لینک مستقیم(دانلود پاورپوينت درخت AVL اسلاید 29)

دانلود پاورپوينت درخت AVL اسلاید 29|لینک مستقیم|اِل کِی|42087850|پاورپوینت درخت,پاورپوینت درخت AVL,دانلود پاورپوینت درخت AVL,پاورپوینت در مورد درخت AVL,دانلود در مورد پاورپوینت درخت AVL
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان دانلود پاورپوينت درخت AVL اسلاید 29 را مشاهده می نمایید.


مشخصات فایل
تعداد صفحات29حجم22/928 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx
توضیحات کامل
دانلود پاورپوينت درخت AVL اسلاید 29 جهت رشته مهندسی نرم افزار در قالب 29 اسلايد و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش


در درخت متعادل BST متوسط تعداد مقايسه پايينتر خواهد بود؟
براي اينكه درخت را متعادل نماييم:
بايد درخت را از نو بازسازي كنيم. صرف وقت
درخت را متوازن نگه داريم.


اگرT يك درخت دودويي غير تهي با زير درختان سمت چپ و راست TLوTRباشد، آنگاه Tيك درخت متعادل از نظر ارتفاع است اگر و فقط اگر
TL و TR از نظر ارتفاع متعادل بوده و
1<= |hL-hR| باشد كه در آن hL و hR به ترتيب ارتفاع TRو TL هستند.


چرخشها توسط نزديك ترين جد A يك گره ي درج شده مانند Y كه ضريب تعادل آن 2+ و 2- است ، مشخص مي گردد.
LL : گره ي جديد Y در زير درخت چپ مربوط به زير درخت چپ A درج مي شود.
LR:Y در زير درخت راست مربوط به زير درخت چپ A درج مي شود.
RR:Y در زير درخت راست مربوط به زير درخت راست A درج مي شود.
RL:Y در زير درخت چپ مربوط به زير درخت راست A درج مي شود.
LL و RR مانند LR و RL متقارن است .


فهرست مطالب
انواع مختلف درخت BST
درخت BST متعادل
تعريف بازگشتي درخت متعادل دودويي
ضريب تعادل
ضريب توازن در ساخت يك درخت BST
متوازن سازي-RR
ادامه مثال
متوازن سازي-LL
اضافه سازي و متوازن سازي-LR
مثال
اضافه سازي و متوازن سازي-RL
اضافه سازي و متوازن سازي-LR
انواع چرخش
نكات انواع چرخش
اضافه سازي و متوازن سازي-RR
اضافه سازي
نكات انواع چرخش
بررسی زمان الگوريتم


"

مطالب دیگر:
ترجمه مقاله میکروسکوپ فلورسانتمکانیسم مولکولی نشانه دهی جیبرلین در گیاهانترجمه مقاله جنبه های تکنیکی پروتئومیک کارکردی در گیاهانترجمه مقاله اصول اخلاقی حفاظت و نگهداریسیمنار درس شبکه اجتماعی عنوان:ساختار اجتماع گونه در شبکه های اجتماعی و زیستیترجمه مقاله ارزیابی تجزیه و تحلیل عملکرد مکانیزم بروز رسانی برای محتوای پویا در شبکه های نظیر به نظیرسمینار درس رزیابی :تاثیر ارتباطات شناختی بر کاربر اولیهترجمه مقاله تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون معیار های عملکردی و معیارهای آنالیز شبکه اجتماعیترجمه مقاله سیستم ردیابی وکاهش حملات عدم دسترسی توزیع شده مبتنی بر ارزیابی کارایی شبکهترجمه مقاله تكنولوژ‍ی جدید بسته بندی برای پرسازی محصولات نسوز(refractory)ترجمه مقاله احیای گونه های مختلف سیکلامن ((Cyclamen از طریق تکوین سوماتیک جنین ازکالوز ، کشت های تعلیق و پروتوپلاست هاترجمه مقاله گلسنگ ها، منبع احتمالی آنتی اکسیدان هاترجمه مقاله تأثیرگذاری بر ریشه ها و شاخه های سویا در طی سرد شدن تاریکی باعث میشود که ماهیت و میزان توقف فتوسنتز مشخص شودترجمه مقاله مطالعۀ کنترل شدۀ دابل بلایند یک کرم بی رنگ کنندۀ غیرهیدروکینن در درمان ملاسماترجمه مقاله یک مدل انتخاب-موتاسیون دو سطحی تکامل و گوناگونی فرهنگیترجمه مقاله درمان ویتیلیگو با ultraviolet B و ویتامین هاترجمه مقاله اثرات نوع سلول و محیط های کشت روی ترشح اینترلوكین-6 در واكنش به مواد محیطیترجمه مقاله تأثیر امواج الکترومغناطیسی بافرکانس بالا بر ارگانیسم های گیاهیترجمه مقاله تناسب اندام و ارتقای بهداشت روانیترجمه مقاله روش الگوریتمی عملی جهت تشخیص اختلالات شفت موترجمه مقاله تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخۀ نخودترجمه مقاله القای تفکیک در مریستم رأسی شاخه از طریق بیان بیش از حد و ناپایدار پروتئین مرتبط با رتینوبلاستوماترجمه مقاله آرایش ژنتیکیقسمت 2 : ترجمه مقاله تشخیص، مدیریت، پیش شناختقسمت 1 :ترجمه مقاله اپیدمیولوژی، پاتوژنسیس و معاینه بالینی