لینک مستقیم(پیشینه و مبانی نظری حسابرسي نوين در ايران ، حسابرسي داخلي و كنترلـهاي داخلي)

پیشینه و مبانی نظری حسابرسي نوين در ايران ، حسابرسي داخلي و كنترلـهاي داخلي|لینک مستقیم|اِل کِی|32036420|پیشینه و مبانی نظری حسابرسي نوين در ايران ، حسابرسي داخلي و كنترلـهاي داخلي
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پیشینه و مبانی نظری حسابرسي نوين در ايران ، حسابرسي داخلي و كنترلـهاي داخلي را مشاهده می نمایید. مبانی نظری وپیشینه تحقیق حسابرسي نوين در ايران ، حسابرسي داخلي و كنترلـهاي داخلي فصل دوم : مروری بر ادبيات تحقيق 1 - 2 بخش يكم : كليات 13 1 - 1 - 2 مقدمه 13 2 - 1 - 2 پيشينه تاريخي حسابرسي 13 3 - 1 - 2 حسابرسي نوين در ايران 16 4 - 1 - 2 سوابق تحقیق 18 5 - 1 - 2حسابرسي چيست ؟ 19 6 - 1 - 2 ضرورت اجراي حسابرسي 20 7 - 1 - 2 انواع حسابرسي 22 1 - 7 - 1 - 2حسابرسي صورتهاي مالي 22 2 - 7 - 1 - 2حسابرسي رعايت 22 3 - 7 - 1 - 2حسابرسي عملياتي 22 4 - 7 - 1 - 2حسابرسي جامع 23 8 - 1 - 2 انواع حسابرسان 23 1 - 8 - 1 - 2حسابرسان مستقل 23 2 - 8 - 1 - 2حسابرسان داخلي 24 3 - 8 - 1 - 2حسابرسان دولتي 24 9 - 1 - 2 وجوه تمايز حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل 25 10 - 1 - 2 فرآيند حسابرسي 26 2 - 2 بخش دوم : حسابرسي داخلي 28 1 - 2 - 2 پيدايش وتكامل حسابرسي داخلي 28 2 - 2 - 2 كنترل 29 3 - 2 - 2 حسابرسي داخلي 31 4 - 2 - 2 مديريت 31 5 - 2 - 2 سيستم‌ كنترل مديريت و فعاليت‌هاي حسابرسي داخلي 32 6 - 2 - 2 حسابرسي داخلي سنتي 33 7 - 2 - 2 حسابرسي داخلي مدرن 33 8 - 2 - 2 حسابرسي داخلي نئومدرن 33 9 - 2 - 2 ويژگي‌هاي حسابرسي داخلي 37 10 - 2 - 2 وظايف حسابرس داخلي 38 11 - 2 - 2 موقعيت سازماني حسابرسي داخلي 40 12 - 2 - 2 حسابرسي دخلي پويا – پشتيباني و حامي مديريت 43 13 - 2 - 2 رهنمودهايي براي حسابرسان داخلي 43 14 - 2 - 2 روابط حسابرسي داخلي 46 1 - 14 - 2 - 2 روابط سازماني حسابرسي داخلي 47 2 - 14 - 2 - 2 رابطه بين حسابرسان داخلي و مستقل 47 3 - 14 - 2 - 2 زمان‌بندي برقراري ارتباط و هماهنگي با واحد حسابرسي داخلي 48 4 - 14 - 2 - 2 برآورد نياز به حسابرسي داخلي 49 15 - 2 - 2 طرحهاي حسابرسي 49 16 - 2 - 2 فرايند اجراي حسابرسي داخلي 51 17 - 2 - 2 چارچوب حسابرسي داخلي اثر بخش 52 3 - 2 بخش سوم : كنترلـهاي داخلي

مطالب دیگر:
دانلود تحقیق درباره بررسي خصوصيات شيميايي خاكهاي مناطق جنگي اطراف خرمشهر دانلود تحقیق درباره بررسي مفهوم رهبري در جامعه در آثار رومي با تاكيد بر مثنوي معنوي دانلود تحقیق درباره بررسي نحوه بيمه باغات دانلود تحقیق درباره بروشور -مکمل های غذایی کودک دانلود تحقیق درباره بسته بندی دانلود تحقیق درباره بوته ميري جاليز دانلود تحقیق درباه به سوي نسل بعدي جمعيت و الگوهاي برنامه ريزي آموزشي دانلود تحقیق درباره به کار گیری لوازم وسایل آبیاری بهینه دانلود تحقیق درباره بهداشت دام دانلود تحقیق درباره پارتنو کارپی در گوجه فرنگی شق القمر معجزهدانلود تحقیق درباره پاسخ‌هاي القائي دفاع گياهان در برابر جويدن حشرات دانلود تحقیق درباره پراكندگي هيدروديناميك درتل ماسه اشباع نشده دانلود تحقیق درباره پرورش ملکه زنبور عسل دانلود تحقیق درباره پروژه درس ديمكاري - سيستم‌هاي كشاورزي غرب دانلود پروژه مالی حسابداری کالادرشرکت گاز دانلود پروژه مالی شرکت کنسرو کرج شوبران دانلود پروژه مالی درصنایع غذائی دانلود پروژه مالی شرکت مخابرات خراسان رضوی دانلود پروژه مالی شركت باربري وحيدبار دانلود پروژه مالی ایران خودرو دانلود پروژه مالی شركت اشي مشي دانلود پروژه مالی شركت تحقيقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثناراي (سهامي خاص) دانلود پروژه مالي در صنعت برق (به صورت فرضي) دانلود تحقیق درباره پسته