لینک مستقیم(اسلاید آسکی روماتولوژی ( Heritable Disorders of Connective Tissue )(۴۱ص))

اسلاید آسکی روماتولوژی ( Heritable Disorders of Connective Tissue )(۴۱ص)|لینک مستقیم|اِل کِی|50584884|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان اسلاید آسکی روماتولوژی ( Heritable Disorders of Connective Tissue )(۴۱ص) را مشاهده می نمایید.

اسلاید آسکی روماتولوژی با موضوع: Heritable Disorders of Connective Tissue


۴۱ اسلاید قابل ویرایش


توضیحات کامل به زبان اصلی


عناوین این ۴۱ اسلاید :


1. Beighton scoring system for joint hypermobility
2. Criteria for hypermobility
3. Articular problems associated with hypermobility
4. Nonarticular problems in hypermobility
5. Details of Marfan’s diagnostic criteria
6. Details of Marfan’s diagnostic criteria, cont’d
7. Comparison of homocysteinuria & Marfan’s syndrome
8. Osteogenesis imperfecta
9. Osteogenesis imperfecta, contd
10. Osteogenesis imperfecta (photomicrograph)
11. Benign joint hypermobility syndrome: hand
12. Benign joint hypermobility syndrome: hand
13. Benign joint hypermobility syndrome: hand
14. Benign joint hypermobility syndrome: hips
15. Benign joint hypermobility syndrome: knee
16. Ehlers-Danlos syndrome: hands
17. Ehlers-Danlos syndrome: increased elasticity of skin,
elbow
18. Ehlers-Danlos syndrome, type II: hand
19. Ehlers-Danlos syndrome, type II: genu recurvatum
20. Ehlers-Danlos syndrome: pes planus
21. Marfan’s syndrome: high arched palate
22. Marfan’s syndrome: high arched palate
23. Marfan’s syndrome: ectopia lentis, eye
24. Marfan’s syndrome: pectus excavatum
25. Marfan’s syndrome: arachnodactyly
26. Osteogenesis imperfecta
27. Osteogenesis imperfecta: eye
28. Pseudoxanthoma elasticum: neck
29. Pseudoxanthoma elasticum: angioid streaks
30. Ehlers-Danlos syndrome: osteoarthritis, shoulder
(radiograph)
31. Ehlers-Danlos syndrome: spondylolisthesis, lumbar spine
(radiograph)
32. Marfan’s syndrome: scoliosis, lumbar and thoracic spine
(radiographs)
33. Marfan’s syndrome: valvular heart disease (radiograph)
34. Osteogenesis imperfecta: leg (clinical and radiographs):
35. Osteogenesis imperfecta: skull (radiograph)
36. Osteogenesis imperfecta: lower extremities (radiograph)
37. Osteogenesis imperfecta: lower extremities (radiograph)
38. Scheuermann’s disease: thoracic spine (radiograph)
39. Tarsal coalition (lateral radiograph)
40. Tarsal coalition (CT scan)
41. Syringomyelia and Arnold-Chiari malformation: cervical
spine (MRI)مطالب دیگر:
🔑پاورپوینت بررسی مكانیسم تحمل گیاهان به شوری🔑پاورپوینت برنامه ریزی استراتژيک مراحل و متدها🔑پاورپوینت برنامه ريزی بهبود بهره وری جالیزی🔑پاورپوینت برنامه ریزی منابع بنگاه🔑دانلود پاورپوینت نمونه هایی از معماری هتل🔑دانلود پاورپوینت جوایز کیفیت 🔑دانلود پاورپوینت راهنمای کار با دوربینهای نقشه برداری TOPCON🔑دانلود پاورپوینت تاریخ شهر و شهرسازی و انواع سبک های معماری🔑دانلود پاورپوینت ازدواج سفید 🔑پاورپوینت در مورد بتن شفاف🔑پاورپوینت تحلیل ویلا🔑پاورپوینت تحلیل معماری ویلا بصورت کامل🔑پاورپوینت معرفی معماری بازار وكيل شيراز🔑پاورپوینت انواع بام سبز و بررسی آن در بابل قدیم🔑پاورپوینت کف پوش های اپوکسی در 23 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر اجرایی 🔑پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی کامل و جامع🔑پاورپوینت سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی🔑پاورپوینت ریاضی مقطع سوم ابتدایی با موضوع آموزش کسر🔑پاورپوینت فارسی مقطع سوم ابتدایی با موضوع آسمان آبی، طبیعت پاک، هم بازی🔑پاورپوینت آشنایی با طر ح‌های جامع، تفصیلی، بهسازی و نوسازی بافت‌ های فرسوده🔑پاورپوینت کارگاه توصیفی🔑پاورپوینت تدریس با روش گروهی🔑پاورپوینت کنترل ایمنی و امنیت ماشین آلات، مصالح و کارگاه🔑پاورپوینت بکارید و ببینید درس 11 علوم سوم دبستان🔑پاورپوینت بازارشناسی