هزینه📜دانلود پاورپوینت مفهوم تاب آوری و کاربرد آن در مباحث تغییرات اقلیمی شهری📜دانلود پاورپوینت توسعه پایدار ساختمان با حفظ منابع انرژی📜دانلود پاورپوینت اصول معماری پایدار و بام سبز📜دانلود پاورپوینت ورمیکولیت Vermiculite📜دانلود پاورپوینت آزبست قاتل خاموش📜دانلود پاورپوینت ممیزی انرژی در ساختمان📜دانلود پاورپوینت آزمایشها و ویژگی های عایق های حرارتی📜دانلود پاورپوینت توامندسازی کسب و کارهای صنایع و کارافرینی📜دانلود پاورپوینت خوردگی زیر عایق های حرارتی📜دانلود پاورپوینت سامانه های غیرفعال خورشیدی 📜دانلود پاورپوینت معماری پایدار و دیدگاه های مختلف برخورد طبیعت با معماری📜پاورپوینت آزمایش سینی قیر در 18 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر 📜پاورپوینت اتصالات عنکبوتی و ویژگی های نماها با سیستم اسپایدر📜پاورپوینت سقف های سبک و انواع آن📜پاورپوینت مسجد جامع ساوه و تزئینات مسجد📜دانلود پاورپوینت پلی استایرن📜دانلود پاورپوینت معماری و پایداری📜پاورپوینت نخستين آثار معماری مدرن