لینک مستقیم(پاورپوینت تحلیل یک ویلای مسکونی با توجه به تنظیم شرایط محیطی در 73 اسلاید قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با تصاویر کامپیوتری)

پاورپوینت تحلیل یک ویلای مسکونی با توجه به تنظیم شرایط محیطی در 73 اسلاید قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با تصاویر کامپیوتری|لینک مستقیم|اِل کِی|40278816|پاورپوینت تحلیل یک ویلای مسکونی با توجه به تنظیم شرایط محیطی در 73 اسلاید,پرسپكتیو خارجی حجم (ضلع شمالی و غربی),پرسپكتیو خارجی حجم (ضلع جنوبی و شرقی),نمای جنوبی,نمای غربی,نمای شرقی,نمای شمالی
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پاورپوینت تحلیل یک ویلای مسکونی با توجه به تنظیم شرایط محیطی در 73 اسلاید قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با تصاویر کامپیوتری را مشاهده می نمایید.

در این پروژهپاورپوینت تحلیل یك ویلای مسكونی با توجه به تنظیم شرایط محیطی در 73 اسلاید قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با تصاویر کامپیوتریطبق شرح زیر ارایه شده است:

1- پرسپكتیو خارجی حجم(ضلع شمالی و غربی)

2- پرسپكتیو خارجی حجم(ضلع جنوبی و شرقی)

3- نمای جنوبی

4- نمای غربی

5- نمای شرقی

6- نمای شمالی

7- مقطع به تعداد 6 مورد

8- سایه اندازی فضای داخلی

9- مشخصات احجام

10- All Visible Thermal Zones

11- میانگین دمای بادهای غالب هفتگی

12- بادهای غالب سالانه -میانگین رطوبت نسبی

13- نمودارهای میانگین سرعت باد

14- نمودارهای محدوده آسایش

15- نمودارهای محدوده آسایش در 21 ‍‍ژوئن (انقلاب تابستانی)

16- نمودارهای محدوده آسایش در 21 ‍دسامبر (انقلاب زمستانی)

17- دیاگرام مسیر حركت روزانه خورشید-پلان

18- دیاگرام مسیر حركت روزانه خورشید-نما

19- دیاگرام مسیر حركت سالانه خورشید-پلان

20- و تحلیل بسیاری از دیاگرام های دیگر .....................


مطالب دیگر:
📎ادبیات نظری و پیشینه تجربی اخلاق کار📎بررسی انواع اخلاق در سازمانها و عوامل موثر بر رعایت اخلاق کاری📎اخلاق کار در ایران و ضرورت پرداختن به آن📎بررسی ابعاد اخلاق کاری و اهمیت آن📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش فرهنگی 39 صفحه📎چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش فرهنگی📎ادبیات نظری و پیشینه تجربی هوش فرهنگی📎فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هوش فرهنگی📎تقویت هوش فرهنگی و ارائه مدل های مختلف برای آن📎ماهیت هوش و هوش فرهنگی و بررسی تعاریف اندیشمندان از آن📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض سازمانی 62 صفحه📎چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعارض سازمانی📎فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری تعارض سازمانی📎ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی📎چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی📎فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری رفتار شهروندی سازمانی 67 صفحه📎ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی📎رویکردهای اصلی رفتار شهروندی سازمانی و عوامل تاثیرگذار بر آن📎دیدگاه های صاحب نظران در مفهوم رفتار شهروندی سازمانی📎نتایج و اثرات فردی و سازمانی رفتار شهروندی سازمانی📎فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری خلاقیت سازمانی 64 صفحه📎ادبیات نظری و پیشینه تجربی خلاقیت سازمانی📎مولفه ها و مدل های فرآیند خلاقیت با تاکید بر خلاقیت در سازمان📎تبیین مفهوم خلاقیت سازمانی و بررسی عوامل و موانع آن در سازمان ها📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و مدل های آن 66 صفحه