لینک مستقیم(پاورپوینت (اسلاید) بررسی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال (تصفیه آب صنعتی))

پاورپوینت (اسلاید) بررسی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال (تصفیه آب صنعتی)|لینک مستقیم|اِل کِی|50541585|تصفیه فاضلاب,پاورپوینت تصفیه فاضلاب,تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال,به روش لجن فعال,دانلود پاورپوینت تصفیه فاضلاب,بررسی تصفیه فاضلاب,مهندسی آب
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پاورپوینت (اسلاید) بررسی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال (تصفیه آب صنعتی) را مشاهده می نمایید.


دید کلی :


دانلود پاورپوینت بررسی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال (تصفیه آب صنعتی) در 40 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptxتعداد صفحات فایل: 40 اسلاید


دسته بندی: پاورپوینت آماده مهندسی آب


فرمت فایل اصلی: PowerPoint قابل ویرایش1- این پاورپوینت دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده ارائه یا پرینت است.


2- کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.


3- در این پاورپوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت.
توضیحات کامل :


دانلود پاورپوینت بررسی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال (تصفیه آب صنعتی) در 40 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptxتصفیه فاضلاب به روش لجن فعال
فهرست مطالب:


فاضلاب


تصفیه فیزیکی


تصفیه شیمیایی


بیولوژیکی


BOD


تصفیه هوازی فاضلاب


روشهای صنعتی تصفیه بیولوژیکی


سیستم لجن فعال


مرحله تصفیه مقدماتی ومکانیکی


حوض هوادهی


انواع روشهای هوادهی


اصل بیولوژیکی


ته نشینی ثانویه


کلرزنی


استخرغلیظ کننده لجن


تغلیظ ثقلی


غلیظ کردن لجن به روش شناور سازی


هضم لجن


هضم بی هوازی


هضم هوازی


دفع لجنفاضلاب به دودسته تقسیم می شود :


.1 فاضلاب شهری


.2فاضلاب صنعتیتصفیه به سه روش انجام می شود.


.1 فیزیکی


.2شیمیایی


.3بیولوژیکی1- تصفیه فیزیکی


تصفیه فیزیکی ازیک رشته فرآیند هایی تشکیل شده است که درآنها فقط ازخواص مکانیکی وفیزیکی برای جدا سازی مواد خارجی مطلق درفاضلاب استفاده می شود. مهم ترین روشهای مکانیکی متداول درتصفیه خانه های فاضلاب عبارتند از:


الف ) گذارنیدن فاضلاب ازصافی ها وگرفتن مواد معلق موجود درآن


ب) ته نشین کردن مواد معلق درفاضلاب وجداسازی آنها


ج ) شناور نمودن مواد معلق وگرفتن آنها ارسطح فاضلاب2- تصفیه شیمیایی


اساساً کاردرتصفیه شیمیایی فاضلاب استفاده ازمواد شیمیایی وافزودن آنها به جریان فاضلاب برای مقاصد مختلف می باشد. درتصفیه خانه های فاضلاب مواد شیمیایی مختلفی برحسب نیاز مورد استفاده قرار می گیرد که رایجترین آن کلر می باشد. همچنین ازمنعقد کننده هایی مثل آهک ، آلومنیوم ، نمکهای فریک استفاده می شود که باعث چسبیدن ذرات به یکدیگر وتشکیل ذارت بزرگتر شده وبه آسانی ته نشین شود.3- بیولوژیکی


رایج ترین نوع تصفیه فاضلاب درسراسر دنیا تصفیه بیولوژیکی است که با استفاده ازقدرت میکروارگانیسم ها درجذب وتثبیت مواد آلی انجام می گیرد. فاضلاب شهری وصنعتی معمولاً محلول های ناقص مواد مغذی است علاوه براینکه مقدار مواد مغذی موجود درآن ها نسبتاً کم است. ترکیبمواد موجود نیزهمواره تابع نوساناتی است که هیچ گاه حالت محیط کشت ایده آل ندارد. اساس کار درروشهای بیولوژیکی فراهم نمودن شرایط مساعد برای تشدید اعمال طبیعی توسط میکروارگانیسم هاست.


فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی براساس نیاز باکتری ها به وجود اکسیژن محلول درانجام تصفیه به دوگروه عمده تقسیم می شوند :


- فرآیندهای هوازی تصفیه فاضلاب


- فرآیندهای بی هوازی تصفیه فاضلابBOD


BOD مخفف Biochemical oxygen demand یا اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی است واشاره برمیزان اکسیژنی دارد که باید دراختیار باکتریهای هوازی قرار بگیرد تا آنها بتوانند مواد آلی موجود در فاضلاب درکه قابل تجزیه بیولوژیکی هستند تجزیه وتثبیت نمایند. بنابراین BOD یک آلوده کننده نیست بلکه بیانگر میزان وشدت آلودگی بوده وهر قدر مقدار این عدد بالاترباشد نشانگر آن است که فاضلاب دارای مواد آلی بیشتر بوده ودرتنیجه تصفیه آن مشکلتر است مقدار BOD برحسب میلی گرم درلیتر بیان می شود ، که میلی گرم اکسیژنی که باید به ازای هرلیتر فاضلاب تامین شود رابیان می دارد.تصفیه هوازی فاضلاب :


روشهای تصفیه زیستی باکمک باکتری های هوازی رامی توان به سه گروه تقسیم کرد.


الف) روشهای طبیعی تصفیه بیولوژیکی


اساس این روشها بر استفاده ازقدرت تصفیه خود به خودی منابع آب استوارمی باشد ومهم ترین آنها عبارتند ازوارد فاضلاب تصفیه نشده به دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها ومنابع آب زیرزمینی


ب) روشهای نمیه صنعتی تصفیه بیولوژیکی


مانند لاگونهای هوادهی یا نیزارهای مصنوعی ، یک محیط زیست طبیعی یا مشابه آن که محصولات بیولوژیکی آن مورد استفاده هستند برای تصفیه فاضلاب درنظرگرفته می شود.ج) روشهای صنعتی تصفیه بیولوژیکی :


دراین روشها باکمک وسایل مکانیکی وایجاد سازه های ویژه ورساندن مقدار کافی ازهواواکسیژن ، تصفیه بیولوژیکی سرعت یافته ودرنتیجه عمل تثبیت مواد آلی درزمان کوتاهتروفضای محدود تری انجام می شود. انواع سیستم های لجن فعال ، صافی های چکیده ودیسک های بیولوژیکی چرخان ( RBC ) مهم ترین این روشها می باشد.سیستم لجن فعال


لجن فعال چیست ؟


لجن فعال دراثر وجود مواد غذایی کافی درفاضلاب ومقدار کافی اکسیژن ازرشد وتکثیر انواع مختلف باکتری ها وهمچنین میکروارگانیسم های دیگر به وجود می آید. لجن به طور معمول شامل ذراتی است( فلوک ها) که درداخل وروی آن ها فرآیندهای زیستی بیولوژیکی انجام می گیرد.اجتماع جانداران درلجن شامل انواع مختلفی ازگیاهان میکروسکوپی ، یاکتریهای هوازی اختیاری ، انواع ازقارچ ها وهمچنین پروتوزوئوهایی که ازباکتری ها تغذیه می کنند مانند آمیب ها ، سیلیاته ها و فلاله ها می باشد. چون میکروازگانیسم های مزبور ، اکسیژن محلول رابه سرعت مصرف می کنند همواره باید اکسیزن کافی تامین شود ویابه عبارت دیگر مخلوط فاضلاب ولجن همواره هوادهی شود.اجتماع جانداران درلجن شامل انواع مختلفی ازگیاهان میکروسکوپی ، یاکتریهای هوازی اختیاری ، انواع ازقارچ ها وهمچنین پروتوزوئوهایی که ازباکتری ها تغذیه می کنند مانند آمیب ها ، سیلیاته ها و فلاله ها می باشد. چون میکروازگانیسم های مزبور ، اکسیژن محلول رابه سرعت مصرف می کنند همواره باید اکسیزن کافی تامین شود ویابه عبارت دیگر مخلوط فاضلاب ولجن همواره هوادهی شود.


درحالت محلول ، لجن فعال دارای رنگ قهوه ای ، بوی خاکی ورطوبت زیادبوده وقابلیت هضم آن زیاد است میزان رطوبت لجن حدود 993- 5/98 % می باشد.سیستم لجن فعال ازسه بخش اصلی تشکیل یافته است:


روش لجن فعال به صورت یک فرآیند پیوسته وبا بازگشت مجدد لجن بیولوژیک شناخته می شود ازسه بخش تشکیل شده :


1. یک راکتور که درآن میکروارگانیسم های موجود درفاضلاب به صورت معلق ودرمعرض هوادهی قراردارند ( حوض هوادهی )


2. جداسازی فاز جامد ازمایع دریک تانک جداسازی انجام می شود ( ته نشینی ثانویه )


3. یک سیستم برگشتی برای بازگرداندن مواد جامد جداشده ازفازمایع درتانگ جداسازی به راکتور ( لجن برگشتی )
مطالب دیگر:
📚تحقیق بررسی وظایف سردفتران📚کار تحقیقی در مورد وصيت📚کار تحقیقی در مورد وضعيت حقوقي معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عين معين📚کار تحقیقی در مورد هدت📚گزینش های ما در عشق از دیدگاه روانشناسی📚تحقیق گفتگوی تمدن ها📚تحقیق درباره گوشه گیری ، کمرویی و انزواطلبی📚مقاله گونه‌های جدید خانواده در غرب📚تحقیق در مورد گويش ها ایرانی📚تحیق گويش ها و لهجه ها در فارس📚تحقیق در مورد لایحه ی بودجه در مجلس📚تحقیق تأثیر نیروهای اقتصادی بر تغییر توزیع قدرت سیاسی در آمریکا📚تحقیق سياست هاي خارجي ايران و امريكا📚فایل آماده اسکچاپ بیمارستان📚تحقیق بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان دانشجویان📚تحقیق بررسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش آموزان📚مقاله ترجمه شده کشاورزی پایدار: گیاه شوره زار📚بررسی تبیین رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي📚تحقیق تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله كرج در ارتباطات خانوادگي📚پروژه رشته کامپیوتر به زبان SQL و VB (سیستم داروخانه)📚بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان📚بررسي علل فرار مغزها در دبيرستان📚پروژه رشته کامپیوتر به زبان VB و SQL (سیستم مدرسه)📚بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران📚بررسي عملکرد مديران تحصيل کرده و غير تحصيل کرده