لینک مستقیم(بررسي عسلک برگ پنبه و نحوه ايجاد و مشخصات ظاهري و مبارزه با آن)

بررسي عسلک برگ پنبه و نحوه ايجاد و مشخصات ظاهري و مبارزه با آن|لینک مستقیم|اِل کِی|30012003|بررسي عسلک برگ پنبه و نحوه ايجاد و مشخصات ظاهري و مبارزه با آن
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسي عسلک برگ پنبه و نحوه ايجاد و مشخصات ظاهري و مبارزه با آن را مشاهده می نمایید.

فهرست مطالبعنوانمقدمهصدمات عسلك برگ پنبهمناطق انتشار آفت در ايران و جهانمشخصات ظاهري آفتحشره بالدارتخممراحل لاروئيالف) لارو نوزادب) لاروسن 2ج) لاروسن 3شفيرهگياهان ميزبانوضعيت نشو و نماي آفتوضعيت نشو و نماي آفت در مناطق مختلف كشورعوامل كنترل كننده طغيان آفتتعداد نسل ساليانه آفتدشمنان طبيعيطرق مبارزهاول: مبارزه زراعي1 مبارزه زراعي پائيزه – زمستانه2 اقدامات زراعي در فصل رويش پنبهدوم = مبارزه شميايينتيجه گيريمنابعمقدمهموطن اوليه عسلك پنبه مناطق حاره آفريقا، جنوب شرقي آسيا و كشورهاي هند و پاكستان است. در اين نقاط به زراعتهاي توتون، تنباكو و پنبه آسيب فراوان وارد مي آورد. عسلك برگ پنبه براي اولين بار در سال 1323 در اطراف كرمان جمع آوري شده و در همان سالها در نقاط پنبه خيز فارس و كرمان انتشار داشته است. در سال 1327 تراكم و افزايش جمعيت اين آفت در گرمسار بحد بسيار زيادي رسيده و در آنسال اغلب مزارع پنبه به اين آفت مبتلا بوده اند. در سالهاي اخير مساحت زير كشت اين قبيل محصولات زراعي و توزيع فرآورده هاي آنها در سطح كشور افزايش يافته، درنتيجه دامنه انتشار و تراكم جمعيت آفت نيز بالا رفته است و خسارت كيفي آفت بعلت آغشته شدن الياف به شيره هاي مترشحه از آفت بحدي بوده است كه در صدور قسمتي از پنبه هاي توليدي بخارج از كشور و همچنين در مصرف داخلي آن اشكالاتي ايجاد نموده است. پس همانطور كه ملاحظه مي كنيد اين آفت ديرزماني است كه سطح قابل ملاحظه اي از پنبه كاريهاي كشور را مورد هجوم خود قرار داده و به اقتصاد كشور صدمات جبران ناپذيري وارد نموده است. لذا برخورد جدي و اصولي با اين آفت مي تواند از بروز صدمات بيشتر جلوگيري نمايد.

صدمات عسلك برگ پنبهدر سالهاي اخير عسلك پنبه در مناطق مهم پنبه خيز ايران و برخي از مناطق كشت جاليز حالت طغياني پيدا نموده و اكنون از مهمترين آفات پنبه و جاليز بشمار مي آيد.1 در مزارع پنبه آلوده، جمعيت آفت در شرايط جوي مساعد بسرعت بالا مي رود و بر اثر مكيدن شيره نباتي، محصول پنبه را نامرغوب كرده و مقدار عملكرد آنرا در واحد سطح «هكتار» بطور قابل ملاحظه اي كاهش مي دهد.2 همراه با ورود عضو مكنده حشره به بافت برگها مقداري از آنزيمهاي حشره وارد بافت برگها مي گردد. آشكار است كه اين آنزيمها داراي اثرات مضري در فيزيولوژي گياه بوده كه به تدريج موجب خشك شدن و مرگ برگها و بوته ها مي گردد.مطالب دیگر:
بررسي احکام و دستورات حاکم بر ساخت مساجدبررسي شيوه بازيگري با توجه به سيستم استانيسلاوسكي و گامهاي آن و مروري بر نمايشنامه خوانيبررسي فولاد هاي تند بر و مواد سازنده آنبررسي نگهداري ماشين آلات راهسازي و بررسي فن آوري نوين دستگاههاي راهسازي در بستر راهبردهاي سنتي نبررسي برخي احكام تحقيق امام خميني رحمه الله عليه و احاديث حضرت علي عليه السلام و دعا از صحيفه سجواژه شناسي فرش و بررسي طبقه بندي و حاشيه فرش و طرح هاي نوزده گانه شركت فرش ايرانبررسي فرش چيني و طرحهاي مورد استفاده در فرشنبافي چيني و مروري بر نمادهاي چين باستان و بودا و تائمروري بر نامگذاري سال نوآوري و شكوفايي و بررسي آن از جهات مختلفبررسي شترمرغ و پرورش و تغذيه آنبررسي سبک سازي با پانل هاي پوما و سيستم هاي نوين ساختماني و ايجاد اشتغال پايدار با بهره گيري از فنبررسي پرندگان و تغذيه و گونه هاي آنها و مروري بر پرندگان ايران و جهانبررسي طرح پرورش قارچ صدفي و بررسي مشکلات و توليد کنندگان قارچ و تامين تاسيسات و نيروهاي موردنيازبررسي مفهوم مدرنيسم، علل پيدايش و خصوصيات آن و مروري بر رابطه جامعه مدني و آيين شهرونديبررسي انواع روشهاي پرورش شترمرغ و تغذيه و بازاريابي و مروري بر زمين و کارگر موردنيازبررسي پرورش ماهي قزل آلا و روشهاي آن و بررسي اصول تغذيه و غذادهي در پرورش ماهي قزل آلابررسي راهکار سبک سازي و فوايد و مقاومت آن و بررسي سبک سازي با پانل هاي پومابررسي طرح کارآفريني پرورش گا وگياه زينتي و شرح فرآيند توليد و بازاريابي آنبررسي سبک سازي ساختمان ها و ويژگي هاي عمده فوم بتن و بتن حرارتيبررسي شهريار و زبان شعري و سبک او و مروري بر آثار شهرياربررسي طرح کارافريني پرورش شتر مرغ و و مشکلات و بازاريابي و هزينه آنبررسي خودرو و استاندار هاي آن و مروري بر اگزوز و جک خودروبررسي مفهوم سرقفلي و حق کسب و پيشينه و تفاوت و احکام و ماهيت حقوقي فقهي آنهابررسي سقف بتي و عناصر متشکله آن و مروري بر ميائل ختي و توليد و اجراي سقف و قالب ‌بنديهاي مورد لزبررسي سفالگري و تزيين سفال و بررسي تزيينات غير لعابيبررسي سدهاي خاکي و انواع و طراحي آنها و مروري بر علل خرابي سدها