لینک مستقیم(امنيت IP)

امنيت IP|لینک مستقیم|اِل کِی|50684149|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان امنيت IP را مشاهده می نمایید.

حجم فایل : 430.8 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 48
بنام خدا 1 2
(IPSec)
3 فهرست مطالب مقدمه
معماری IPSec
سرويس های IPSec
مجمع امنيتي(SA)
حالت‌های انتقال بسته‌ها
AH
ESP
تركيب SAها
مديريت كليد 4 مقدمه - مثالی ازTCP/IP Sharif Network Security Center 5 IPV4 6 مقدمه راه حل های امنيتی وابسته به كاربرد(تاكنون)
S/MIME و PGP : امنيت پست الكترونيكي
Kerberos : امنيت بين كاربر-كارگزار(احراز هويت)
SSL : ايجاد يک کانال امن در وب
نياز به امنيت در سطح IP
محرمانگی محتوای بسته های IP
هويت شناسی فرستنده و گيرنده بسته ها
7 مقدمه IPSec یک پروتکل تنها نیست بلکه مجموعه ای از الگوریتمهای امنیتی و چارچوبی کلی فراهم می کند که به کمک آن ارتباط امنی برقرار کرد.
سرويسهای امنيتی فراهم شده توسط IPSec
هويت شناسی(به همراه كنترل جامعيت داده ها)
محرمانگی بسته ها
مديريت كليد (تبادل امن كليد) 8 مقدمه نمونه كاربردهای IPSec
ايجاد VPN برای شعبه های مختلف يك سازمان از طريق اينترنت
دسترسی امن كارمندان شركت به منابع شبكه از طريق اینترنت
امكان ارتباط امن بين چند سازمان
به وجود آوردن خدمات امنيتی برای كاربردهای ديگر(مثل تجارت الكترونيك) Sharif Network Security Center 9 IPSec 10 مقدمه مزايای استفاده از IPSec
تامين امنيت قوی بين داخل و خارج LAN در صورت بكارگيری در راهيابها و حفاظ ها (Firewallها)
عدم سربار رمزنگاری در نقاط انتهایی
شفافيت از نظر كاربران
شفافيت از ديد برنامه های كاربردی لايه های بالاتر
ايجاد ارتباط امن بين كاركنان سازمان از خارج به داخل 11 معماری :IPSec ویژگیها ويژگيها
دارای توصيف نسبتا مشكل
الزامی در IPv6 و اختياری در IPv4
در برگرفتن موارد زير:
پروتكل IPSec در سرآيند (Header)های توسعه يافته و بعد از سرآيند اصلی IP پياده سازی می شود
مستندات IPSec بسیار حجیم بوده و به صورت زیر دسته بندی شده است:
Architecture
(ESP) Encapsulating Security Payload : رمزنگاری بسته ها (احراز هويت به صورت اختياري)
(AH) Authentication Header : تشخيص هويت بسته ها
مديريت كليد : تبادل امن كليدها
الگوریتم های رمزنگاری و هویت شناسی 12 معماری :IPSec سرويس ها سرويس های ارائه شده:
كنترل دسترسي
تضمين صحت داده ها در ارتباط Connectionless
احراز هويت منبع داده ها (Data Origin)
تشخيص بسته های دوباره ارسال شده و رد آنها (Replay Attack)
محرمانگی بسته‌ها
محرمانگی جريان ترافيك Sharif Network Security Center 13 معماری :IPSec سرويس ها 14 معماری :IPSec
Security Association تعريف : مجمع امنيتي(Security Association) يك مفهوم كليدی در مكانيزمهای احراز هويت و محرمانگی برای IP بوده و يك رابطه يك طرفه بين فرستنده و گيرنده بسته ايجاد می ...مطالب دیگر:
پروپوزال رشته مدیریت مالیپاورپوینت آموزش درس جغرافيا پايه پنجمپروپوزال رشته مدیریت بازرگانی بیمهپاورپوینت انسان و حركتپروپوزال رشته مديريت دولتي منابع انسانيپروپوزال رشته بازاریابیپاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان قاره های جهانپروپوزال رشته فیزیولوژی ورزشیپروپوزال رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژیپروپوزال رشته مدیریت بازرگانی تحولپاورپوینت چشم و اجزاء آنپاورپوینت درس 8 علوم پنجم کارها آسان می شود (1)پاورپوینت کشورهای همسایه ایرانپاورپوینت مطالعات اجتماعی کشور پاکستانپاورپوینت درس دهم هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان در ساحل دجلهپاورپوینت سیاست های جمعیتی و ضوابط و معیارهای مسائل جمعیتیپاورپوینت مبحث خاک با ارزش علوم پنجم دبستانپاورپوینت مطالعات اجتماعی کشور آذربایجان پایه پنجمپروپوزال رشته بازرگانی بین المللپاورپوینت درس دفاع از میهن فارسی پنجم دبستانپروپوزال رشته مدیریت منابع انسانيپاورپوینت درس سوم هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستانپاورپوینت درس 18 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا 1پاورپوینت ورزش و نیرو 2 درس هفتم علوم ششم ابتداییپاورپوینت آموزش کارها آسان میشود علوم پنجم ابتدایی