لینک مستقیم(بررسي طراحي يک سيستم انباري و چيدن و استقرار كالاها در انبار)

بررسي طراحي يک سيستم انباري و چيدن و استقرار كالاها در انبار|لینک مستقیم|اِل کِی|30012566|بررسي طراحي يک سيستم انباري و چيدن و استقرار كالاها در انبار
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسي طراحي يک سيستم انباري و چيدن و استقرار كالاها در انبار را مشاهده می نمایید.

« فهرست »عنوانطراحي يك سيستم انبارداريانبارداري و ذخيره سازي مكانيزه در لجستيك بر مبناي SMOAD (تئوري عمليچكيده پروژه كارسنجي و زمان سنجي طراحي سيستمبررسي طراحي سيستمپروژه سروكوآل(SERVQUAL)نرم افزار انبارداري انباردارنرم افزار حسابداري و انبار داري رهاوردسيستم جامع انبارداري ، سفارشات و خريد فروشفرآيند ورود کالافرآيند خروج کالاگزارش انبارداريسيستم انبارداريERP چيست؟يک سيستم کامل ERP شامل بخش هاي زير است:امکانات و ويژگيهاي سيستم انبارداريآشنايي کليقابليتهاي سيستمسيستم انبارداري نامتمرکزامکانات سيبستم انبارداري نامتمرکزامكانات سيستمگزارشات سيستمنمودارهاي DFD و ERD سيستم انبارطراحي يك سيستم انبارداريدانشجوياني كه درس پروژه مالي را اخذ نموده اند براي گذراندن اين واحد درسي مي بايست يكي از عناوين زير را با توجه به سرفصلهاي مربوطه بطور دلخواه انتخاب كرده و براساس آن پروژه اي تهيه و درتاريخي كه متعاقباً اعلام خواهد شد تحويل دهند:طراحي يك سيستم انبارداري:هدف از استقرار يك سيستم انبارفرمهاي مورد نياز در انباركنترلهاي مورد نياز هنگام دريافت كالا از فروشندهمجوزهاي مورد نياز براي دريافت كالا از انبارمشخصات مكان لازم براي نگهداري كالامشخصات كارت انبارتعداد انبارهاي لازم براي شركتترتيب تنظيم فرمهاي مختلف هنگام دريافت و خروج كالا از انبار وامضاهاي مجاز لازمچگونگي ثبت اطلاعات انبار در دفاتر مالي و مدارك انباركنترل بين مدارك انبار ومدارك حسابداريانبارداري و ذخيره سازي مكانيزه در لجستيك بر مبناي SMOAD (تئوري عملي)خلاصه مقاله:SMOAD روش مناسبي براي تحليل و طراحي سيستم لجستيك يكپارچه از طريق ايجاد بستر و زيرساخت يكپارچه مي باشد. اين بستر و زيرساخت دانش و آگاهي هاي حاصل از تجارب و تحقيقات سازمان را مديريت مي كند. اين مجموعه دانش بخش عمد هاي از آگاهي ها و دانست ههايي است كه براي برنامه ريزي، اجرا و كنترل لجستيك (مديريت لجستيك) ضرورت دارد. در بحث برنام هريزي كليه موجودي تهاي بنيادي لجستيك مورد شناسايي و طبق هبندي قرار گرفته و متعاقباً تعريف روابط كمي و كيفي مابين آنها تعريف مي شود. اين دانش مبناي طرح معيارها و استانداردها مي باشد و اين معيارها و استانداردها خود نيز مبناي كنترل فعاليتهاي سازمان خواهد بود. اجراي لجستيك نيز بر همين مبنا صورت مي گيرد. يعني برمبناي دانش مورد نظر. در جهت اجرا و پياد ه سازي عملي SMOAD در اين مقاله سيستم مديريت انبار مورد تحليل و طراحي واقع مي شود و بسته نر مافزاري كه بر همين مبنا ساخته شده است، معرفي مي گردد.

چكيده پروژه كارسنجي و زمان سنجي طراحي سيستميکي از اساسي ترين وظايف در طراحي يک سيستم توليد، مشخص کردن ترتيب عمليات براي تبديل ورودي ها (موادخام، نيروي انساني و ...) به خدمات و محصولات مطلوب است. براي هر يک از اعمال مورد نياز در رشته عمليات متوالي فوق، مي توان فقط انسان يا فقط ماشين و يا ترکيبي از هر دو را به کار برد که به عنوان سيستم انسان _ ماشين شناخته مي شود.هدف طراحي کار، مشخص نمودن بهترين شيوه عملکرد يک رشته عمليات است که فرايند کامل توليد را تعريف نمايد. بدين شکل، طراحي کار يکي از حياتي ترين مراحل طراحي يک سيستم توليد مي باشد. به علاوه، توسعه تکنولوژي هايي که باعث کاهش هزينه مي شود، معرفي محصولات يا خدمات جديد و يا نياز به تطابق با يک محيط پويا و رقابتي، طراحي مجدد کار را به صورت بخش مهمي از هر تلاش جهت بالا بردن کارايي عملکرد سيستم درآورده است.به طور کلي، هدف از طراحي يا طراحي مجدد کار، بهره وري کل سازمان مي باشد که از طرق زير امکان پذير است:1) توسعه شيوه هاي موثر کار براي عمليات ضروري2) ايجاد محيط کار اجتماعي، رواني و فيزيکي مناسب و راحت3) استفاده کامل از منابع انساني سازمان از طريق ايجاد سازگاري دقيق ميان توانايي ها و تجربيات کارکنان و نيازمندي هاي شغلبررسي طراحي سيستمطراحي کار معمولاً در دو مرحله متوالي انجام مي گيرد که به عنوان طراحي شغل ( روش سنجي) و اندازه گيري کار( زمانسنجي) شناخته مي شود.روش سنجي عبارت است از ثبت منظم و بررسي دقيق روش هاي انجام کار و پيشنهاد روش هاي اصلاحي به منظور کاهش هزينه ها، ساده تر کردن عمليات و افزايش بازدهي.کارسنجي عبارت است از به کار گيري تکنيک هايي براي تعيين زمان انجام کار معين به وسيله يک فرد واجد شرايط در سطحي قابل قبول.مطالب دیگر:
دانلود تحقیق درموردليزر و اصلاح عيوب انكساريدانلود تحقیق درموردليزرهای نيمرسانادانلود تحقیق درموردلیشمانیوزهادانلود تحقیق درموردلیپو دیستروفیدانلود تحقیق درموردماریو بوتادانلود تحقیق درموردماشینهای cncدانلود تحقیق درموردمالاريادانلود تحقیق درموردمايعات و جامداتدانلود تحقیق درموردماگماتیسم و سنگهای آذریندانلود تحقیق درموردمباحث تئوری حقوق تجارت درس حسابداری شرکتهادانلود تحقیق درموردمباني تحقيق در عملياتدانلود تحقیق درموردمباني نظام سياسي اسلامدانلود تحقیق درموردمبانی مديريت زنجيره تاميندانلود تحقیق درموردمبانی کار تصفیه‌خانه‌های آبدانلود تحقیق درموردمبانی کامپیوتر و برنامه سازیدانلود تحقیق درموردمبانی-برقدانلود تحقیق درموردمباهلهدانلود تحقیق درموردمبحث معرفی درس و مفاهیم اولیهدانلود تحقیق درموردمتابولیسم چربیهادانلود تحقیق درموردمتابولیسم کربوهیدراتدانلود تحقیق درموردمثالهایی از اقدامات اصلاحی با توجه به نتایج ارزیابی های آرگونومیدانلود تحقیق درموردمجموعه آموزشی رابطین بهداشت ویژه مربیاندانلود تحقیق درموردمجموعه سازيدانلود تحقیق درموردمحدودیت های واکسن و واکسیناسیونحل المسائل دینامیک سیالات محاسباتی فلتچر