لینک مستقیم(زراعت و اصلاح نباتات، طبقه بندی گیاهان زراعی و جنبه های فیزیولوژیکی غلات و بررسی حشرات و)

زراعت و اصلاح نباتات، طبقه بندی گیاهان زراعی و جنبه های فیزیولوژیکی غلات و بررسی حشرات و|لینک مستقیم|اِل کِی|30020623|زراعت و اصلاح نباتات, طبقه بندی گیاهان زراعی و جنبه های فیزیولوژیکی غلات و بررسی حشرات و اهمیت آنها
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان زراعت و اصلاح نباتات، طبقه بندی گیاهان زراعی و جنبه های فیزیولوژیکی غلات و بررسی حشرات و را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 111

مقدمهگروه بندي گياهان زراعي:طبقه بندي علمي گياهانگروه بندي گياهان زراعي بر اساس هدف توليد و مورد مصرف:گروه بندي بر اساس مورد مصرف خاص:گروه بندي بر اساس عكس العمل به طول روز:گروه بندي بر اساس طول دوره ي رشد:گروه بندي بر اساس حرارت مطلوب رشد:گروه بندي بر اساس طول عمر:گروه بندي بر اساس عمليات زراعي:زراعت عمومي (GENERAL FARMING)مقدمه:(طبقه بندي گياهان زراعي CROPS )الف) طبقه بندي بر اساس هدف توليد :1- غلات CEREALS2-حبوبات LEGUMES3-گياهان علوفه أي FODELER CROPS4-گيا هان ريشه أي ROOTY OR RADICAL CROPS5-گيا هان فيبري يا ليفي FIBEROUS CROPS6-گياهان غده أي GLANDIFORM /CROPS7-گياهان داروي: MEDICINAL /C8-گياهان قندي SUGAR/C9-گياهان تدخيني SMOKING10- گياهان روغني OIL CROPSب-طبقه بندي بر اساس هدف خاص :1-گياهان پوششي COVER CROPS2-گياهان مكمل COMPLEMENTALY/C3-گياهان سيلويي SILAGE /C5- گياهان همراه CYNERGIC /C6- نباتات غله اي TRAPPING /Cجنبه های فیزیولوژیکی غلات :فرایند فتوسنتز :کارایی فتو سنتز :فتوسنتز و عملکرد غلات :اختلاف در کارایی فتوسنتز :نمو گیاه و فتو سنتز :روابط مخزن – منبع :برنجمقدمهتوصیف کلی برنج :سازگاری :آب و هوا :خاک :برنج غرقابی :برنج شناور :برنج آپلند ( کوهی ):تیپ های برنج : 2بیوتیپ های برنج :خصوصیات خاک برنج های غرقابی و شناور :اثرات غرقابی برروی خاک ها :عوامل موثر بر استفاده از کودهای ازته به شرح زیر است :1 – تغییرات فیزیکی :2 – تغییرات میکروبی :3-تغییرات شیمیایی :کود های بیولوژیکی :تولید به روش راتون در برنج ( راتون کراپینگ ) :نکات قابل توجه در عملیات برنج :مقایسه سیستم های کشت برنج :آبکشت يا هايدروپونيک(مقاله اي از کار عملي کشت هيدروپونيک در کانکس)مقدمه :هدفها و امکانات گوناگون کاربرد آبکشت (مزايا):معايب آبکشت:احتياجات غذايي گياه:مواد و روشها:بحث و نتيجه گيري:پيشنهادات و انتقادات:بخش سوم: حشرات و اهمیت آنهافصل اول:کلیاتبعضی از علل پایداری حشراتمعایب حشرات :اول – حشرات باعث تخریب و خسارت انواع و اقسام گیاهان میگردند.دوم- حشرات موجب آزار و ناراحتی انسان و نیز ایجاد خسارت روی جانوران اهلی و وحشی به شرح زیر می گردندمحاسن حشراتفصل دوم: مورفولوژی ، تشریح و فیزیولوژیاول - ساختمان خارجی بدن حشرات Morphology:الف – جلد و مشتقات آن :ب – ماهیچه ها :پ – ساختمان سر و ضمائم آن :پیوستهای سر:قطعات دهان :تیپ زننده (مکنده زننده) Piercing – Suckingتیپ مکنده Siphoningتیپ لیسنده Spongingتیپ مخطط Chewing – Lappingت – قفسه سینه ( ( Thorax و ضمائم آن :ضمائم قفس سینه1- پاها (Legs):2- بال ها (Wings) :ث- شکم : ( Abdomen)پیوستهای شکم:دوم: تشریح و فیزیولوژی:الف – دستگاه گوارش Digestive systemب- دستگاه دفع حشرات :پ – دستگاه تنفس:Respiratory system1- مکانیسم تنفس در حشرات :2- متابولیسم تنفس :ت – دستگاه گردش خون Circulatory system:1- مکانیسم گردش خون:2- ترکیبات خون:ث – دستگاه تولید مثل Reproductive system :1- دستگاه تناسلی نر2- دستگاه تناسلی مادهح – دستگاه عصبی Nervous system:ج – اعضاء حسی در حشرات :1- حس بینائی2- حس شنوایی3- حس لامسه4- حس چشائی5- حس بویاییآنتوژنی و بیولوژی :الف – نشو و نمای جنینی :ب- نشو و نمای بعد از دوره جنینی :1- تغییر جلد و مکانیسم آن :2- مکانیسم دگردیسی Metamorphosis :تقسیم حشرات با توجه به مراحل رشدی بعد از نشو و نمای جنینیالف – حشرات با استحاله ناقص یا تدریجی Heterometabola :ب- حشرات با استحاله کامل Holometabola :مراحل نشو و نمای فردی در حشرات Ontogeny :اول) تخم:دوم) لارو Larveاشکال لاروی :سوم) شفیره : ( pupa)چهارم) حشره کامل Adult:تولید مثل Reproduction :روش های تولید مثل1- پدوژنز paedogenesis2- نئوتنی Neoteny3- چند جنینی Polyembryonyمنابع

مقدمهزراعت و اصلاح نباتات نام یکی از رشته‌های آموزشی کشاورزی در دانشگاه‌های ایران است.این رشته را می‌توان به عنوان گرایش در مقطع کارشناسی انتخاب نمود. مباحث این رشته در دوران کارشناسی ارشد تخصصی است.شامل زیر گروه‌های زراعت ،اصلاح نباتات وبیوتکنولوژی میشود.در دوره دکتری زراعت می توان اکولوژِی گیاهی ویا فیزیولوژِی را پیگیری کردگياهان زراعي بسيار متنوع بوده ،به صورت هاي مختلفي مصرف گشته و در عمليات زراعي نيز تفاوت هاي زيادي با يكديگر دارند. با اين حال ،كياهان زراعي مختلف داراي وجوه اشتراك زيادي مي باشند. به طور كلي گياهان زراعي را مي توان به صورت هاي مختلفي از جمله بر اساس خصوصيات گياهشناسي و تكاملي ، هدف توليد و مورد مصرف ، طول عمر گياه ، نيازهاي محيطي و شرايط مطلوب رشد، عمليات زراعي و غيره گروه بندي نمود. محصولات زراعي به دليل دارا بودن خصوصيات مختلف و چند هدفي بودن توليد ممكن است در دو يا چند گروه مختلف قرار گيرند.گروه بندي گياهان زراعي:طبقه بندي علمي گياهاننام گياهان مختلف از يك مكان به مكان ديگر متفاوت بوده و يا گاهي گياهان كاملا متفاوتي به يك اسم ناميده مي شوند. مثلا انواع گندم باي افراد غير متخصص مفهوم گندم را دارد، اما گندم معمولي كه براي تهيه نان استفاده مي شود از گندم دوروم كه براي تهيه ماكاروني مصرف مي شود تفاوت هاي ژنتيكي و همچنين مصرفي زادي دارد. توليد نان خوب از گندم دوروم و توليد ماكاروني خوب از گندم نان امكان پذير نيست. براي آن كه افراد متخصص يكديگر را درك نمايند و دقيقا بدانند در باره ي چه گياها صحبت مي كنند، گياهان را به روشي موسوم به سيستم طبقه بندي علمي نامگذاري كرده اند.اين روش كه دقيقترين روش ها است توسط لينه(Carolous Linnaeus) بنيان گذاري شده است و به همين نام هم معروف مي باشد.در اين روش موجودات را بر اساس خصوصيات ريخت شناسي ، تكاملي و ژنتيكي در هفت طبقه قرار مي دهند. ترتيب طبقات عبارتند از :1- سلسله(Kingdom)2- بخش(Division)3- رده يا طبقه(Class)4- راسته(Order)5- تيره يا خانواده(Family)6- جنس(Genus)7- گونه(Species)گياهان زراعي به رده ي نهاندانگان تعلق دارند. هر گونه ي گياهي مجموعه اي از گياهان را در بر مي گيرد كه از نظر خصوصيات ظاهري شباهت هاي زيادي با يكديگر داشته و بتوانند به سهولت و بدون اتخاذ تكنيك هاي خاص مانند انتقال جنين و غيره با يكديگر لقاح يافته و توليد بذر نمايندع به طوري كه بذر حاصل بتواند سبز ليد مثل مجدد انجام پذير باشد. مجموعه اي از گونه هاي كه در بعضي خصوصيات مشنرك هستند يك جنس گياهي را تشكيل مي دهند.در طبقه بندي علمي ، هر گياه را با اسم گونه و جنس آن مشخص مي سازند.به همين جهت اين سيستم نامگذاري را دو اسمي نيز گويند. مثلا نام علمي گندم نان Triticum aestivum مي باشد. Triticum مشخص جنس و aestivum مشخص گونه گندم نان است.

مطالب دیگر:
📗دانلود طرح توجیهی: تولید کفش چرمی📗دانلود طرح توجیهی: تولید انواع جوراب📗دانلود طرح توجیهی: تولید ژئوتکستایل سوزنی (بی بافت)📗دانلود طرح توجیهی: تولید فتیله نفت سوز📗دانلود طرح توجیهی: تولید دستمال شستشو📗دانلود طرح توجیهی: تولید دستکش پنبه ای📗دانلود طرح توجیهی: تولید چرم مصنوعی با روش تر و خشک📗بررسی تاریخچه پيدايش بانكداري و تاريخچه و سيستم بانك ملي ايران 83 صفحه فایل ورد📗بررسی پيدايش و طبقه بندي جنگل و ارزش هاي زيست محيطي و اقتصادی جنگل 49 صفحه فایل ور📗نقش کلیه در بدن و عملکرد و بیماریهای کلیوی 12 صفحه فایل ورد word📗فیزیولوژی پانکرانس و انواع بیماری دیابت و علایم آن 44 صفحه فایل ورد word📗تاریخچه و بررسی دلايل ظهور سيستمهاي Application Server و مزایای آنها 32 صفحه فایل و📗آموزش انواع دريبل کردن در بسکتبال همراه با تصاویر 15 صفحه فایل ورد word📗سيستم هاي مديريت محتوي و معرفي و تجزيه و تحليل يك نمونه cms به نام postnuke – شامل 72 صفحه ف📗بررسی تاریخچه انقلاب چين و وقایع مهم آن 33 صفحه فایل ورد word📗بررسی ارتباط ميان اقتصاد و انرژی هسته ای 12 صفحه فایل ورد word📗بررسی ارزش هاي اقتصادي و زيست محيطي جنگل 23 صفحه فایل ورد word📗بررسی انواع اختلالات شخصیتی و ويژگي هاي توصيفي افراد مبتلا به اختلال 25 صفحه فایل📗بررسی اضطراب در کودکان و نوجوانان و عوامل موثر بر آن 83 صفحه فایل ورد wor📗بررسی تاريخچه فرش در ايران 23 صفحه فایل ورد word📗بررسی تاريخچه تفنگهاي تك تيرانداز 15 صفحه فایل ورد word📗بررسی چگونگی و نحوه كار برنامه هاي كاربردي وب 64 صفحه فایل ورد word📗بررسی تقسیم بندی و کاربرد و عملکرد سیستم های تشخیص گفتار 20 صفحه فایل ورد📗اينترنت و وب جهاني و پيمايشگر وب و پيكربندي پيمايشگر 17 صفحه فایل ورد wo📗بررسی انواع مدلهاي حاشيه بازاريابي و بازاریابی زیره و زرشک 52 صفحه فایل ورد