لینک مستقیم(شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان علی آباد(واقع در استان گلستان))

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان علی آباد(واقع در استان گلستان)|لینک مستقیم|اِل کِی|34007639|نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان علی آباد, استان گلستان
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان علی آباد(واقع در استان گلستان) را مشاهده می نمایید.

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار


مطالب دیگر:
موزه موسیقی تهراننمونه موردی بیمارستان های خارجی و داخلینهضت هنر نوطراحی مجموعه نمایشی، آموزشی تئاترپاورپوینت استقرار ماشین آلاتپاورپوینت جریان مواد و طراحی آنپاورپوینت برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)پاورپوینت ثبات محل و تکنولوژی گروهیپاورپوینت با موضوع بررسی تعلیم و تربیت در دوره قاجاریهپاورپوینت تمرین پلایومتریکپاورپوینت سیاست ها و استراتژی های تولید در بازاریابی بین المللسیستم های فازی در اقتصاد مهندسیسیستم های NC و CNCایمنی و بهداشت محیط کارجزوه مدار منطقیجزوه پایگاه دادهجزوه سیگنال سیستمجزوه سیستم عاملجزوه برنامه ریزی حمل و نقلجزوه برنامه سازی پیشرفتهجزوه اقتصاد کلانجزوه اقتصاد خردجزوه احتمالجزوه فاکتور های انسانی و ارگونومیجزوه خوردگی