لینک مستقیم(پاورپوینت قابل ویرایش آموزش ادبیات فارسی نهم درس شانزدهم (آرزو) همراه با صوت متن در 14 اسلاید)

پاورپوینت قابل ویرایش آموزش ادبیات فارسی نهم درس شانزدهم (آرزو) همراه با صوت متن در 14 اسلاید|لینک مستقیم|اِل کِی|1973963|پاورپوینت,آموزش,ادبیات پایه نهم,درس شانزدهم
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پاورپوینت قابل ویرایش آموزش ادبیات فارسی نهم درس شانزدهم (آرزو) همراه با صوت متن در 14 اسلاید را مشاهده می نمایید.

پاورپوینت آموزش ادبیات پایه نهم درس شانزدهم (آرزو) همراه با صدا در 14 اسلاید

شامل:

1-پخش صوتی متن درس

2- معنی واژه ها

3- خود ارزیابی

4- نوشتن

5- تاریخ ادبیات (معرفی ویکتورهوگو)

دانشیارمطالب دیگر:
🔍پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی با موضوع حقوق و دستمزد🔍پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی با موضوع ارزشیابی مشاغل🔍پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی با موضوع انضباط و رسیدگی به شکایات🔍پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی با موضوع ارزشیابی عملکرد کارکنان🔍پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی با موضوع برنامه ریزی نیروی انسانی🔍پاورپوینت مدیریت منابع انسانی بین الملل🔍پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع ماهیت مدیریت منابع انسانی🔍پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی🔍پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع تجزیه و تحلیل شغل🔍پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی🔍پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع فرآیند کارمندیابی🔍پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع فرآیند انتخاب🔍پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع فرآیند اجتماعی کردن🔍پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع فرایند آموزش کارکنان🔍پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع ارزیابی عملکرد🔍پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع سیستم پاداش🔍پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع مدیریت حقوق و دستمزد🔍پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان🔍جزوه رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ🔍پاورپوینت تحلیل SWOT چیست؟ چه زمانی و چگونه از آن استفاده کنیم؟🔍پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان با موضوع رهبری🔍پاورپوینت مهندسی مجدد فرآیندها🔍پاورپوینت نظریه عمومی سیستم ها🔍پاسخنامه تشریحی سوالات کارشناسی ارشد نظریه هاي عمومی مدیریت رشته مدیریت اجرایی در سال 1393🔍پاورپوینت نفوذ، قدرت و سیاست