لینک مستقیم(بررسي واقعه حمله به پنتاگون و سازمان مركزي تجارتـي دنيا WTC)

بررسي واقعه حمله به پنتاگون و سازمان مركزي تجارتـي دنيا WTC|لینک مستقیم|اِل کِی|30011935|بررسي واقعه حمله به پنتاگون و سازمان مركزي تجارتـي دنيا WTC
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسي واقعه حمله به پنتاگون و سازمان مركزي تجارتـي دنيا WTC را مشاهده می نمایید.

1ـ مقدمه :حمله به پنتاگون وسازمان مركزي تجارتـي دنيا WTC ) ) درنيويورك كه درتاريـخ 11 سپتامبرسال 2001 رخ داد ، سبب شدكه مهندسان ساختمان بدنبال راهـهايي براي پيشـرفت كارآيي ساختمان ها بدهنـد كه شايد در آينده هم مورد حملات واقع شود . از زماني كه اين واقعه رخ داد بسياري از سازمان هاي مهم در آمريكا و كشورهاي ديگر دنيا شروع به بررسـي كار ساختمان WTC و پنتاگون كردند كه اين كار با جمع آوري و بررسي داده ها صورت گرفت . طبق نتايج بررســي مي توان ثابت كرد ، پيشنهادي براي اصلاح و تغييـرات ساختماني ارائه شد كه نياز به زمان زياد براي تخليـه دارد يا احتمال فروريختـن ( متلاشي شدن ) درحمـلات مشابه در آينـده دارد . طي وقايع انفجـار اخيـر در داخل و اطراف ساختمان ها ، سؤالي مطرح شدكه چطوربايد طراحي شود كه مقاومت ساختمـان در برابر انفجاري كه ممكن است مجدداً رخ دهد ، زيـاد شود . به عبارت ديگر ، تعداد ساختمانهاي زيادي هستند كه طراحي شده اند ، تا نه تنها در برابر نيروهاي ديناميك ناشي شده از وقايع طبيعي از قبيل طوفان ، زلزله مقاومت مي كنند بلكه بايد دربرابر وقايع غير مترقبه و مخرب از قبيل انفجـار پايدار باشد . مهمترين شكل مقاومت ساختمانها در برابر انفجار اين است كه قابليت تحليل و از بين بردن ضربات شديد و انرژي انفجار را داشته باشد ، بدون اينكه سبب ويراني ساختمانها به كلي شود. شماري مطالب مربوط به اين منتشر شد ، مداركي درآمريكاي شمالي كه مهندسان بتوانند اطلاعات لازم درباره طـراحي ساختمان هاي شهر براي اينكه مقاومت فيزيـكي را در برابر ضـربات و صدمات بالقوه و انفجـار بالا ببرد ، موجود نبود . بنابراين طـراحان ساختمـان و آرشيتكت ها به رهنمودهايي نياز دارند كه درباره چگونگي طراحـي ساختمان هاي بلند كه مقاوم باشد در برابر حمـلات گوناگون دشمن و ميزان صدمـه و جراحات ساكنين اين ساختمان ها را كاهش دهد . اين متن مروري كلــي مربوط به وقايع انفجاركه درساختمانها رخ داده است ميپردازد كه خرابي برجهاي WTC ذكر خواهـد شد . دو نظريه موجود است يكي ازديدگاه معماري ساختمان و ديگري از ديدگاه مهندسي ساختمان براي ساختمان هاي بلنـدي است كه مي خواهد ميزان امنيت بشــر و افرادي كه درآنجا هستند را بالاببرد . ديدگاه آرشيتكتي شامل طرح ريزي وطرح بندي وعملكردساختمان است .ديدگاه مهندسي ساختمـان به بررسي محـاسبـات وطـراحي بخش هاي ساختمـان كه مربوط به ايجاد امنيت اسـتمي باشد . استراتژيهاي ارزيابي ساختمان و افزايش امكانات در ساختمان هاي بلند كه در برابر وقايع انفجارمناسب نبود كه در بعد به آن خواهيم پرداخت . متن شامل نظريات مهم براي طراحي مؤثر و كارآمد سيستمهاي ساختماني است تا ميزان امنيت بشر بالا رود .

2ـ مروري بر مطبوعات :مطالب بسياري مربوط به اين واقعه منتشر شد ، مدارك زيادي در كانادا موجود نبود تا مهندسـان بتوانند اطلاعات لازم را براي طراحي ساختمانهاي شهري ارائه دهند تا ميزان مقاومت فيزيكــي در برابر اين حملات بالقوه و انفجار زياد شود و ميزان امنيت مطابق با اين بيشتر . استانداردهاي عمده ثابت در آمريكا وجود داشت كه براي ساختمـان سفارت خانه هاي خارجي و ساختمان هاي ارتـش ايالت متحـده بود . مقررات موجود در ايالت متحــده مربوط به طراحـي امكانات در برابر حـملات هسته اي ( اتمي ) دشمن (ASCE ) 42 ، سال 1985 و همچـنين طراحـي مقاومت در برابر انفجـار پتروشيمي ( ASCE رهنمودهايي برابر مقاومت ساختمان در برابر انفجار در پتروشيمي ، سال 1997 بود ) ، است . درس هاي زيادي از اين وقايـع بمب گذاري اخير گرفتـه شد كه براي روشن ساختن وقايع حملات صورت گرفته و حملات بعدي بسيار با ارزش است ، كه براي بررسي اين رويدادها به كار برده شده است . چندين نويسنده به بررسي و رسيدگي درباره ساختمان هايي كه تحت واقعـه انفجـار قرار گرفته بود پرداختند . هرچند ، برخي از نويسندگان به ساختمان هاي محكم و فولادي اشاره كردند . آزمايشگاه مهندسي كشتيراني در كاليفرنيا در سال 1987 تلاشهاي بسياري را براي توسعه « مدل ارزيابي آسيب در اثر انفجـار » پرداختند . بخش مهندسـي ارتش ايالت متحــده و مركزش براي ارائه ديدگاه فني در امنيت فيزيكي اشاره كردكه كار با توسعه « بررسي مقررات » و ارائه مدارك و اسناد در باره اين « رويه ارزيابي آسيب » صورت مي گيرد . موريس ات ال در سال 1991 بررسيهاي مربوط به آن و ارزيابي هزينه براي ارتش ايالت متحده پرداخت تا امكاناتي را در ساختمان ها در برابر انفجارات خارجي ايجاد كند . مذاكرات پارلماني درباره برقراري امنيت بيشتر صورت گرفت كه نياز به تقويت بيشتر قابليت زيستي دارد . انهــدام WTC سبب شد كه به ساخـت ساختمانهاي بلند پايان بخشند . مهمتر اينكه سؤالي در باره چگونگي برخي ساختمان هاي ساخته شده مطرح شد . ساختمان هاي بلند و كوتاه به سيستم هاي جديدي نياز دارند تا از آنهـا در برابر حملات دشمن حمايت كنند .مطالب دیگر:
📝تحقیق ویندوز سرور 2003📝تحقیق هویت و عزت نفس📝تحقیق معرفی JIT📝فرم های بیمه سینا📝پرسشنامه معلم فکور📝راهنمای طراحی مسجد در شهرهای جدید📝جزوه آموزشی درک عمومی پیشرفته با موضوع مباحثی پیرامون شهر و روستا📝پاورپوینت مسجد شاه فیصل اسلام آباد پاکستان📝پاورپوینت مسجد نو شیراز📝تحقیق الگوريتم ژنتيك و بهينه سازی چندين مسأله به آن📝تحقیق مقايسه سبك‌ های دلبستگی بين افراد عادی و افراد خودكشی كرده‌📝تحقیق رابطه هوش معنوی با باورهای غير منطقی در زوج‌ های دارای تعارض‌ های زناشويی📝تحقیق بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مخدر📝تحقیق آموزش و پرورش در کشور آلمان📝تحقیق بررسی ساختار خانواده در گذشته📝تحقیق ورزش و آمادگي جسماني📝تحقیق فلسفه تکنولوژی و نظریه رسانه ها📝تحقیق نقش باورهای دینی در پیشگیری از اعتیاد📝تحقیق روان شناسی و ورزش📝تحقیق سبک شناسی معماری ایران📝جزوه آشنایی با معماری معاصر پیام نور📝جزوه آشنایی با معماری معاصر علی عسگر📝تحقیق حسابرسی داخلی📝تحقیق کارآفرینی یا شغل چیست؟📝تحقیق تیم چیست و چه تفاوتی با گروه کاری دارد؟