لینک مستقیم(بررسی ویژگی های انواع پلوئید ها و کاربرد آنها در اصلاح نباتات)

بررسی ویژگی های انواع پلوئید ها و کاربرد آنها در اصلاح نباتات|لینک مستقیم|اِل کِی|30015165|بررسی ویژگی های انواع پلوئید ها و کاربرد آنها در اصلاح نباتات
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسی ویژگی های انواع پلوئید ها و کاربرد آنها در اصلاح نباتات را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 23فهرست مطالبمقدمه 1تعريف پلي پلوئيدي: 4تقسيم بندي پلي پلوئيد: 4تعريف يوپلوئيدي و انواع آن: 4تعريف اتوپلوئيدي و منشا توليد آن: 4اتوپلوئيدي و كاربرد آن در اصلاح نباتات: 5خصوصيات مورفولوژيكي اتوپلي پلوئيد: 8رفتار سيتوژنتيكي اتوپلوئيد ها: 8آلوپلوئيدي و نحوه توليد آن: 11آلوپلوئيدي و اصلاح نباتات: 12رفتار سيتوژنتيكي آلوپلوئيدها: 13آنيوپلوئيدي و انواع آن: 15منشا آنيوپلوئيدي: 15كاربرد آنيوپلوئيد ها در اصلاج نباتات: 17پلي پلوئيد ها در گياهان زراعي: 22منابع 24مقدمهتعداد كرموزوم ها به طور خود به خود و تصادفي تغيير مي‌نمايد و اين فرآيند از زمان شروع حيات در اين سياره تداوم داشته است. در واقع تغيير در تعداد كروموزوم به عنوان ابزاري در مدل سازي ژنوم ها در طي تكامل مفيد بوده است. مثال هائي از اينگونه تغييرات را مي‌توان در بين محصولاتي كه غذاي روزمره از آنها تهيه مي‌شود. زيرا بسياري از گياهان و بعضي از جانوران كه غذايي انسان را تشكيل مي‌دهند از طريق تغييرات خود به خودي تعداد كروموزوم ها در طي تكامل آن گونه ها پديد آمده اند. امروزه به نژادگران از دست ورزي تعداد كروموزوم ها بهبود زادآوري يا برخي ديگر از خصوصيات مطلوب موجوداتي سود مي‌برند تغيير در تعداد كروموزومي به دو نوع سلول يا فرد توليد مي‌كند:آنهائي كه دسته هاي سماتيكشان مضرب صحيحي از تعداد هاپلوئيد پايه يعني ويژگي گونه مي‌باشد كه به آن يوپلوئيد مي‌گويند.آنهائي كه دسته هاي سماتيكشان مضرب نامرتبي از تعداد پايه است به نام آنيوپلوئيدي گويند.

تعريف پلي پلوئيدي:گونه هائي كه داراي بيش از دو سري كروموزوم اصلي و اساسي داشته باشد.تقسيم بندي پلي پلوئيد:يوپلوئيدي Euploidyآنيوپلوئيدي Aneaploidyتعريف يوپلوئيدي و انواع آن:تغييرات در كل سري كروموزومهاي اصلي را اصطلاحا يوپلوئيدي گويند.اتوپلوئيدي Autopolyploidآلوپلوئيدي Allopplypioidتعريف اتوپلوئيدي و منشا توليد آن:در اتوپلي پلوئيدي هر كدام از سريهاي كروموزومي يكسان تلقي مي‌شوند و به عبارت ديگر از سري كروموزومهاي اصلي و اساسي سه دزيا حتي بيشتر وجود دارد. در اين نوع پلي پليوئيدي چنانچه تعداد آن زوج باشد، اصطلاحا آنها را پلي پلوئيد متعادل و در صورتي كه فرد باشد، آنها را پلويئدهاي نامتعادل مي‌نامند.اتوپلي پلوئيد از دو برابر شدن مستقيم تركيب كروموزومي ناشي مي‌گردد كه اين دو برابر شدن مي‌تواند از طريق بكار گيري مواد شيميايي نظير كلشي سين صورتي گيرد و يا انيكه بطور طبيعي صورت گيرد. كه معمولا در طبيعت حالت نادري دارد. اين مواد از تشكيل اسپنيولها جلوگيري نموده، لذا تقسيم سلول كامل نمي گردد و بعد از مدت زماني كه سپري گرديد سلولها فعاليت طبيعي شان را مجددا از سر گرفته ولي در اين وضعيت از تعدا كروموزوم دو برابر شده اي برخوردار مي‌باشند.اتوپلوئيدي و كاربرد آن در اصلاح نباتات:موفقيت اتوپلوئيدها در گياهان ميوه اي چشم گير مي‌باشد. يكي از مهمترين واريته هاي موز تريپلوئيد بوده نقاط كوچك سياه رنگ در موزه هاي تجاري دانه هاي بي ثمر هستند كه به طور كامل رشد نكرده اند. يك موز ديپلوئيدي كوچك تر است و حاوي دانه هاي بسيار بزرگتر و سخت تر تقريبا هم اندازه هاي قهوه مي‌باشد. موز تريپلوئيد كه هر مجموعه كروموزومي آن متشكل از 11 كروموزوم 33=*3 است احتمال ميوزي كه در ‌آن همه يوني والا تنها به يك قطب بروند برابر يا برابر با است. بنابراين موزها تقريبا بطور كامل عقيم مي‌باشند.مطالب دیگر:
📚دانلود پاورپوینت تعیین جهت قبله ووقت نماز📚دانلود پاورپوینت تعريف و علل سالمندي📚دانلود پاورپوینت تصفيه پيشرفته فاضلاب (حذف فسفر)📚دانلود پاورپوینت تربيت و ضرورت تربيت📚دانلود پاورپوینت تاریخ ایران و جهان باستان📚دانلود پاورپوینت بومی سازی و استقرار مدل تعالي منابع انساني در دفتر مرکزی شرکت ملي صنايع پتروشيمي📚پاورپوینت برنامه های راهبردی مدیریت منابع آب وزارت نيرو در زمينه مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب📚دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک شرکت سینره📚دانلود پاورپوینت بررسي مقايسه اي الگوهاي مقابله با استرس در معتادان خود معرف به مركز آموزشي درماني فارابي با افراد سالم📚دانلود پاورپوینت بدهی های بلندمدت📚دانلود پاورپوینت بازشناسي گفتار📚دانلود پاورپوینت آيين‌نامه‌ حفاظت‌ حمل‌ و نقل‌، ذخيره‌ سازي‌ و توزيع‌ گاز مايع‌📚دانلود پاورپوینت آيين‌نامه ‌و مقررات‌ حفاظت‌ در ريخته‌گري‌، آهنگري و جوشكاري‌📚دانلود پاورپوینت آناليز روغن📚دانلود پاورپوینت آناتومی بینی📚دانلود پاورپوینت آموزش به بیمار📚دانلود پاورپوینت آشنایی با هرس📚دانلود پاورپوینت آشنایی با وظایف و عملکرد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران📚دانلود پاورپوینت آشنايي با نظام سلامت📚دانلود پاورپوینت آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی📚دانلود پاورپوینت آشنايي با انواع مواد📚بیمارستان شماره 1📚دانلود کتاب Covet جلد اول مجموعه Fallen Angels اثر J. R. Ward📚دانلود کتاب Crave جلد دوم مجموعه Fallen Angels اثر J. R. Ward📚دانلود کتاب Envy جلد سوم مجموعه Fallen Angels اثر J. R. Ward