لینک مستقیم(تحقیق آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت)

تحقیق آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت|لینک مستقیم|اِل کِی|39012101|تحقیق آيين دادرسي افتراقي ,تحقیق در مورد تعیین صلاحیت,تحقیق رشته حقوق,دانلود پایان نامه رشته حقوق, جرائم عليه امنيت,نحوه دادرسی,پروژه رشته حقوق,دانلود تحقیق درباره تعیین صلاحیت,پروژه آیین نامه دادرسی,دادرسی حقوقی,محدوديت مداخله وكيل
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان تحقیق آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت را مشاهده می نمایید.

چكيده:
تأمين نظم و امنيت عمومي و ايجاد ثبات دائمي در حاكميت سياسي، منفعت اولويت‌دار مهمي است كه دغدغه قانونگذاران را در دهه‌هاي اخير در راستاي گسترش تضمينات در تمامي مراحل دادرسي و نيز تأمين دادرسي عادلانه از ياد برده است. سياست كيفري ايران در قبال جرائم عليه امنيت و نيز سياست كيفري فرانسه در زمينه جرائم تروريستي و جرائم عليه منافع اساسي ملت داراي مشخصات و ويژگيهاي مهمي است كه مي‌توان آنها را با عنوان جلوه‌هاي دادرسي افتراقي بررسي كرد.
در اين نوشتار تلاش شده است كه با تكيه بر متون قانوني هر دو كشور، جلوه‌هاي خاص دادرسي ناظر بر جرائم عليه امنيت ترسيم شود. جلوه‌هاي ويژ‌ه‌اي كه مي‌تواند به تدريج زمينه‌هاي شكل‌گيري حقوق كيفري امنيت‌مدار را در قواعد دادرسي اين دو كشور به وجود آورد.


فهرست:
چكيده
مقدمه
1. دادگاه اختصاصي
1ـ1. تعيين صلاحيت بر مبناي نوع جرم
1-2. تعيين صلاحيت بر مبناي نوع مجازات
1-3. تعيين صلاحيت بر مبناي شخصيت متهمان
1-3-1. جرائم عليه امنيت ارتكاب‌يافته توسط نظاميان
1-3-2. جرائم عليه امنيت ارتكاب‌يافته توسط روحانيان
1-3-3. جرائم عليه امنيت ارتكاب‌يافته توسط اطفال
2. تحديد تضمينات دادرسي
2-1. افزايش مدت «تحت نظر»
2-2. محدوديت مداخله وكيل در تحقيقات مقدماتي
2-3. توسعه قلمرو «توقيف احتياطي»
2-4. دادرسي در غياب هيئت منصفه
يادداشتها
كتابنامه


مطالب دیگر:
🔥پاورپوینت متدولوژی ساخت سيستم های اطلاعاتی فصل چهار🔥پاورپوینت متدولوژی ساخت سیستم های اطلاعاتی فصل پنج🔥پاورپوینت متدولوژی ساخت سیستم های اطلاعاتی فصل شش🔥پاورپوینت متدولوژی ساخت سیستم های اطلاعاتی فصل هفت🔥پاورپوینت متدولوژی ساخت سيستم های اطلاعاتی فصل هشت🔥پاورپوینت متدولوژی ساخت سیستم هاي اطلاعاتی فصل نه 🔥پاورپوينت متدولوژی ساخت سیستم های اطلاعاتی فصل ده🔥پاورپوینت متدولوژی ساخت سیستم های اطلاعاتی فصل يازده🔥پاورپوینت متدولوژی ساخت سيستم های اطلاعاتی فصل دوازده🔥پاورپوینت متدولوژی ساخت سيستم های اطلاعاتی فصل سیزده🔥پاورپوینت متدولوژی ساخت سیستم های اطلاعاتی فصل چهارده🔥پاورپوینت متدولوژی ساخت سیستم های اطلاعاتی فصل پانزده🔥پاورپوینت اختلال نارساخوانی🔥پاورپوینت آشنائی با تکنیکهای خلاقیت🔥پاورپوینت کتاب و درس اصول مدیریت آموزشی🔥پاورپوینت کاربرد هوش هیجانی 🔥پاورپوینت خشم در كودكان🔥پاورپوینت بیماری ها و سندرم های ژنتیکی 🔥پاورپوینت اختلالات شخصيت 🔥پاورپوینت نرم افزار کامپیوتر از بخش دوم کتاب توربان🔥پاورپوینت کتاب و درس ساختمان داده🔥پاورپوینت کتاب و درس مدیریت و تئوری سازمان🔥پاورپوینت کتاب و درس حسابداري و حسابرسي دولتي🔥پاورپوینت وظایف و اهداف مدیریت منابع انسانی🔥پاورپوینت محاسبه حقوق و دستمزد