لینک مستقیم(مقاله ترجمه شده حسابرسي بر مبناي خطر Risk-Based Auditing)

مقاله ترجمه شده حسابرسي بر مبناي خطر Risk-Based Auditing|لینک مستقیم|اِل کِی|39006523|حسابداری,مقاله حسابداری,ترجمه مقاله حسابداری,مقاله حسابرسی,حسابرسی,مقاله Risk,Based Auditing,حسابرسی بر مبنای خطر,دانلود مقاله,سایت دانلود مقاله,آریافایل
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مقاله ترجمه شده حسابرسي بر مبناي خطر Risk-Based Auditing را مشاهده می نمایید.

مقاله ترجمه شده حسابرسي بر مبناي خطر Risk-Based Auditing:

The Limitations of the Traditional Approach
Now, let’s get specific about the business of construction. In a traditional audit, auditors typically make all of their audit decisions on the basis of materiality, which is a percentage (or a fraction of a percentage) of a contractor’s volume. The inter¬nal controls established by the contractor are not extensively evaluated for audit-efficiency purposes because the focus is on verifying the numbers presented in the financial state¬ments. In the end, the auditor verifies what the contractor already knows – the company made money on some jobs and lost some on others. Then, the contractor gets a bill and the process repeats itself again next year.


محدوديت هاي روش قديمي :
اكنون بيایید با هم موارد مخصوص مربوط به ساختار كار تجاري را بدست آوريم . در حسابرسي قديمي ، حسابرسان واقعاً تمام تصميمات حسابرسي شان را بر مبناي جنبه مادي اتخاذ مي كردند ، كه آن در صد (يا كسري از درصد ) كار پيمانكار مي باشد . كنترل هاي داخلي كه توسط پيمانكار صورت مي گرفت براي اهداف حسابرسي كه بيمار سودمند بودند به طور گسترده مورد ارزيابي قرار نمي گرفتند ، چون توجه فقط بر روي تغيير ارقام و اعدادي بود كه در صورت حساب هاي مالي گزارش مي شدند . و در پايان حسابرسي چيزي را كه قبلا پيمانكار مي دانست تغيير مي داد كه آن اين بود كه شركت بر روي بعضي شغل سرمايه گذاري كند و همچنين بعضي از شغل ها را رها كند . پس پيمانكار يك صورت حساب و جريان كاري بدست مي آورد كه خودش را دوباره سال بعد تكرار مي كرد .


مطالب دیگر:
📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان صحنه (واقع در استان کرمانشاه)📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ثلاث باباجانی (واقع در استان کرمانشاه)📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سر پل ذهاب (واقع در استان کرمانشاه)📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سنقر (واقع در استان کرمانشاه)📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان علی آباد(واقع در استان گلستان)📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آزادشهر (واقع در استان گلستان)📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر ترکمن (واقع در استان گلستان)📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر گز (واقع در استان گلستان)📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گنبد کاووس(واقع در استان گلستان)📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گرگان(واقع در استان گلستان)📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آق قلا (واقع در استان گلستان)📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کلاله (واقع در استان گلستان)📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرد کوی (واقع در استان گلستان)📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مینو دشت (واقع در استان گلستان)📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رامیان (واقع در استان گلستان)📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان املش (واقع در استان گیلان)📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آستانه اشرفیه (واقع در استان گیلان)📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آستارا (واقع در استان گیلان)📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر انزلی (واقع در استان گیلان)📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فومن (واقع در استان گیلان)📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لاهیجان (واقع در استان گیلان)📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لنگرود (واقع در استان گیلان)📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ماسال (واقع در استان گیلان)📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رشت (واقع در استان گیلان)📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رضوانشهر (واقع در استان گیلان)