لینک مستقیم(ارائه روشی نوین و جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی PASS SYSTEM)

ارائه روشی نوین و جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی PASS SYSTEM|لینک مستقیم|اِل کِی|30017912|ارائه روشی نوین و جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی PASS SYSTEM
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان ارائه روشی نوین و جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی PASS SYSTEM را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 300مقدمهفصل اول PASS MO SYSTEM تا سطح ولتاژ 5/72.71 ـ مقدمه.......82 ـ عملكردPASS MO.....93 ـ طراحي PASS MO ....104 ـ نصب درمحل..... 105 ـ نصب كميسيون آموزش ودستورالعملهاي تعمير ونگهداري396 ـ جزئيات بيشتر......437 مشخصات فنی PASS MO......56

فصل دومSYSTEM PASS MO تا سطح ولتاژ170 170.......561 هدف....602 قابلیت ها....603 توصیف عمومی(کلی )..634 تولیدات واطمینان ازکیفیت......695 اطلاعات فنی Pass Mo...... 716 طرحهای پست با راه حلهای جدید pass Mo787 برخی کاربردها......818 pass Mo های متفاوت......839 مهندسی جديد براي محيط امروز جهت فشردگي پست8810 کاربردهایی از سکسیونر خط و زمین اضافه شده به PASS MO.10511 کاربرد بانک های خازنی در PASS MO.........10912 روش كار اتصال زمين خط مدل pass mo.........11013 موتور عمل کننده شارژ فنر BLk222.....11414 مشخصات فناوری.....130فصل سومSYSTEM COMPASS پست های فشار قوی با سطح ولتاژ KV170به بالا..1361 ـ هــدف..... 1372 ـ كيفيـت.....1383 ـ فشارهاي محيطي........ ......1394 ـ كاهش محیط (فضا).....1405 ـ حمل و نقل.....1406 ـ نصب.....1417 ـ ارزش های اضافه شده دیگر.....1418 ـ ساختار مدل.....1439 ـ شرایط سرویس نرمال.....14410 ـ مشخصات عمومي.....14411 ـ اجزاء...14512 نقشه.....15013 ـ سیستم حفاظت و كنترل.....15514 ـ ساختار سخت افزاری سیستم.....15515 سطح bay.....15616 نقشه سیستم.....15917 توصیف تکنولوژی عمومی پست های فشار قوی.........16018 مشخصات فنی.....16819 راهنمای تعمیر و نگهداری.....182

فصل چهارم: ترانسفورماتور جریان.....1891 اطلاعات پایه.....1902 اساس داده های فنی...1903 رنج عایقهای چینی.....1914 رنج عایقهای سیلیکونی.....1925 سطوح عایق کاری نامی.....1936 فاکتورهای اصلی TG 550.....1937 ساختمان TG.....1948 مشخصات TG.....1959 مزایای استفاده ازعا یق SF6 در CT.........196

فصل پنجم: مقایسه بین پست های معمولی و PASS MO.........1971 كليات.....1982 هدف.....1983 كاربرد.....1984 فرضيات.....1985 نتايج قابل دسترس.....1996 نتايج اقتصادي.....2007 مقايسه بين راه حلها.....2018 نتایج.....208

مقدمه

نیاز روز افزون بشر به انرژی برق جهت تامین احتیاجات خود در زندگی روز مره و پیشرفت فناوری در صنایع مختلف و تراکم شدید جمعیت در شهر ها و افزایش مصارف به واسطه رشد و تراکم مصرف وکاهش افت ولتاژ شدید و تلفات توان تقاضای نصب پست های فشار قوی را افزایش داده است و از طرفی به علت افزایش قیمت زمین و محدودیت فضای مورد نیاز جهت نصب پست و همچنین ایمنی افراد جامعه و زیبایی ظاهری شهر راه حلی جدید می طلبد.بنابر این جهت رفع مشکلات ناشی از موارد بالا شرکت های مختلف طرح های جدیدی ارائه داده اند که از جمله شرکت ABB که راه حل ابتکاری بنام PASS ارائه داده و باعث گردیده مسئله زمین وفضا و مشکلات ناشی از آن تا حدود زیادی برطرف گردد.فصل اول

PASS MOO SYSTEMتا سطح ولتاژ 5 /72

1 ـ مقدمهدر بازارهاي روشنفكرانه انرژي امروزي برنامه هاي سودمند و قابل اطمينان جهت فشرده سازي و سادگي در نصب تجهيزات پست مورد نياز است .بر همین مبنا شرکت ABB ابتکاری جدید برای كليد هاي باسطح ولتاژ 5 /72 کیلوولت به نامpass moo (سیستم کلید پوشیده:plug and switch system)ارائه داده است که توانايي تركيب از هر دوي كليد هاي عايقي هوايي قديمي AIS و َتكنولوژي كليدهاي عايقي SF6 پيشرفته را دارا باشد .pass moo طرحي نو با سکسيونر باسبار و زمين در سلول بريكر جهت جوابگوي نياز مصرف كننده مي باشد . مدل pass moo به صورت فشرده و قابل اطمينان بوده و به سادگي نصب مي شود .مشخصات اصلی pass moo مطابق زیر می باشد:ولتاژ نامی..72/5 KVفرکانس نامی50/60 HZجریان نامی... 2000Aولتاژ قابل تحمل نامی..325KV..جریان نامی قابل تحمل در زمان اتصال کوتاه(3ثانیه)....... 31.5KAپیک جریان نامی قابل تحمل....80KAدامنه درجه حرارت......... 40° / +55° C2 ـ عملكرد PASS MOOPassMoo يك طرح كليد مناسب كامل براي استفاده اجزاي بيروني پست ها مي باشد . طرحی كامل بوده كه قادر است طبق استاندارد هاي اساسي بر اساس نيازمنديهاي پست افزايش يابد.عملكرد هاي معمولي pass moo عبارتند از :اندازه گيري جريانقطع (سکسیونر)قطع جريان (بریکر)ایزوله کردن(کلید زمین)اين تجهيزات در محفظه ای به صورت استوانه اي شكل حاوی گاز SF6 مي باشند . هر پل با قرار گرفتن در محفظه خودش قابليت اطمینان و ايمني را افزايش مي دهد.محفظه از قالب آلومينيومي سفت ومحکم ساخته شده است .با پذيرش pass moo نتایج زیر فراهم مي شود .1 طرحي فشرده زير نظر تكنولوژي GIS2 مونتاژ و تست كامل در كارخانه3 حمل و نقل آسان به محل4 تعويض آسان در صورت عيب5 محيط مساعد به خاطر كاهش ابعاد6 تعميرات كمتر )زيرا تمام ولتاژهاي بالا در گاز SF6 هستند ).7 كاهش زمان قطع براي تعميرات به خاطر كيفيت بالاي طرح8 كاهش هزينه هاي دوره عمر به خاطر كاهش امور ساختماني ( فقط يك چهار چوب ) كاهش تجهيزات ,كاهش هزينه تلفات انرژي ، كاهش هزينه هاي زائد و يدكي3 ـ طراحي PASS MOO

1 3 PASS MOO DBBمدلDBB استفاده شده براي دوبل با سبار پست ها می باشد كه يك كليد قطع كننده به طرح اصلي اضافه شده است .اين طرح حدود 40/0 تجهيزات پستهای معمولي نياز دارد بنابراين یکی از مزاياي مهم که فشر دگي محیط (کاهش زمین) میباشد را دارا می باشد.طرحهاي ديگر عبارتند از:1 3 نصب دوبلCT2 3 نصب سنسورهاي ولتاژ3 3 نصب كليدهاي ارتینگ اضافي4 نصب در محل (مونتاژدر محل)طرح PASS MOO تقريباً معادل يك بي كامل می باشد که می تواند در يك مدت زمان كوتاه نصب گردد(زمان خیلی کوتاه).هر بي مي تواند از تريلي تخليه شود ومستقيماَ روي سكوهاي فوندانسيون ها نصب گردد.نصب مدل PASS MOO در محل ساده ساده می باشد زيرا كه قبلا دركارخانه مونتاژشده است. تنظيم يااصلاحات در محل نياز نيست .5 نصب وآموزش تعمیر نگهداری ومشاوره

تجهيزات پيش ساخته فشرده چند كاره SF6 برای پست های توزيع تا 72.5KVفهرست :0 ـ اسناد اصلي1ـ معرفي (مقدمه )2ـ خصوصيات اصلي ومزاياي تجهيزات3ـ معرفي تجهيزات1ـ3 متعلقات2ـ3 فيدر خانه 20KV1ـ2ـ3 كليات2ـ2ـ3ـ معرفي ـشرح3ـ3 خطوط مركب / سكسيونر زمين1ـ3ـ3 عمومي2ـ3ـ3 معرفي4ـ4 بوشنيگهاي هوايي SF63ـ4ـ1 معرفي5ـ3 ترانس جريان1ـ5ـ3 معرفي6ـ3 نوع BLK 82 موتور شارژ فنر7ـ3 فرمان قطع كننده1ـ7ـ3 عمومي كليات2ـ7ـ3 توصيف3ـ7ـ3 بهره برداري1ـ3ـ7ـ3ـ فرمان( بهره برداري )الكتريكي2ـ3ـ7ـ3ـ فرمان دستي4ـ کلیدهای جداكننده1ـ4 توصيف2ـ4 بسته بندي3ـ4 مونتاژ4ـ4 تست در حال مونتاژ5ـ حمل ونقل6ـ تست تجهیزات هنگام ورود به محل7ـ انباركردن8 ـ نصب1ـ8 معرفي2ـ8 ثابت كردن استراكچر ها3ـ8 سوار كردن واحدهاي مونتاژ4ـ8 خواباندن كابلهاي L.V واتصالات5ـ8 اتصال كابلهاي زمين6ـ8ـ پر كردن گاز SF6 در فشار نامي1ـ6ـ8ـ آزمايش آب بندي گاز SF69ـ تست ساخت بعد از مونتاژ1ـ9ـ تجهيزات براي تست زمين2ـ9ـ ابزارهاي مخصوص10ـ نصب قطعات اضافي براي بهره برداري11ـ ابزارهاي مخصوص تجهيزات و جابه جايي گاز SF612ـ پيش گيري ازتعميرونگهداريمطالب دیگر:
🔗دانلود پاورپوینت الگوهای و روش های نوین تدریس🔗دانلود پاورپوینت نانو ذره🔗دانلود پاورپوینت اثرات پرتوها بر رویان و جنین🔗دانلود پاورپوینت مروری بر احیای اطفال🔗دانلود پاورپوینت سیستم های اطلاعات استراتژیک (ISI)🔗جزوه درس ترمودینامیک 1🔗جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه شریف🔗پاورپوینت موازنه بین ویژگی های کیفی اطلاعات: پارادوکس چهارچوب نظری گزارشگری مالی🔗دانلود پاورپوینت پروژه طرح مرمتی خانه پروین اعتصامی🔗جزوه درس ترمودینامیک 2🔗دانلود پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی زیتون🔗دانلود پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی VMکپنهانگ دانمارک🔗دانلود بررسی کامل مجتمع تجاری اداری فرهنگی🔗دانلود بررسی کامل موزه گیاه شناسی🔗دانلود ترجمه مقاله: تاثیر رسانه های اجتماعی در بازاریابی برای شرکت ها (همراه با اصل مقاله به زبان انگلیسی)🔗ترجمه مقاله حداکثر منحنی قدرت بر اساس مدل پانل های فتوولتائیک خورشیدی تحت شرایط سایه جزئی (همراه با اصل مقاله به زبان انگلیسی)🔗ترجمه مقاله با موضوع اجرای ارزیابی پانل هیبرید حرارتی- فوتوولتایکی🔗ترجمه مقاله با موضوع یک مدل از مکانیزم وظیفه - حذف بر پایه سیستم اولویت صف بندی بارباسی🔗دانلود پاورپوینت آبگرمکن های خورشیدی🔗سوالات دولت الکترونیک🔗پاورپینت انواع بیمه های اتکایی از لحاظ (مفهوم و ماهیت حقوقی)🔗پاورپوینت تکنولوژی اطلاعات در مدیریت خدمات و فروش ITIL و CRM🔗پاورپوینت کنترل کیفیت در سازه های صنعتی و مسکونی🔗محصولات آکواریوم🔗شبکه کامپپوتری چیست