لینک مستقیم(شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سربیشه (واقع در استان خراسان جنوبی))

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سربیشه (واقع در استان خراسان جنوبی)|لینک مستقیم|اِل کِی|34007960|نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سربیشه, استان خراسان جنوبی
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سربیشه (واقع در استان خراسان جنوبی) را مشاهده می نمایید.

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار


مطالب دیگر:
دانلود آشنایی با مزایا وتهیه ورمی کمپوست(PDF)مقاله اپیدمی چیست (۲۱صword)مقاله ارتباطات بین فرهنگ ها (۱۷صword)دانلود مقاله کامل آشنایی با دستگاه های سمپاش وچگونگی کالیبراسیون آن ها(PDF)بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و روند پیاده سازی حسابداری محیط زیست(تعداد صفحات:18)دانلود بیماریهای دستگاه تولیدمثل در گوسفند(پاورپوینت)طراحی و تدوین الگوی مناسب سیستم های اطلاعاتی برای چابکی سازمان(تعداد صفحات :11)قانون جذب55- تحلیل پایداریتونلهای انحراف آب سد مشمپا زنجان با روش المان های مجزا56-بررسی انواع فروچاله های توده گچساران عنبل و روش انسداد و تحكیم آنها57-مقایسه روشهای كف برداری تونلهای آبرسان سد و نیروگاه برق آبی گتوند علیا58- طراحی الگوی آتشكاری تونل دسترسی به نیروگاه سد خرسان 3 با استفادها ز چالهای برش موازی و مقایسه با مدل زاویه ای59-سدهای بتن غلطکی جهان روشنگر تجربه آنها در ایران60-کاربرد روش المانهای مرزی در تحلیل دینامیکی سدهای بتنی قوسیبانکـداری الکتـرونیکی61-شناسایی خصوصیات دینامیکی سدهای بتنی62- بهینه سازی شكل سدهای بتنی وزنی به روش FSO63- نشت متغیر از زیر سدها تحت آبگیری متناوبآنالیز ارتعاش تیغه خاک ورز سیکلوتیلر به روش اجزای محدود64- رویكرد سیستمی بهینه سازی حجم كنترل سیلاب در سدهای مخزنی چند منظوره65- استفاده از خاك چسبنده مسلح به عنوان پوسته سدهای خاكی66- شکست سد و پهنه بندی سیلاب ناشی از آن با استفاده از نرم افزار67-بررسی پدیده واكنش قلیایی سنگدانه ها در بتن سه سد كشور68-بررسی نفوذپذیری سرباره كوره بلند آهن گدازی بر مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن های حجیم سدهای بتن غلتكی (RCC)69- ناحیه بندی و انتخاب مصالح برای پوسته سدهای خاكی و سنگریز