لینک مستقیم(دانلود گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو)

دانلود گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو|لینک مستقیم|اِل کِی|50024870|دانلود گزارش كارآموزي,خرید گزارش كارآموزي,دانلود گزارش كارآموزي شیمی,خرید گزارش كارآموزي شمیی
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان دانلود گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو را مشاهده می نمایید.

دانلود گزارش كارآموزي :كنترل فيزيكي و شيميايي دارو
رشته شيمي كاربردي
محل كارآموزي:شركت داروسازي حكيم
دانشگاه آزاد اسلامي – واحد شهر ري
تعداد صفحات:125
نوع فایل :WORD


قسمتی از متن:

بشر از ديرباز براي مقابله با معضل درد بدنبال يك درمان و وسيله تسكين خاطر بوده است . در طي قرون و اعصار شيوه هاي مختلف درماني كه برخي از آنها با سحر و جادو و خرافه همراه بوده اند دست به دست يكديگر دادند تا بلكه گره از پاي معضل درد باز كنند ولي اين مهم جزء با سلاح علم و دانش و شناخت حل نگرديد .
با مرور زمان و با گسترش علم و فن و تجهيز وسايل جديد تكنولوژي پيشرفته ،‌انسان به طب نوين و دركنار آن به مقوله ((دارو)) به شكل نوين توجه بيشتري نشان داد . پيشرفتهاي جديد جامعه كنوني ما را قادر ساخته است كه تا حد بالايي توانايي مقابله با درد و آسيبهاي قابل جبران را با توجه به نوع و محل ضايعه و امكانات موجود داشته باشيم .

موجود زنده اي چون انسان ،‌تركيب پيچيده اي از انواع ارگانيسم ها و مكانيسم هاي حياتي عالي است و در واقع بنا به تعبيري شاهكار خلقت است .هر گونه عدم توازن و عدم تعادلي مي تواند منجر به بروز بيماري و اختلال در سيستمهاي بدني و كارآئي كلي انسان گردد ، بنابراين نحوه بكاربردن دارو، ميزان دقيق مصرف تعداد دفعاتي كه مي بايستي مصرف گردد و اينگونه امور معمولاً توسط اولياي امور (پزشكان و مسئولان امور دارويي) در اختيار مصرف كننده قرار مي گيرد ، به غير از آن مسئله مهم ديگر نحوه ساخت و كيفيت دارو مي باشد كه مربوط به امور داروسازي و كارخانجات توليد مواد دارويي مي شود .
بطور كلي هر دارويي به غير از ماده موثر به يك سري مواد جانبي و كمكي احتياج دارد كه اين مواد جانبي براي كمك به پرس كردن قرص ها ، زمان باز شدن قرص و كپسول در محيط داخلي بدن ، كمك به افزايش مقاومت قرص در برابر ضربه يا پايداري دارو و حتي براي كمك به افزايش اثرات درماني دارو به ان افزورده مي شوند .
بعنوان مثال در يك قرص موادي براي چسباندن ذرات ،چرب و روان كردن قرص ، اسانس ، روكش ، رنگ مجاز خواراكي ماده باز كننده و .... به كار مي رود .
قبل از ساختن يك دارو ، معمولاً بر حسب دستور كار مواد اوليه لازم سفارش داده مي شود . سپس آزمايشاتي بر روي نمونه رسيده انجام داده مي شود تا مرغوبيت و استاندارد بودن مواد توسط متخصصين تاييد شود انجام اين آزمايشها توسط آزمايشگاههاي كنترل كيفي صورت مي گيرد هدف نگارنده از نگارش اين سطور صرفاً ارائه يك گزارش و رفع تكليف نيست بلكه اشنا ساختن ديگران با مجموعه فرآيندهايي است كه بطور كلي ديد خواننده را از يك نظر سطحي به نظر كارشناسي تغيير دهد .

فهرست مطالب

مقدمه 1
چكيده 2
تاريخچه 4
بخش اول
تاريخچه شيمي دارويي 7
تئوري شيمي دارويي 7
تعريف شيمي دارويي 8
طبقه بندي داروها 9
واكنش هاي اسيداسيون 10
دهالوژناسيدن 11
گيرنده دارو يا رسپتور 11
پيش دارو يا پرودراگ 13
خلق دارو 14
تعريف آنالوگ يك دارو 16
متابوليسم داروها 16
شرط انجام متابوليسم 18
نام گذاري داروها 19
تغيير ملكولي با ايجاد پيوند دوگانه 20
آگونيست و آنتاكونيست 21
ايزو استرها 22
بيد ايزو استرها 22
ايزو استرهاي كلاسيك 22
ايزواسترهاي غير كلاسيك 23
ضد دردها 23
ضد دردهاي قوي 23
مورفين 24
مشتقات مورفين 25
ضددردهاي گروه فنيل پريدين 26
برخي از مشتقات مربوط به ضددردهاي گروه فنيل پريدن 27
ضد دردهاي گروه دي فنيل پروپيل آمين 27
ضددردهاي ضعيف و متوسط الاثر 28
مشتقات پارا آيندنفل 29
مشتقات پيرازول 29
فنيل بوتازون 30
ضد دردهاي خانواده آنترالينك اسيد 30
مشتقات آريل الكنوئيني اسيدها 30
داروهاي ضد سرخه 31
داروهاي خلط آور 31
بيهوش كننده هاي عمومي 32

بخش دوم
مشخصات و شرايط كار در يك لابراتوار داروسازي نمونه 35
بخش تهيه گرانول 36
بخش قرص سازي 37
بخش قرصهاي بدون روكش 37
بخش روكش دادن قرصهاي پوشش دار 39
بخش كپسول سازي 40
بخش داروهاي نيمه مايع (پماد و كرم سازي) 41
بخش تهيه مايعات خوراكي 46
كنترل هنگام توليد در صنعت داروسازي 49
كنترل در انبار مواد اوليه يا در اتاق توزين 49
روش سنجش متوكلوپرآميد هيدروكرايد 51
محلول استاندارد 52
روش سنجش كپسول تتراسايكلين 52
روش سنجش قرص ويتامين C جوشان 53
روش سنجش پماد تتراسايكلين 3% 53
روش سنجش مپروبامات قرص يا گرانول 54
روش سنجش قرص استامينوفن 54
روش سنجش ديكلوفناك سديم 55
روش سنجش دراژه ايبوپروفن 400 56
روش سنجش ويتامين A 56
روش سنجش كپسول رينامپين 300mg 57
روش ساختن بافر پتاسيم دي هيدروژن فسفات باPH=7.4 57
روش سنجش دراژه كلرامفنيكل 250mg 57
روش سنجش ناخالصي هاي كلرامفنيكل 250mg 58
روش سنجش كليدنيوم سي 5mg 58
روش ساختن محلول تيمول بلو 58
روش دي سولوشن كپسول رينامپين 58
روش دي سولوشن قرص استامينوفن 59
طرز تهيه بافر فسفات PH=5.8 60
روش دي سولوشن شياف ايندمتاسين 60
روش دي سولوشن قرص آلوپوريندل 61
روش دي سولوشن دراژه كد دياز پوكسايد mg5 62
روش دي سولوشن كپسول تتراسايكلين 250mg 62
روش دي سولوشن دراژه ديكلوفناك 63
روش دي سولوشن دراژه ايبوپروفن 63
روش دي سولوشن قرص پروبامات 65
طرز درست كردن محلولهاي لازم 65

بخش سوم
دستگاه حداسي 67
دستگاه سنجش سختي 68
دستگاه فرسايش سنج 69
دستگاه ph سنج 70
حمام آب گرم (بن ماري) 70
دستگاه دي سولوشن 71
ترازوي آزمايشگاه 71
دستگاه رطوبت سنج 72

بخش چهارم
شناسايي 1 73
شناسايي 2 73
شناسايي 3 74
شناسايي 4 75
شناسايي 5 75
شناسايي 6 76
شناسايي 7 76
شناسايي 8 76
شناسايي 9 77
شناسايي 10 77
شناسايي 11 78
شناسايي 12 78
شناسايي 13 78
شناسايي 14 79
شناسايي 15 79
شناسايي 16 80
شناسايي 17 80
شناسايي18 81
شناسايي19 81
شناسايي20 81
شناسايي21 82
شناسايي22 83
شناسايي23 83
شناسايي24 83
شناسايي25 84
شناسايي26 84
بخش پنجم
اثرات فارماكولوژي داروها 86
ايندومتاسين 87
ايبوپروفن 87
رينامپين 88
ويتامين A 89
مپروبامات 90
متوكلوپراميد 91
اسيد اسكوربيك ويتامين C 92
كليدنيوم C 93
تتراسايكلين 94
ديكلوفناك سديم 95
كلوامفنيكل 97
استامينوفن 98
كلوديازپوك يد 100
خواص فيزيكي 101
پيوست

منابع:
1-اطلاعات و کاربردهای داروهای ژنریک ایران
2-فارماکوپه جمهوری اسلامی ایران
3-فرهنگ شیمی تألیف دیوید ویلیام آرتورشارپ- ترجمه: عیسی یاوری
4-شیمی دارویی- دکتر عباس شفیعی و دکتر علیرضا قنبرپور
5-شیمی دارویی آلی- دکتر غلامعلی کاظمی فرد
6-شیمی دارویی- مترجم خشکبار فرهیمطالب دیگر:
📂نقشه ی بخش های شهرستان ماه نشان📂نقشه ی بخش های شهرستان طارم📂نقشه ی بخش های شهرستان زنجان📂انبر طراحی شده در سالیدورک و کتیا📂اسپیکر طراحی شده در سالیدورک و کتیا📂مته طراحی شده در سالیدورک و کتیا📂تایر طراحی شده در سالیدورک و کتیا📂ترمز طراحی شده در سالیدورک و کتیا📂بلبرینگ طراحی شده در سالیدورک و کتیا📂ترجمه مقاله تئوری صف (یک روش بازگشتی برای سیستم صف)📂گزارش کارآموزی مکانیک؛ جيگ و فيكسچر و جوشكاري ایران خودرو📂تعيين ميزان افسردگي در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي📂ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامي بيمه ايران📂تحقیق ارتباط با پايگاه داده‌هاي Access در Visual Basic📂تحقیق آزادي اطلاعات و حريم خصوصي📂پایان نامه کارشناسی ارشد امكان سنجي فيلتراسيون آكوستيكي جهت جذب ذرات خروجي از اگزوز موتورهاي ديزل📂پروژه امنيت شبكه و رمزگذاري📂پروژه امنیت ملی بین الملل و ایران📂پروژه بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي📂بررسي تطبيقي اثري از كمال الدين بهزاد با شعري از بوستان سعدي📂بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران📂بررسی و مطالعه تصفیه پذیری و دفن لجن اسیدی حاصل از بازیافت روغن📂تحقیق بررسی مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيست📂تحقیق بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران📂بررسي وضعيت جمع‌آوري و دفع زباله‌هاي شهري