لینک مستقیم(پاورپوینت درس حسابداری صنعتی ۲ (۲۹۶ اسلاید قابل ویرایش)دكتر حمید مهدوی تبار)

پاورپوینت درس حسابداری صنعتی ۲ (۲۹۶ اسلاید قابل ویرایش)دكتر حمید مهدوی تبار|لینک مستقیم|اِل کِی|50582787|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پاورپوینت درس حسابداری صنعتی ۲ (۲۹۶ اسلاید قابل ویرایش)دكتر حمید مهدوی تبار را مشاهده می نمایید.

پاورپوینت درس حسابداری صنعتی ۲


۲۹۶ اسلاید قابل ویرایش


دكتر حمید مهدوی تبار


تجزيه و تحليل هزينه ـ حجم ، سود در موسسات چند محصولي:
براي تجزيه و تحليل هزينه ـ حجم، سود در اين گونه شركتها لازم است كه «تركيب فروش» محصولات ثابت فرض شود و يا ميانگين نسبت حاشيه فروش برآورد گردد.
در طرح 2 گانه (طرح مختلط) هزينه‌هاي مواد اوليه (مقادير واقعي و نرخ استاندارد) هزينه دستمزد (ساعات كاركرد واقعي نرخ استاندارد) و هزينه سربار (ساعات كار واقعي به نرخ استاندارد) به حساب كالاي در جريان ساخت بدهكار مي گردد.

15- کارت هزینه استاندار:
کارت هزینه استاندارد مقدار و نرخ مواد اولیه ، دستمزد مستقیم و سربار کارخانه را برای تولید یک واحد محصول نشان می دهد

43- انحراف نرخ دستمزد
ترکیب واقعی + ساعات کارکرد واقعی + نرخ واقعی کسر می شود:
ترکیب واقعی + ساعات کارکرد واقعی + نرخ استاندارد

37- صورت حساب سود و زیان خط تولید
تخصیص هزینه های مشترک بااستفاده از روش مقداری فیزیکی
1- با استفاده ار روش ارزش خالص باز یافتنی
2- بااستفاده از روش درصد کلی حاشیه فروشی ناخالص .
انحراف كارايي دستمزد = (ساعات استاندارد براي توليد واقعي ـ ساعات كاركرد واقعي) ×نرخ استاندارد

تركيب محصولات را مي‌توان به مجموعه‌اي از محصولات كه بايستي همراه با يكديگر فروخته شوند تعبير نمود مثلاً هنگام فروش محصول الف بايد محصول ب و ج فروخته شود كه اصطلاحاً آن را فروش يك «سبد» از محصولات ناميد.

اگر شركت بهنام محصولش را از قرار هر واحد 35 ريال بفروشد و جمع هزينه‌هاي متغيير هر واحد 12 ريال و نرخ ماليات بر درآمد شركت بهنام نيز 30% باشد مطلوبست:
1ـ نقطه سر به سر نقدي بدون در نظر گرفتن استهلاك
2ـ نقطه سر به سر نقدي بعد از در نظر گرفتن هزينه استهلاك

مطالب دیگر:
ارزیابی فشارهای آب منفذی در پی و بدنه سد كرخه پس از آبگیریبررسی نقاط ضعف و قوت طراحی پرده آب بند سد بتنی دو قوسی شهید رجاییملاحظاتی بر پرده آب بند سد مسجد سلیمان از طراحی تا اجرامسائل و مشكلات اجرای سدهای خاكی و سنگریزه ای بر روی پی های آبرفتی در ایرانمطالعه علل و پارامترهای موثر بر تشكیل درزه های بنتونیتی در دیوارهای آب بند بتن پلاستیكروش و نتایج اندازه گیری مدول یانگ بتن پلاستیك دیوار آب بند سد كرخهبررسی اندركنش استاتیكی سد، پی و دیوار آببند بتن پلاستیك درپی های ناهمگن سدهای خاكیمروری بردیوار آب بند بتن پلاستیك سد كرخه با تأكید بر كیفیت اتصال بین پانلهای دیوارعملكرد پروژه آب بند سد شهید عباسپوربررسی پتانسیل فرار آب در سازندهای كارستی مخزن و تكیه گاه سد میرزای شیرازیتاثیر طول تاج بر ضریب آبگذاری در سرریزهای كنگره ای مثلثی با شكل تابع ربع دایرهارزیابی اثر تغییرات تراز آب مخزن روی پاسخ دینامیكی سدهای سنگریز با رویه بتنیكاربرد روش مهندسی ارزش در طراحی سد و تونل انتقال آب گاوشانارزيابي سه بعدي تراوش آب از سدهاي غيرهمگن ساخته شده در دره هاي تنگ (مطالعه موردي سد ستارخان)پیش بینی عددی سه بعدی الگوی جریان در سازه آبگیر جانبی و بررسی تغییرات پروفیل سطح آباستفاده از نرم افزار Plaxis در بررسی روند تغییرات فشار آب منفذی در بدنه سدهای خاكی(مطالعه موردی سد خاكی دوستی)حذف كادمیوم از آب با استفاده از پلیمرهای رسانا و كامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول دیگركاربرد الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان در فضاهای پیوسته در سیستمهای منابع آببررسی اثر پذیری خواص مكانیكی بتن خودتراكم الیافی در مقابل تغییرات میزان آب و الیافتخمین زمان های ماندگاری آب در مخزن سد دز با استفاده از مدل CE-QUAL-W2مدل سازی تلفیقی آب های سطحی و زیرزمینی در هیدروسیستم های پیچیدهمطالعه عددی روانگرایی پی آبرفتی سدهای خاكی تحت بارگذاری زلزلهارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی دشت هشتگرد به كمك روش دراستیكرابطه تحلیلی جدید برای حل معادله جریان گذرای آب در محیط متخلخل غیر اشباعتهیه نقشه شماره منحنی رواناب و ضریب نگهداشت سطحی حوضه آبریز منصورآباد بیرجند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهوارهIRS