لینک مستقیم(دانلود گزارش كارآموزي مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي)

دانلود گزارش كارآموزي مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي|لینک مستقیم|اِل کِی|50024869|خرید گزارش كارآموزي کشاورزی,گزارش كارآموزي,دانلود گزارش كارآموزي,خرید گزارش كارآموزي,گزارش كارآموزي رشته کشاورزی,دانلود گزارش كارآموزي کشاورزی
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان دانلود گزارش كارآموزي مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي را مشاهده می نمایید.


دانلود گزارش كارآموزي :مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي
محل كارآموزي:مؤسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي
دانشگاه آزاد اسلامي –واحد ورامين


تعداد صفحات:219
نوع فایل :WORD


قسمتی از متن:
تاريخچه گياهپزشكي در ايران در واقع تاريخچه موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي نيز هست. در ايران بررسي‌هاي گياهپزشكي نسبت به ساير رشته‌هاي كشاورزي شروعي زودهنگام‌تر داشته است. آغازگراين بررسي‌ها در كشور، شادروان استاد جلال افشار بود كه پس از پايان تحصيلات در روسيه در1298 هجري شمسي به ايران بازگشت و شروع به تدريس در مدرسه برزگران (سلف دانشكده كشاورزي كرج) نمود.آن شادروان در سال 1302 شمسي واحد كوچكي را در انستيتو پاستور ايران با نام «اداره تشخيص محلي- آفات و مبارزه آنها» بنيان گذاشت و تحقيق پيرامون حشرات و جانوران زيان آور كشاورزي و بعضا دامي و انساني را آغاز نمود و اين شروع رسمي تحقيقات گياهپزشكي در ايران و نيز هسته اوليه و سنگ بناي موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي امروزي بود. شادروان افشار در چند زمينه ديگر نيز پيشگام و بنيانگذار بود. ازجمله اولين كسي بود كه تدريس حشره شناسي و جانور شناسي و آفات گياهي را پايه گذاري نمود، علاوه بر آن جمع آوري و شناسايي حشرات و جانوران از جمله عوامل بيماري‌زا در انسان و دام و به اصطلاح امروزي حشره شناسي و جانور شناسي پزشكي و دامپزشكي نيز با افشار آغاز شد و نيز او بر خلاف برخي مدعيات، پايه‌گذار تحقيقات جانور شناسي و همچنين اولين موزه جانور شناسي در ايران بود. به هر حال اداره كوچكي كه در آن شادروان بنيان گذاشت، در سال 1306 از انستيتو پاستور ايران جدا شد و به اداره فلاحت در وزارت فوايد عامه پيوست و در سال 1308 با احراز هر دو نقش مطالعاتي و اجرايي به «بنگاه دفع آفات» تغيير نام داد. شادروان افشار در طي اين سالها همچنان در مدرسه عالي فلاحت (دانشكده كشاورزي فعلي) نيز تدريس مي‌كرد و نيز به تحقيق و تاليف مقالات و كتاب‌هايي مي‌پرداخت كه براي ايران جديد و بسيار سودمند بود، در همين سال‌ها موزه جانورشناسي دانشكده كشاورزي كرج را پايه‌گذاري نمود. در واقع فعاليت و تلاش آن مرحوم در دو سمت و سو جريان داشت، از يك سو اداره كوچكي را در انستيتو پاستور تشكيل داد كه منجر به موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي امروزي شد و از طرف ديگر فعاليت‌هاي وي در دانشكده كشاورزي كرج، هسته اوليه گروه‌هاي گياه‌پزشكي دانشگاه‌هاي ايران را پديد آورد. بنگاه دفع آفات فوق الاشاره تحت نظر افشار و به كمك شاگردان آن مرحوم كه به تدريج از مدرسه عالي فلاحت فارغ التحصيل مي‌شدند روز به روز توسعه مي‌يافت به طوري كه در سال‌هاي 1313 و 1314 در شمال كشور اولين و شايد تنها مبارزه كاملا موفق بيولوژيك را با وارد كردن كشفدوزك Rodalia cardinalis با شپشك استراليايي انجام داد. اين بنگاه به تدريج آفات مهم كشور را جمع آوري و شناسايي نمود و تحقيقات روي آنها را آغاز كرد. در سال 1322 شادروان افشار «آزمايشگاه حشره شناسي و دفع آفات نباتي» كه رياست آن را شخصاً عهده‌دار بود بنا نهاد، اين آزمايشگاه زير نظر مستقيم وزير كشاورزي و در دو اطاق در محل وزارت كشاورزي آن زمان (محل فعلي فروشگاه شهر و روستا واقع در خيابان فردوسي تهران) فعاليت مي‌كرد.فهرست مطالب:عنوان صفحهفصل 1: توضيح درباره موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهمقدمه..................................................................................................................... 2تاريخچه موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي........................................... 4توضيح وظايف اساسي موسسه............................................................................ 12تشكيلات موسسه................................................................................................... 15بخش تحقيقات آ‍فت كش‌ها..................................................................................... 18بخش تحقيقات حشرات زيان آور به گياهان.......................................................... 20بخش تحقيقات علف‌هاي هرز و انگل‌هاي گلدار..................................................... 21بخش تحقيقات سن گندم........................................................................................ 23بخش تحقيقات بيماري‌هاي گياهان......................................................................... 24بخش تحقيقات رده‌بندي حشرات........................................................................... 27بخش تحقيقات جانور شناسي كشاورزي.............................................................. 29بخش تحقيقات نماتود شناسي گياهي..................................................................... 31بخش تحقيقات مبارزه بيولوژيك............................................................................ 32بخش تحقيقات ويروس شناسي و بيماري‌هاي ويروسي گياهي............................ 33بخش تحقيقات شناسايي رستني‌ها......................................................................... 34عنوان صفحهبخش تحقيقات بيولوژي مولكولي و بيوتكنولوژي.................................................. 35نيروي انساني........................................................................................................ 36طرح‌هاي تحقيقاتي.................................................................................................. 37انتشارات................................................................................................................ 38منابع فصل............................................................................................................. 41فصل 2: معرفي محل كارآموزيمعرفي محل كارآموزي......................................................................................... 43فصل 3: كلياتكليات...................................................................................................................... 47فصل 4: پرپاراسيون ميكروسكوپي حشرات و اتاله كردن حشراتاتاله كردن حشرات................................................................................................ 50تهيه پرپاراسيون از حشرات كوچك...................................................................... 53منبع اين فصل........................................................................................................ 58فصل 5: آزمايشات مربوط به مگس سفيدگلخانه‌اي و پروژه مربوط به آنمقدمه..................................................................................................................... 60مرفولوژي مراحل رشدي...................................................................................... 61دموگرافي و ديناميسم جمعيت............................................................................... 67عنوان صفحهپروژه مگس سفيدگلخانه‌اي................................................................................... 68مگس سفيد............................................................................................................. 72سم آندوسولفان و مبارزه شيميايي با مگس‌هاي سفيد گلخانه‌اي.......................... 79انواع آندوسولفان................................................................................................... 81عسلك پنبه............................................................................................................. 88كنه دو نقطه‌اي....................................................................................................... 93شپشك آرد آلود ساحلي........................................................................................ 95منابع اين فصل....................................................................................................... 97فصل6: پروژه سن گندم و تاثير روي كاهش سن‌زدگي در مزرعه آسيب‌ديده توسط اين آفتزيرراسته ناجور بالان........................................................................................... 99كليد شناسايي خانواده‌هاي مهم سن‌ها.................................................................. 100رده‌بندي‌ سن‌ها...................................................................................................... 106الف: زيرراسته سن‌هاي آبزي............................................................................... 106ب: زير راسته سن‌هاي خاكزي............................................................................. 107سن گندم................................................................................................................ 111پروژه سن گندم و تاثير سموم در كاهش سن زدگي روي مزرعه آسيب ديده.... 126عنوان صفحهمواد و روش‌ها...................................................................................................... 129نتايج....................................................................................................................... 131بحث....................................................................................................................... 133نتيجه اين آزمايشات.............................................................................................. 139منابع اين فصل....................................................................................................... 141فصل هفتم: پروژه مگس قهوه‌اي جاليز و جداول مربوط به آن بعد از تاثير سموم مربوطهمگس قهوه‌اي جاليز............................................................................................... 14324 SCTracer.................................................................................................... 149سم دلتامترین 5/2% EC........................................................................................ 161دپيتركس 80% SP................................................................................................. 161موسپيلان 4/20%................................................................................................... 162مگس خربزه.......................................................................................................... 173سرخرطومي هندوانه............................................................................................. 177منابع اين فصل....................................................................................................... 180
عنوان صفحهفصل هشتم: آزمايشات جهت بررسي اثرات سموم بر روي درصد جوانه‌زني بذور كلزاآزمايشاتي جهت بررسي اثرات سموم بر روي درصد جوانه‌زني بذور كلزا........ 182فصل نهم: UAV،GPS،GIS‌ و نقش آنها در حفظ نباتاتمقدمه..................................................................................................................... 192ابعاد كشاورزي دقيق............................................................................................ 194امكان بالقوه وجود آفات در كشت دقيق................................................................ 195PIPM‌ درون مزرعه............................................................................................. 196سيستم‌هاي حس كننده از راه دور UAV............................................................ 197تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به عكس‌هاي حاصله از دستگاه UAV............. 198PIPM‌در سطوح وسيع......................................................................................... 199اطلاعات منطقه‌اي................................................................................................... 200اطلاعات مربوط به مقياس محلي........................................................................... 200سيستم حمايت از تصميم....................................................................................... 201ذخيره و بازيافت GIS........................................................................................... 204به كارگيري GISو IPM‌حشرات......................................................................... 207IPMو تكنولوژي حشرات.................................................................................... 212عنوان صفحهمنابع اين فصل....................................................................................................... 214فصل دهم: منابعمنابع لاتین............................................................................................................. 216منابع فارسی.......................................................................................................... 217

منابع فارسي:
1-كتاب پنجاه و هشتمين سالگرد تأسيس موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي از سال 1322 تا 1380، انتشارات موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي.
2-نوري، نوشري، 84-1383. گزارش كارآموزي. گروه گياهپزشكي، دانشكده كشاورزي، دانشاه آزاد اسلامي واحد ورامين- پيشوا.
3-حجت، سيدحسين، 1375. حشرات (راهنمايي جمع‌آوري و شناسايي). انتشارات اميركبير.
4-جرلينگ، دن، سفيد بالك‌ها: بيواكولوژي، وضعيت آفتي و مديريت آنها. ترجه پرويز شيشه‌بر، 1381. انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز.
5-ميركريمي، اسدالله، و اسماعيلي، مرتضي، و آزمايش فرد، پروانه، 1374. حشره‌شناسي كشاورزي: حشرات، كنه‌ها، جوندگان و نرم‌تنان زيان‌آور و مبارزه با آنها. موسسه اتنشارات و چاپ دانشگاه تهران
6-بهداد، ابراهيم، 1381. حشره‌شناسي مقدماتي و آفات مهم گياهي ايران نشر يادبود.
7-مصلي‌نژاد، هادي، و نوروزيان، مريم، و محمدبيگي، احمد. فهرست آفات، بيماري‌هاي گياهي، علف‌هاي هرز مهم و سموم توصيه شده. وزارت جهاد كشاورزي و حفظ نباتات.
8-نوروزيان، مريم. فهرست سموم مجاز كشور. انتشارات سازمان حفظ نباتات.
9-شيخي، گرجان،‌عزيز، 1383. گزارش نهايي طرح ملي تحقيقاتي اثر شبه هورمون جواني (آدميرال) بر كنترل پوره‌هاي معمولي گندم. موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي، سازمان تحقيقات آموزش كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي.مطالب دیگر:
🔍دانلود تحقیق در موردعنوان لیپوپروتئین های پلاسما🔍دانلود تحقیق در موردعنوان پروژه بسته بندی روغن نباتی🔍دانلود تحقیق در موردعوامل شیمیایی و آنتی بیوتیک ها🔍دانلود تحقیق در موردعوامل موثر در سلامت🔍دانلود تحقیق در موردعکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسايل ثبت زلزله🔍دانلود تحقیق در موردفایروال در میکروتیک🔍دانلود تحقیق در موردفرایند های ساختاری شدن فعالیت بدنی در جامعه و راهکارهای مدیریتی🔍دانلود تحقیق در موردفرایند کنترل mobility🔍دانلود تحقیق در موردفرقه های انحرافی🔍دانلود تحقیق در موردفرقه‌هاي نوظهور🔍دانلود تحقیق در موردفرهنگ و تعریف فرهنگ🔍دانلود تحقیق در موردفرهنگ و تمدن ساسانیان🔍دانلود تحقیق در موردفسیل یا سنگواره(درس علوم پایه پنجم)🔍پاورپوینت مفهوم شهر اکولوژیک🔍پاورپوینت مفهوم طلاق🔍پاورپوینت مفهوم فایروال🔍پاورپوینت مفهوم فرآیند آنالیز فاکتورFactor Analysis🔍پاورپوینت مفهوم فرهنگ سازمانی 🔍پاورپوینت مفهوم فضای کسب و کار🔍پاورپوینت مفهوم کار تیمی در سازمان🔍سمینار آماده تحت عنوان بیوسنتز اسیدهای چرب غیر اشباع🔍وکتور فروشگاه🔍وکتور حلقه 🔍وکتور پرده سن🔍وکتور توپ