لینک مستقیم(بررسی اختلالات شخصيتي معتادان 28 اسلاید پاورپ)

بررسی اختلالات شخصيتي معتادان 28 اسلاید پاورپ|لینک مستقیم|اِل کِی|30013367|بررسی اختلالات شخصيتي معتادان 28 اسلاید پاورپ
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسی اختلالات شخصيتي معتادان 28 اسلاید پاورپ را مشاهده می نمایید.اعتياد به مواد و داروها به عنوان يك آسيب اجتماعي در مبحث آسيب شناسي اجتماعي و يك اختلال رواني در چارچوب طبقه بندي هاي روانپزشكي يكي از بزرگترين معضلات جوامع بشري است كه در بسياري از كشورها، قشر مولد و جوان را مورد هدف قرار داده است و از اين طريق مضرات اجتماعي، اقتصادي و فردي بسياري را به بار آورده است.

بررسي زمينه و علل موثر در پيدايش يك پديده، سنگ بنا و نقطه شروع اقدامات بعدي است، بويژه هنگامي كه اين عوامل در سه بعد شناختي ، رفتاري و احساسي (نگرشي) در بروز پديده دخالت داشته باشد.وابستگي به مواد يا اعتياد نيز پديده اي پيچيده است كه با عوامل گوناگون اجتماعي، روانشناختي و فيزيولوژيك

درهم مي آميزد و ناديده انگاشتن هر يك از عوامل به منزله بي توجهي به يك مشكل بزرگ محسوب مي گردد.از اين رو براي ريشه يابي علل وابستگي به مواد در افراد هر جامعه بايد شناخت دقيقي از عوامل رواني، تربيتي ، فرهنگي و اقتصادي آن جامعه كسب گردد. جهاني شدن مشاركتشخصيت به عنوان عاملي تعيين كننده، كه تمامي رفتارهاي انسان را در عرصه زندگي شخصي و اجتماعي تحت تاثير قرار مي دهد، مي تواند (گاهي در اثر صفات و ويژگي هاي ناسازگارانه) فرد و اطرافيان وي را با مشكل جدي مواجه مي كند.

رويكردهاي مختلفي به بررسي رابطه بين شخصيت و اعتياد پرداخته اند كه هر كدام بُعدي از ابعاد مساله را مورد نظر قرار داده اند. از اين جمله مي توان به نظريه سرشتي امبروزو، روان تحليل گري فرويد و محيط گرايي اشاره نمود. اين رابطه را مي توان با ديدگاه هاي جديد شخصيت نيز بررسي نمود. رويكرد صافت يكي از ديدگاه هاي مطرح در حوزه شخصيت است كه در سالهاي اخير به طور جامع با مدل پنج عاملي شخصيت ارائه شده است.مطالب دیگر:
پروپوزال ارزیابی رابطه تیپ های شخصیتی و سبکهای مدیریتیپرسشنامه ارزیابی رابطه تیپ های شخصیتی و سبکهای مدیریتیپاپورپوینت ارزیابی رابطه تیپ های شخصیتی و سبکهای مدیریتیپروپوزال بررسی مولفه های کلیدی ارزیابی عملکرد مدیریت اعضا هیات علمی دانشگاهمبانی نظری بررسی مولفه های کلیدی ارزیابی عملکرد مدیریت اعضا هیات علمی دانشگاهپرسشنامه بررسی مولفه های کلیدی ارزیابی عملکرد مدیریت اعضا هیات علمی دانشگاهارایه یک چهارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد دانشگاهشناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیپروپوزال ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاهمبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاهتدوین الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاهمبانی نظری ارائه مدل ارزیابی عملکرد با روش تحلیل پوششی داده های فازیپروپوزال ارائه مدل ارزیابی عملکرد با روش تحلیل پوششی داده های فازیپروپوزال طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل ترکیبی DEA و EFQMمبانی نظری طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل ترکیبی DEA و EFQMطراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل ترکیبی DEA و EFQMپروپوزال ارائه روشی نوین و تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد سازمانیمبانی نظری ارائه روشی نوین و تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد سازمانیپروپوزال بررسی عوامل موثر بر ارزیابی مالی شرکت هامبانی نظری بررسی عوامل موثر بر ارزیابی مالی شرکت هاپروپوزال عوامل موثر بر زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد آنهامبانی نظری عوامل موثر بر زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد آنهاعوامل موثر بر زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد آنهاجزوه تنظیم شرایط محیطی خانم دکتر قیابکلوجزوه نظام های اداری تطبیقی پیشرفته ( اسلامی ، ایرانی و غربی )